Niektórzy Brytyjczycy do dziś nie mogą się pogodzić z tym, że brexit stał się faktem. Fot. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
Niektórzy Brytyjczycy do dziś nie mogą się pogodzić z tym, że brexit stał się faktem. Fot. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Brexit. Koniec okresu przejściowego. Co się zmienia od 1 stycznia 2021?

Redakcja Redakcja Brexit Obserwuj temat Obserwuj notkę 45

O północy z czwartku na piątek według czasu brukselskiego, czyli o 23:00 czasu londyńskiego, zakończył się 11-miesięczny okres przejściowy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Jednocześnie weszła w życie uzgodniona 24 grudnia 2020 r. umowa handlowa zawarta między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Wielkiej fety nie było

Zakończenie okresu przejściowego po brexicie faktycznie jest znacznie większą zmianą niż samo wystąpienie z UE, co nastąpiło 31 stycznia 2020 r. W czasie 11-miesięcznego okresu przejściowego Wielka Brytania nadal musiała wpłacać składki do budżetu Unii i przestrzegać unijnych praw i regulacji oraz pozostawała częścią jednolitego rynku UE i unii celnej. Czyli w praktyce miała wszystkie obowiązki członka, ale bez prawa głosu.

Z powodu restrykcji epidemicznych moment wyjścia z okresu przejściowego nie był w żaden sposób celebrowany. Jedynie na Parliament Square w Londynie zebrała się naprawdę niewielka grupka ludzi, który punktualnie o 23:00 wznieśli toast.

- To niesamowity moment dla tego kraju. Mamy naszą wolność w naszych rękach i od nas zależy, czy wykorzystamy ją jak najlepiej - powiedział brytyjski premier Boris Johnson w noworocznym przesłaniu. Podkreślił, że Wielka Brytania zyskała swobodę, by robić różne rzeczy inaczej, jeśli nie lepiej niż Unia Europejska.

"To wielka chwila dla naszego kraju, wielki skok do przodu. Czas wznieść szklanicę" - napisał na Twitterze Nigel Farage, jeden z architektów brexitu, polityk, który przez ponad 30 lat prowadził kampanię na rzecz wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, ale jednocześnie krytykował zawarte przez Johnsona porozumienie jako niewystarczające zerwanie z Brukselą.

Zupełnie inne nastroje panują w Szkocji. "Europo, Szkocja wkrótce wróci. Zostaw światło włączone" - napisała szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon, która w 2021 r. chce przeprowadzić jeszcze jedno referendum niepodległościowe, a po zakładanym przez nią zwycięstwie, złożyć wniosek o członkostwo Szkocji w UE.

Umowa handlowa między UE a Wielką Brytanią

Zawarcie umowy handlowej z UE pozwoliło uniknąć wprowadzenia od 1 stycznia 2021 roku ceł, kwot ilościowych i innych barier handlowych, co oznacza, że handel między W. Brytanią a Unią będzie się odbywał na niemal niezmienionych zasadach, tym niemniej wyjście z okresu przejściowego niesie za sobą duże zmiany.

Najważniejszą jest zakończenie swobodnego przepływu osób z UE i wejście w życie w Wielkiej Brytanii nowego, punktowego systemu imigracyjnego, co oznacza, że wszyscy obywatele krajów unijnych chcący pracować w tym kraju muszą się ubiegać o wizę. Drugą kluczową zmianą jest możliwość prowadzenia przez Wielką Brytanię niezależnej polityki handlowej i zawierania własnych umów o wolnym handlu. Właśnie ograniczenie imigracji i niezależna polityka handlowa były obok uwolnienia się od unijnej biurokracji i zakończenia wpłat do budżetu UE głównymi argumentami zwolenników brexitu.

Kłopoty z podjęciem pracy

Co do zasady, niemal we wszystkich kwestiach Wielka Brytania będzie traktować obywateli państw UE tak samo jak obywateli W szczególności zmiana w Wielkiej Brytanii dotyczy podejmowania pracy. Od 1 stycznia kończy się swobodny przepływ osób i w Wielkiej Brytanii wchodzi w życie punktowy system imigracyjny. Wszyscy cudzoziemcy, z wyjątkiem obywateli Irlandii, chcący podjąć pracę, muszą się ubiegać o wizę pracowniczą, która kosztować będzie, w zależności od rodzaju, od 610 do 1408 funtów od osoby plus dopłata za korzystanie z publicznej służby zdrowia w wysokości 624 funtów rocznie. Przy przyznawaniu wiz nie będzie żadnych preferencji dla obywateli UE.

Wraz z wygaśnięciem okresu przejściowego kończy się automatyczne wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów i działalności regulowanych, choć w praktyce będzie to bardziej uciążliwe dla obywateli brytyjskich, którzy chcieliby wykonywać taką działalność w kilku krajach UE, bo w każdym będą musieli odrębnie sprawdzić, czy ich kwalifikacje są honorowane.

Pobyt z wizą

Obywatele UE muszą się także ubiegać o wizę w przypadku pobytów dłuższych niż sześć miesięcy, również w przypadku podejmowania studiów w Wielkiej Brytanii. Natomiast w przypadku przyjazdów krótszych niż na sześć miesięcy w celu innym niż podjęcie pracy, tzn. turystycznym, biznesowym, w celu odwiedzenia rodziny lub przyjaciół lub podjęcia krótkoterminowych studiów, wiza nie będzie potrzebna. Pod tym względem obywatele państw UE nadal będą w lepszej sytuacji niż większości państw trzecich, którzy potrzebują wizy nawet do krótkich przyjazdów turystycznych.

Dodatkowo do 30 września 2021 roku do wjazdu do Wielkiej Brytanii nadal wystarczy dowód osobisty, a dopiero od 1 października potrzebny będzie do tego paszport. Ale wyjątkiem pozostaną osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowy status, a także posiadacze zezwoleń wydawanych pracownikom transgranicznym, którzy będą mogli wjeżdżać korzystając tylko z dowodu osobistego do końca 2025 roku.pozostałych państw trzecich i analogicznie Unia - obywateli brytyjskich. Jednak ci obywatele UE, którzy już mieszkają w Wielkiej Brytanii - i uzyskają status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej - zachowają wszystkie dotychczasowe prawa.

Jednak zasady wjazdu dla obywateli UE do Wielkiej Brytanii i tak będą prostsze niż w drugą stronę. Brytyjczycy będą potrzebować wizy w przypadku wjazdu do państwa strefy Schengen, jeśli pobyt ma przekraczać 90 dni w ciągu 180 kolejnych dni. Poza tym muszą mieć paszport, który jest ważny co najmniej sześć miesięcy po planowym zakończeniu podróży. Na dodatek w związku z restrykcjami koronawirusowymi będą traktowani jako obywatele państw trzech, czyli na razie nie będą mogli wjeżdżać do UE z wyjątkiem ważnych uzasadnionych przyczyn.

Kosztowne studia i ubezpieczenia

Jeśli chodzi o studia, to w przypadku osób przyjeżdżających po 1 stycznia 2021 roku nie tylko potrzebna będzie wiza studencka, ale też znacząco wzrosną opłaty za studia. Do tej pory obywatele UE byli traktowani tak samo jak Brytyjczycy i np. na uniwersytetach w Anglii maksymalna wysokość czesnego w przypadku licencjatu ograniczona była do 9250 funtów za rok. Na dodatek mogli oni korzystać z kredytów studenckich. Od nowego roku akademickiego, tzn. w przypadku zajęć rozpoczynających się po 1 sierpnia 2021 roku, studenci z UE będą płacić czesne w takiej wysokości jak obywatele państw trzecich, co zwykle oznacza 2-3 razy więcej i nie będą już uprawnieni do kredytów studenckich. Przy czym nie dotyczy to osób, które już rozpoczęły studia i mają status osoby osiedlonej.

Zmienią się także zasady ubezpieczeń medycznych. Od 1 stycznia 2021 roku polska Karta EKUZ nie będzie honorowana w Wielkiej Brytanii, dlatego zalecane jest, by osoby wyjeżdżające do Wielkiej Brytanii miały wykupione ubezpieczenie podróżne pokrywające koszty ewentualnego leczenia. Natomiast osoby na stałe zamieszkujące Wielką Brytanię przed 31 grudnia 2020 roku będą mogły w dalszym ciągu korzystać z karty EHIC wydanej przez Wielką Brytanię podczas wyjazdów do państw UE aż do terminu jej ważności.

Uwaga na roaming!

Istotną zmianą z punktu widzenia podróży jest koniec gwarancji braku opłat roamingowych za granicą, która obowiązuje na terenie UE. Umowa handlowa nie zabrania operatorom telekomunikacyjnym pobierania takich opłat w przypadku, gdy użytkownik którejś z brytyjskich sieci będzie na terenie UE lub użytkownik sieci w którymś z krajów UE będzie w Wielkiej Brytanii, a jedynie wzywa operatorów do stosowania transparentnych i rozsądnych opłat roamingowych. Oznacza to, że opłaty mogą, ale nie muszą wzrosnąć, a decyzja będzie należała do operatorów.

Zmiana zasad podróżowania

W związku z tym, że Wielka Brytania będzie traktowana przez UE jako kraj trzeci, nowe będą zasady wwozu niektórych produktów w bagażach podróżnych. Z Wielkiej Brytanii do UE nie będzie można wywozić mięsa, mleka ani produktów je zawierających, jak również roślin i produktów roślinnych, chyba że towarzyszy im oficjalne zaświadczenie wydane przez organ ds. zdrowia roślin w ich kraju pochodzenia. Wyjątkiem są banany, kokosy, daktyle, ananasy i duriany, ponieważ te owoce nie stanowią zagrożenia fitosanitarnego.

Koniec okresu przejściowego oznacza także powrót możliwości robienia zakupów w sklepach wolnocłowych po cenach jakie do tej pory obowiązywały przy wyjeździe z UE do państw trzecich, aczkolwiek jedynie do określonych limitów ilościowych w przypadku alkoholu, papierosów i podobnych produktów, oraz limitów kwotowych w przypadku innych dóbr.

Zmieniają się ponadto zasady podróżowania ze zwierzętami domowymi z Wielkiej Brytanii do UE. Nie będą już obowiązywały paszporty dla zwierząt, a zamiast tego właściciele zwierząt, którzy chcą je zabrać do UE, muszą wyrobić świadectwa zdrowia uzyskane na 10 dni przed podróżą.

Brexit - daty

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE to konsekwencja rozpisanego przez ówczesnego premiera Davida Camerona referendum z dnia 23 czerwca 2016 r., w którym za takim rozwiązaniem opowiedziało się 52 proc. głosujących. Formalnie wniosek o wystąpienie z UE złożyła 29 marca 2017 r. jego następczyni Theresa May. Zaplanowane pierwotnie na 29 marca 2019 r. wyjście było dwukrotnie przekładane i doszło do niego dopiero 31 stycznia 2020 r.

Wielka Brytania weszła do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, które były poprzedniczkami UE, 1 stycznia 1973 r.

ja

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka