Wybory

Celem wyborów jest wyłonienie osób uprawnionych do sprawowania władzy. Do Sejmu może kandydować obywatel polski po ukończeniu 21 lat, do Senatu po ukończeniu 30 lat, a na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 35 lat. Wybory prezydenckie odbywają się co pięć lat. Również co pięć lat ogłaszane są wybory do Parlamentu Europejskiego. Co cztery lata odbywają się wybory parlamentarne. Wybory samorządowe mają miejsce co pięć lat.

Konstytucyjne zasady prawa wyborczego w Polsce to powszechność, równość, tajność i bezpośredniość. Uprawnieni do głosowania są obywatele państwa, którzy osiągnęli pełnoletniość i mają czynne prawo wyborcze, chyba że zostali tego prawa pozbawieni prawomocnym wyborem sądowym.


Chcesz więcej tytułów?