Sejm i Senat

Wiadomości o pracach polskiego parlamentu. Aktualni posłowie. Ustawy, głosowania, poprawki, nowelizacje. Informacje i komentarze na blogach w Salon24.

Sejm jest izbą niższą, a Senat - wyższą polskiego parlamentu. Sejm składa się z 460 posłów, Senat - ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych. Kadencja obu izb trwa cztery lata.


Chcesz więcej tytułów?