W SN posiedzenie trzech Izb. Gersdorf i Przyłębska wymieniają pisma

Prezes TK Julia Przyłębska i prezez SN Małgorzata Gersdorf, fot. PAP wideo
Prezes TK Julia Przyłębska i prezez SN Małgorzata Gersdorf, fot. PAP wideo

W Sądzie Najwyższym odbywa się posiedzenie trzech izb, które mają rozstrzygnąć o statusie sędziów powołanych przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa. I prezes SN oraz przewodnicząca TK wymieniły pisma. Małgorzata Gersdorf pisze, że nie ma sporu między Sejmem i prezydentem a SN, a Julia Przyłębska odpowiedziała, że pismo Gersdorf jest bezprzedmiotowe.

W piśmie prezes Gersdorf do prezes Przyłębskiej I prezes SN wskazała, że nie istnieje spór kompetencyjny między Sejmem i prezydentem a SN, ponieważ "aktualnie w SN nie toczy się żadne postępowanie objęte wnioskiem Marszałka Sejmu".

Gersdorf zastrzegła jednocześnie, że "gdyby postępowania objęte wnioskiem Marszałka Sejmu toczyły się w SN, to składy orzekające zastosują przepisy prawa obowiązującego w tym przedmiocie".

"Pani pismo jest bezprzedmiotowe, a zawieszenie postępowania następuje z mocy prawa" - odpowiedziała z kolei Przyłębska w piśmie do Gersdorf.

image
Pisma Małgorzaty Gersdorf i Julii Przyłębskiej, fot. Twitter.


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny.

Na przepis ten powołano się w środowym oświadczeniu wydanym przez prezes TK, wskazując, że w związku ze wszczęciem postępowania z wniosku marszałek Sejmu czwartkowe posiedzenie trzech Izb Sądu Najwyższego ulega zawieszeniu.

Po godz. 10.00 w SN rozpoczęło się posiedzenie trzech Izb SN zainicjowane pytaniem prawnym przedstawionym przez I prezes tego sądu w zeszłym tygodniu. Pytanie prawne Gersdorf dotyczy tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej obecnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami.

Posiedzenie jest niejawne, nie wpuszczono na nie przedstawicieli mediów. Nie uczestniczą w nim też tzw. nowi sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. "Uzasadnienie tego jest proste. Jest to zagadnienie dotyczące wprost i osobiście ich statusu i I prezes SN odwołuje się do starej maksymy, że sędziowie nie mogą orzekać we własnej sprawie" - przekazał rzecznik SN sędzia Michał Laskowski. Wszyscy sędziowie utworzonych na mocy nowej ustawy o SN Izb Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej zostali wyłonieni w postępowaniach prowadzonych przed obecnym składem KRS. SN wyłączył także z czwartkowego posiedzenia siedmioro sędziów Izby Cywilnej SN, których również wyłonił obecny skład KRS.

Konferencja prasowa po spotkaniu spodziewana jest około godziny 15.00.

ja

Lubię to! Skomentuj232 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka