Senatorowie podczas posiedzenia wyższej izby parlamentu w Warszawie, fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Senatorowie podczas posiedzenia wyższej izby parlamentu w Warszawie, fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

Senat wykreślił część przepisów tarczy antykryzysowej 3.0 i chce zawiesić janosikowe

Redakcja Redakcja Tarcza antykryzysowa Obserwuj temat Obserwuj notkę 72

Senat opowiedział się w nocy za wykreśleniem z nowelizacji tarczy antykryzysowej, tzw. Tarczy 3.0, przepisów, które - zdaniem senatorów - nie mają nic wspólnego z pomocą związaną z epidemią koronawirusa. Przegłosował też projekt ustawy, która w związku z koronawirusem zawieszać ma do końca 2021 roku tzw. janosikowe.

Za podjęciem uchwały w sprawie nowelizacji Tarczy 3.0 głosowało 95 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

Co Senat wykreślił z przepisów o tarczy antykryzysowej 3.0

Senat zgłosił 87 poprawek do ustawy. Wiele z nich ma na celu wykreślenie przepisów, które - według Senatu - są w niej zbędne, bowiem nie są bezpośrednio związane z walką koronawirusem.

Chodzi m.in. o regulacje dotyczące sądów powszechnych i elektronizacji niektórych procesów w zakresie prowadzenia rozpraw, przepisy prawa o szkolnictwie wyższym, prawa pocztowego, ustawy o dowodach osobistych, czy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Senat opowiedział się też za skreśleniem z Tarczy 3.0 przepisów przewidujących nowy sposób wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz skrócenie kadencji obecnego prezesa Urzędu. Senat nie zmienił jednak przepisów noweli, które dadzą podstawę do anulowania ogłoszonej przez prezesa UKE aukcji 5G. Resort cyfryzacji uzasadniał taką potrzebę wątpliwościami prawnymi powstałymi po ogłoszeniu przez Prezesa UKE informacji o zawieszeniu aukcji.

Poprawki o pomocy "covidovskiej" przyjęte przez Senat

Senat zdecydował o zgłoszeniu poprawki do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zakłada podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł oraz zmianę zasad przyznawania go osobom, które pracowały w innym kraju UE.
Pomoc od państwa uzyskają również sezonowi pracownicy branży turystycznej. Przegłosowano także poprawkę, która mówi, że wpłaty na rzecz PISF stanowiłyby koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Senat przyjął także poprawkę, która wprowadza zwolnienia w podatku od spadków i darowizn oraz w CIT związane z nabyciem w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przeznaczonych na zakup wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej itp. przeznaczonych m.in. dla podmiotów leczniczych. Przewiduje ona także odpowiednie zwolnienie z VAT w określonych sytuacjach.

Poparcie uzyskała też poprawka dotycząca dodatkowych zasiłków opiekuńczych oraz poprawka dotycząca zwolnienia przedsiębiorców jednoosobowych ze składek na ZUS za kwiecień i maj 2020 r. i ich zwrotu, jeśli zostały opłacone.

Senat zaproponował też zmianę w przepisie, który przewiduje ulgę w składkach na ZUS dla samozatrudnionych, którzy w lutym uzyskali dochody do 7 tys. zł. Zgodnie z poprawką Senatu "luty 2020 r.", który jest miesiącem odniesienia ma być zastąpiony „pierwszym miesiącem, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek”.

Inne zapisy w Tarczy 3.0

Tarcza 3.0 zakłada m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu 900 mln zł na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Chodzi np. o zwiększenie inwestycji prowadzonych przez firmy.

Nowela przewiduje także wsparcie dla sektora drzewnego. W czasie trwania koronawirusa jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, które sprzedają drewno nie będą przysługiwały: ustawowe odsetki przy opóźnionych transakcjach handlowych; rekompensaty za koszty odzyskiwania należności; kary umowne za to, że przedsiębiorca do 31 maja br. zrezygnował z kupna zamówionego drewna.

Ustawa zawiera też przepisy antylichwiarskie, które mają chronić kredytobiorców, pożyczkobiorców przed zbyt wysokimi odsetkami, czy opłatami.

Tarcza 3.0 zakłada ponadto wsparcie dla transportu autobusowego poprzez podniesienie z 1 zł do 3 zł maksymalnej dopłaty do jednego wozokilometra.

Nowela zwalnia z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co ma obniżyć koszty funkcjonowania sektora turystycznego, jak i armatorów.

Nowe przepisy z ulgami dla samorządów w związku z epidemią

Senat przegłosował też i skierował do Sejmu projekt ustawy, która w związku z koronawirusem zawieszać ma do końca 2021 roku tzw. janosikowe. Wprowadza on mechanizm, na podstawie którego jednostki samorządu terytorialnego nie będą musiały dokonywać wpłat do budżetu państwa na uzupełnienie mechanizmu wyrównawczego.

Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu i wniesienia go do Sejmu głosowało 52 senatorów, przeciw było 42, a jeden wstrzymał się od głosu.  Senatorowie zgłaszający sprzeciw podnosili, że projekt jest efektem "lobbingu" bogatych samorządów i wpłynie negatywnie na samorządy ubogie, które z niego korzystają.

Biorący udział w debacie senatorowie byli zgodni, że potrzebny jest nowy sposób finansowania samorządów, który nie byłby oparty o dzisiejsze janosikowe. Część z nich wskazywała, że czas koronawirusa to nie jest odpowiedni moment na radykalne zmiany w tej sprawie, a projekt ma charakter incydentalny.

Nowe przepisy mają oprócz janosikowego umożliwić zawieszenie w całości albo części realizacji budżetu obywatelskiego, a także odstąpienie od jego przygotowania na rok 2021.

W projekcie proponuje się ponadto umożliwienie powierzenia wykonywania zadań urzędów gminy, starostwa powiatowego, marszałkowskich czy podmiotów prowadzonych lub tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego innym podmiotom, gdy urzędy te staną się niezdolne do wykonywania zadań.

Projekt pozwalać będzie też gminom wykorzystać środki pobierane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na działania podejmowane w celu ograniczania skutków epidemii.

Zakłada się też, że samorządy nie będą musiały zaliczać do dochodów tych ulg podatkowych i w spłacie zobowiązań podatkowych, które zostały udzielone podatnikom dotkniętym negatywnymi skutkami ekonomicznymi z powodu epidemii.

ja

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka