54 obserwujących
5195 notek
1858k odsłon
  313   0

Uwagi do artykułu Pawła Jędrzejewskiego

Tekst Pawła Jędrzejewskiego zawiera bardzo interesujące tezy publicystyczne, ale jak to z publicystyką bywa, przedstawia ona tylko część obrazu i abstrahuje od kwestii systemowych. Postaram się je uzupełnić uwagami, które wymagają osobnej notki poświęconej analizie systemowej.

https://www.salon24.pl/u/jedrzejewski/1130604,dutka-czyli-dlaczego-najbogatsi-finansuja-lewakow

Opis sytuacji amerykańskiej wymaga uwzględnienia czynników cywilizacyjnych, które ukształtowały system amerykański, związanych ze specyficznym, indywidualistycznym  podejściem do kwestii wolności, a także uwzględnienia innych czynników, bardziej współczesnych, a związanych ze strukturami gospodarczymi i propagandowymi.

Otóż system amerykański oparty jest na ekstremalnie pojętej roli wymiaru wolności, z uszczerbkiem dla innych wymiarów czy relacji społecznych. Przed 50 laty w USA dominował kapitalizm, zgodny z praktykami indywidualistycznymi, ale indywidualny kapitalista był czynnikiem niepewnym, narażającym procesy gospodarcze na wahania i niepewność. Proces kumulacji kapitału zależał od indywidualnego kapitalisty i był dość powolny.

50 lat temu dokonano zdecydowanej podmiany, zastępując niepewny system kapitalistyczny systemem konsumpcjonistycznym. Systemem nie kieruje indywidualny kapitalista, którego zachowań nie da się przewidzieć. System kontrolowany jest, w celu zwiększenia pewności koniunktury, przez elity finansowo-polityczne, które mają bezpośredni wpływ na kreowanie pieniądza, co doprowadziło do strukturalnego przeobrażenia systemu.

Jeżeli teraz porównamy zakres wolności w obu systemach, to wyraźnie widać, że w kapitalizmie wolność była równomiernie rozproszona wśród przedsiębiorców. Zmiana systemu na konsumpcjonistyczny doprowadziła do zmonopolizowania władzy gospodarczej przez elitę bankowo-finansowo i tym samym wolność została zredukowana - mamy zwrot w kierunku totalitaryzmu, co potwierdzają praktyki platform cyfrowych.

System konsumpcjonistyczny nastawiony jest na permanentną, rosnącą konsumpcję i użycie .Propaganda skierowana jest do każdej jednostki - używaj życia i konsumuj , konsumuj cokolwiek, żeby mechanizm się kręcił. I taka jest narracja propagandowa konsumpcjonizmu i sterujących nią marketerów. Lewactwo pogrążone w polityce indywidualnej tożsamości mieści się doskonale w tym systemie.

Narracja ideologiczna w systemie amerykańskim związana z promowaniem tak pojętej wolności indywidualnej opiera się na znanych powszechnie motywach "amerykańskiego stylu życia ", "American Dream"  czy motywie "od pucybuta do milionera" i jest dość powszechnie (jeszcze) akceptowana przez Amerykanów, choć dojście Trumpa do władzy dowiodło, że pojawiły się rysy na tym wizerunku Ameryki. Ten dotychczasowy model systemowy będzie więc coraz powszechniej kwestionowany.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka