Emeryci mogą zarabiać więcej. fot. Flickr
Emeryci mogą zarabiać więcej. fot. Flickr

Od 1 czerwca emeryci mogą zarabiać więcej

Redakcja Redakcja Emerytury Obserwuj temat Obserwuj notkę 29

Renciści oraz osoby pobierające wcześniejsze emerytury mogą zarobić bez żadnych konsekwencji do 3732,10 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie będzie zmniejszane lub zawieszane.

Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca to 3732,10 zł.

Świadczenie jest zawieszane, jeśli przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6931 zł. Z kolei renta socjalna jest zawieszana po przekroczeniu 3732,10 zł przychodu.

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc., to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż 620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny), oraz renciści. Natomiast emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści, m.in. osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych i wojskowych. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego - również może zarobkować bez ograniczeń.

Zobacz też, o ile wzrosły emerytury i renty w 2020

KJ

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo