Polska wśród liderów fotowoltaiki w UE

Polska solarną niespodzianką 2019 roku w Europie. Fot. ksow.gov.pl
Polska solarną niespodzianką 2019 roku w Europie. Fot. ksow.gov.pl

Jesteśmy na 5. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej z największymi mocami PV podłączonymi w 2019 r. do sieci - wynika  z raportu EU Solar Market opracowanego przez Solar Power Europe.

Jak czytamy w dokumencie "Perspektywy rynku energii słonecznej w UE w okresie 2019-2023", rok 2019 był jednym z najlepszych w historii energetyki słonecznej w UE. W krajach Wspólnoty zainstalowano najwięcej nowych mocy w tego typu źródłach w zestawieniu z innymi technologiami wytwarzania energii. Było to 16,7 GW, co stanowi 104 proc. wzrostu w stosunku do 8,2 GW z roku 2018.

Na liście pięciu największych rynków energetyki słonecznej w UE znajdują się: Hiszpania (4,7 GW) Niemcy (4 GW), Holandia (2,5 GW), Francja (1,1 GW) i Polska, która aż prawie czterokrotnie zwiększyła moc zainstalowaną w 2019 r. – do 784 MW.

W sumie, tych pięć największych rynków energii słonecznej było odpowiedzialne w 2019 r. za ponad trzy czwarte zainstalowanych mocy w UE.

W raporcie czytamy, że powodami europejskiego boomu słonecznego są: konkurencyjność – energia słoneczna jest obecnie często tańsza niż jakiekolwiek inne źródło wytwarzania energii; ponadto zbliżający się ostateczny termin osiągnięcia przez państwa członkowskie celów w zakresie OZE na 2020 r. i przygotowania do spełnienia celu pakietu dotyczącego czystej energii w wysokości 32% do 2030 r.

Dodatkowo energia słoneczna jest obecnie najpopularniejszym źródłem wytwarzania energii z OZE wśród obywateli UE, a także najbardziej elastycznym i łatwym do zainstalowania. Jest chętnie wykorzystywana na potrzeby konsumpcji własnej, a także przez prosumentów chcących obniżyć rachunki za prąd. Dzięki powszechnej cyfryzacji powstają także nowe modele biznesowe, np. wzajemne dostawy energii elektrycznej.

Najnowszym trendem, który wspiera wzrost energii słonecznej, jest pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwa.

W przypadku Polski, wzrostu popularności energii słonecznej upatruje się przede wszystkim w znowelizowanej ustawie o OZE z 2018 r., która przewiduje system upustów dla wytwórców, w tym także przedsiębiorców, wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach, a także systemie wsparcia dla takich inwestycji. Chodzi tu m.in. o program "Mój prąd", ujednolicenie podatku VAT na PV bez względu na lokalizację oraz dołączenie przedsiębiorców do grona prosumentów.

Autorzy opracowania oszacowali, że do końca 2019 r. moc zainstalowana w źródłach PV w Polsce osiągnie 1,3 GW i wiele wskazuje, że wynik zostanie osiągnięty, bo na dzień 1 grudnia, według danych PSE, do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego były przyłączone instalacje PV o mocy prawie 1,2 GW.

Solar Power Europe przewiduje, że wg średniego scenariusza moc zainstalowana w ciągu roku w Europie wzrośnie z poziomu 20 GW do 21 GW w 2020 r. Oczekuje się, że w 2021 r. instalacje osiągną 21,9 GW – blisko rekordowego poziomu dla instalacji słonecznych w UE, osiągniętego w 2011 r. z 22,2 GW. Rekord ten może zostać pobity w 2022 r. dzięki zainstalowaniu 24,3 GW nowych mocy w PV i ponownie w 2023 r., w którym prognozuje się 26,8 GW przyrostu mocy w fotowoltaice.

Jeśli chodzi o Polskę, to według tej prognozy, do końca 2020 r. moc instalacji PV w naszym kraju powinna sięgać 2,5 GW.


źródło: magazynfotowoltaika.pl, cire.pl, globenergia.pl  


ja

Lubię to! Skomentuj25 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka