Od 1 marca wzrosną emerytury i renty.
Od 1 marca wzrosną emerytury i renty.

O ile wzrosną emerytury i renty w 2020?

Redakcja Redakcja Emerytury Obserwuj temat Obserwuj notkę 61

Od 1 marca 2020 r. emerytury i renty zostaną zrewaloryzowane. Oznacza to wzrost wypłaty świadczeń.

Świadczenia do wysokości 1966,29 zł wzrosną o 70 zł brutto, czyli 57 zł na rękę. Natomiast świadczenia powyżej kwoty 1966,29 zł wzrosną procentowo - o 3,56 proc.

Wyższe emerytury i renty będą wypłacane od 1 marca 2020 r. 


Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg o podwyżkach: 


Trzynastki

W kwietniu oprócz normalnej emerytury i renty zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie, czyli tzw. trzynastki. Wyniosą one 1200 zł brutto, czyli 981 zł na rękę. Zostaną wypłacone automatycznie, nie trzeba składać o nie żadnych wniosków.

Wzrost świadczeń

Zgodnie z nowelizacją ustawy dotyczącej waloryzacji emerytur i rent bez poprawek najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną do 1200 zł (z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji. 

Podwyższony został także próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niesamodzielnych do 1700 zł. Obecnie o świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. 

Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.


BG

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo