Lech Wałęsa

Były prezydent Rzeczypospolitej (w latach 1990–1995). Wałęsa jest z zawodu elektrykiem. Pracował w Stoczni im. Lenina (obecnie Stocznia Gdańska). Był związkowcem, stanął na czele strajków w sierpniu 1980 r., które zakończyły się porozumieniem między pracownikami a rządem. W 1980 r. powstał NSZZ „Solidarność” - Wałęsa został jego przewodniczącym.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w 1981 r. Wałęsę internowano. Wyszedł z aresztu w 1982 r. W 1983 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Do 1989 r. kierował działalnością "S". Uczestniczył w nieformalnych rozmowach opozycji z władzą w Magdalence w 1988 r. W 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W 1990 r. wygrał wybory prezydenckie.

Od połowy lat 70. ubiegłego wieku niektórzy współpracownicy Wałęsy podejrzewali go o współpracę z SB. Byli to m.in. Krzysztof Wyszkowski, Andrzej Gwiazda, Anna Walentynowicz, Jan Olszewski, Antoni Macierewicz, Andrzej Kołodziej.

4 czerwca 1992 r. minister spraw wewnętrznych Antoni Macierewicz przedstawił w Sejmie listę polityków, w tym członków rządu i parlamentarzystów, którzy według archiwów byli tajnymi współpracownikami bezpieki. Był wśród nich Lech Wałęsa o pseudonimie "Bolek". Wałęsa, który wówczas był prezydentem, najpierw przyznał się do podpisania dokumentów, ale zaraz potem to odwołał.

W latach 1992–1994 jako prezydent Wałęsa wystąpił do Urzędu Ochrony Państwa o udostępnienie archiwalnych dokumentów na swój temat. Dokumenty wróciły niekompletne, zniknęły też mikrofilmy.

Wałęsa konsekwentnie zaprzecza swojej współpracy z SB, choć potwierdzają ją dokumenty i zeznania świadków. W 2016 r. w domu zmarłego gen. Czesława Kiszczaka, szefa spraw wewnętrznych w PRL, odnaleziono dokumenty archiwalne, w tym m.in. akta personalne TW „Bolek”, odręcznie podpisane zobowiązanie Lecha Wałęsy do współpracy z SB, pokwitowania odbioru pieniędzy. Wałęsa podważa ich autentyczność. W 2017 r. biegli sądowi potwierdzili ostatecznie prawdziwość znalezionych dokumentów. Mimo to Wałęsa konsekwentnie zaprzecza współpracy.


Chcesz więcej tytułów?