nihil novi sub sole
prawda boli?!
3 obserwujących
187 notek
72k odsłony
  1739   0

Prawda - analiza pojęcia

Prawda - analiza definicji

Pojęcie prawdy, którym chcę się tu zająć dotyczy dwóch zakresów:

 • - prawdy człowieka względem rzeczywistości;

 • - prawdy w systemie logicznym stworzonym przez człowieka.

  „TEORIE PRAWDY:

 1. Klasyczna (korespondencyjna, arystotelesowska) - prawda polega na zgodności myśli z rzeczywistością.

 2. Kryterialne koncepcje prawdy - podaje kryterium które musi spełnić jakieś zdanie, by było prawdziwe:

 3. - Ewidencyjna koncepcja prawdy (kartezjańska) - jeśli coś jest oczywiste, to jest to prawdziwe;

 4. - Koherencyjna teoria prawdy - kryterium prawdziwości zdania jest jego spójność ze zdaniami wcześniej uznanymi za prawdziwe.

 5. Pragmatyczna teoria prawdy - kryterium prawdziwości jest pożyteczność, użyteczność zdania, prawdziwe są zdania które stanowią podstawę naszych skutecznych działań;

 6. Teoria zgody powszechnej - przyjmujemy za kryterium prawdziwości zgodę powszechną, zdanie jest prawdziwe jeżeli autorytety w danej dziedzinie tak twierdzą.”

  Ad 1. Klasyczna definicja podaje samo sedno pojęcia prawda.

  Sednem pojęcia prawda dla Arystotelesa przy przyjętej przez niego podstawie: obserwacji rzeczywistości, jest zgodność pomiędzy rzeczywistością jako zmienną niezależną i myślą człowieka jako zmienną zależną - jest to zatem prawda subiektywna, indywidualna.

  By zanalizować pojęcie prawdy powinniśmy wyjść od arystotelesowskiej definicji prawdy: zgodność myśli z rzeczywistością - zgodność sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, którego ten sąd dotyczy.

  Wskazuje ona trzy (cztery) elementy zawarte w tej definicji domyślnie:

 1. istnieje rzeczywistość zewnętrzna, o której myśli podmiot;

 2. istnieje podmiot myślący;

 3. istnieje relacja między podmiotem a rzeczywistością - relacja spostrzegania (3) i oceniania - ustalania prawdy (4).

  - może być tu samooszukiwanie podmiotu lub oszukiwanie podmiotu przez otoczenie.

  Ad 2. Punkt ten miesza pojęcie prawda z prawdziwością, a dotyczy metody określania tego, co jest prawdą w systemie logicznym.

  Ad 3. Ewidencyjność: kryterium oczywistości prawdy jest bardzo zależne od logiki i wiedzy podmiotu, który ocenia dany system logiczny.

  Ad 4. Koherentność: kryterium spójności precyzuje i zawęża kryterium oczywistości prawdy, gdyż wystarczy tu zbadać zależności logiczne w danym systemie logicznym bez badania innych możliwych związków, skojarzeń z wiedzą podmiotu.

  Ad 5. Teoria pragmatyczna wskazuje, że prawda, która została ustalona, powinna być przydatna w działaniu, a to znaczy, że ostatecznym kryterium nazwania związku prawdą, jest możliwość wykorzystania tego związku w celowym działaniu, uzyskania zamierzonego efektu.

  Ad 6. Konsensus: wchodzą tu różne elitarne (autorytety) lub demokratyczne metody określania, co jest prawdą (obiektywną).

   

  Inne koncepcje:

 1. - pragmatyzm: prawdziwe jest to, co sprawdza się w indywidualnej praktyce;

 2. - hermeneutyka: prawdziwe jest to, co prowadzi do zrozumienia świata;

 3. - konwencjonalizm: prawdziwe jest to, co zgodne z zespołem konwencji służących do poznawania świata;

 4. - relatywizm: prawdziwe jest to, co ktoś (autorytet) uznaje za prawdziwe, lub - prawdziwe jest to, co ogół uznaje za prawdziwe.

  Ad 1. Pragmatyzm: tak jak wyżej w (Ad 5.).

  Ad 2. Hermeneutyka: zawęża kryterium pragmatyzmu, gdyż pomija praktyczne użycie związku, który jest prawdą - wystarczy tu sama możliwość logiczna takiego użycia.

  Ad 3. Konwencjonalizm: pozwala ograniczyć się przy poznawaniu prawdy do aktualnych schematów i rytuałów - poznawania świata takiego, jaki funkcjonuje obecnie, bez dochodzenia jego istotnej zawartości i możliwości ulepszenia.

  Obejmuje ono metodę naukową poznawania rzeczywistości, ale także sposoby charakterystyczne dla danej kultury lub społeczności, np. religii.

  Ad 4. Relatywizm: tak jak wyżej w (Ad 6.).

   

  Inna definicja mówi: prawda to jest to, co wynika logicznie z wcześniej przyjętych przesłanek lub to, co jest niesprzeczne, spójne (koherentne) z całością systemu.

  Stosownie do dwóch zakresów istnienia człowieka: wewnętrznego (logika) i zewnętrznego (rzeczywistość) prawda to jest to, co w sposób niesprzeczny, na zasadzie logicznego następstwa wynika z wcześniej przyjętych, uznanych twierdzeń.

  Niektórzy uważają za prawdę kolejne wnioski wynikające z tworzonego przez siebie systemu ideologicznego opartego na mętnych i mglistych założeniach.

  Definicja ta prowadzi np. do:

 • - matematyki - która w ostateczności opiera się na spostrzeżeniach empirycznych;

 • - religii - która w ostateczności opiera się na wierze w dogmaty.

   

  Prawda jako zgodność z myślą człowieka

  Pojęcie prawda dla rzeczywistości bazuje na definicji prawdy Arystotelesa, która mówi o związku zgodności pomiędzy myślą a rzeczywistością.

  Prawda taka to dokładniej: prawda myśli (obserwacji).

  W przypadku definicji Arystotelesa prawda (myśli) musi pojawić się człowiek (szerzej istota myśląca), która myśli o rzeczywistości i później ocenia zgodność tej myśli z rzeczywistością.

Lubię to! Skomentuj13 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie