Mamy coraz więcej własnych źródeł energii

W Polsce jest coraz więcej mikroinstalacji, czyli przydomowych źródeł energii odnawialnej.
W Polsce jest coraz więcej mikroinstalacji, czyli przydomowych źródeł energii odnawialnej.

PGE Dystrybucja przyłącza do sieci coraz więcej mikroinstalacji. Spada przez to zapotrzebowanie na konwencjonalną energię elektryczną.

Mikroinstalacja to przydomowe źródło energii odnawialnej o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW. Może to być niewielka elektrownia słoneczna (panele fotowoltaiczne), wiatrowa lub wodna. Instalacja produkuje energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, w którym jest zainstalowana. Nadwyżki odprowadza się do sieci i można je wykorzystać w czasie, gdy instalacja wyprodukuje mniej energii. 

Zainteresowanie montażem mikroinstalacji w Polsce gwałtownie rośnie: w pierwszym kwartale 2020 r. wydano już 25 tysięcy poświadczeń przyłączenia, podczas gdy w całym 2019 było ich 57 tysięcy. Tendencja jest wzrostowa nie od dziś: w 2019 było trzy razy więcej instalacji niż w 2018 i sześć razy więcej niż 2017. Sprzyja temu rządowy program „Mój prąd”, który zakłada dofinansowanie domowych instalacji fotowoltaicznych. 

Od stycznia do końca kwietnia tego roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 17 654 mikroinstalacji o łącznej mocy 135,031 MW. W IV kwartale 2019 było ich 17 091 o łącznej mocy 105,99 MW. 


mikroinstalacje


Dodatkowo w pierwszych trzech miesiącach tego roku w sieci PGE Dystrybucja przybyło siedemdziesiąt jeden źródeł OZE. Są to: 

  • cztery elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 48,26 MW
  • cztery elektrownie wiatrowe o mocy 11,6 MW
  • trzy biogazownie o mocy 4,45 MW 


OZE


Rosnąca liczba mikroinstalacji sprawia, że zwiększa się poziom autokonsumpcji, co z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na dostawy konwencjonalnej energii elektrycznej. W związku z tym maleją przychody dystrybutorów. Sektor dystrybucji energii elektrycznej czeka wiele wyzwań związanych z rozwojem energetyki rozproszonej czy elektromobilnością. Raport McKinsey’a „Neutralna emisyjnie Polska” z czerwca 2020 r. podaje, że modernizacja sieci dystrybucyjnej w Polsce będzie kosztować w ciągu najbliższych 30 lat ok. 60 mld euro.

Według operatorów, zmniejszenie zapotrzebowania na konwencjonalną energię elektryczną może wpłynąć niekorzystnie na rentowność nakładów poniesionych na rozbudowę i modernizację sieci. Zwracają uwagę na ewentualną potrzebę zmiany modelu taryfowego. PGE Dystrybucja stawia na pierwszym miejscu na sprawne przyłączenia do sieci. Zarząd spółki, po dokonaniu analizy dużych inwestycji sieciowych (m.in. programu kablowania) uznał, że konieczne jest priorytetowe traktowanie inwestycji w programy usprawniające proces przyłączeń. W tym celu spółka opracowała specjalny program inwestycyjny. Ponadto, w maju Grupa PGE podpisała z ministerstwem klimatu dwie umowy na dofinansowanie inwestycji, które przyczynią się do zwiększenia możliwości przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu możliwa będzie realizacja istotnych inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną, które umożliwią zwiększenie możliwości przyłączania producentów energii ze źródeł odnawialnych. Łączna wartość inwestycji realizowanych przez PGE Dystrybucja wyniesie ponad 34 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 20 mln zł.

Więcej informacji na temat przyłączenia mikroinstalacji zainstalowanej w lub przy budynku do sieci: https://pgedystrybucja.pl/przylaczenia/mikroinstalacje-przylaczanie 

BG


Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka