Komisja ds. pedofilii. Prezydent odpowiada na pytania Salon24.pl

Środowisko prezydenta Dudy nie informuje, kiedy możemy spodziewać się projektów w polskim parlamencie. Fot. prezydent.pl
Środowisko prezydenta Dudy nie informuje, kiedy możemy spodziewać się projektów w polskim parlamencie. Fot. prezydent.pl
Pod koniec czerwca Salon24.pl ujawnił, że ustawa o Państwowej Komisji ds. Pedofilii (PKDP) okazała się bublem prawnym. Przez wadliwe przepisy nie można np. wpisywać sprawców do specjalnego rejestru. "Informujemy, że obecnie Kancelaria Prezydenta RP zasięga opinii oraz konsultuje treść proponowanych zmian przy aktywnym współudziale członków Państwowej Komisji" - poinformowało nas biuro prasowe KPRP. Całą obszerną odpowiedź publikujemy poniżej.

Propozycje zmian w przepisach tkwią w Kancelarii Prezydenta od kilku miesięcy. Nowelę ustawy, i zmian w prawie karnym, skierowała do prezydenta Andrzeja Dudy Komisja ds. pedofilii. Był to luty i kwiecień.

W tekście o wadliwości Komisji wspomnieliśmy, w jakich obszarach Komisja potrzebuje zmian w przepisach, aby móc w pełni realizować swoje zadania. W projektach Komisja reguluje przede wszystkim postępowanie wyjaśniające, skład Komisji, rodzaj wydawanych przez nią decyzji, kwestie odwołania od postanowienia w przedmiocie wpisu w Rejestrze, zwiększenie podmiotowości osoby poszkodowanej, wzmocnienie zasady anonimowości postępowania przed Komisją, określenie w sposób czytelny obszaru działania Komisji.

O szczegółach można przeczytać w linku, pod którym są wyszczególnione proponowane zmiany w ustawie.

W końcu Salon24.pl uzyskał odpowiedź od otoczenia głowy państwa. Publikujemy ją w całości.

Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP:

Odpowiadając na korespondencję z 18 czerwca 2021 r. uprzejmie informujemy, że celem projektu dotyczącego funkcjonowania Państwowej Komisji do spraw przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 jest uzupełnienie obowiązującej regulacji, w szczególności w zakresie prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie wpisu do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Założeniem projektu jest także poprawność konstrukcyjna w zapobieganiu i przeciwdziałaniu wykorzystania seksualnego dzieci, czynienie ustawy bardziej czytelną, a także usunięcie pewnych sprzeczności w użytej w niej nomenklaturze.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, jeżeli wydano prawomocne postanowienie o odmowie wszczęcia albo o umorzeniu postępowania ze względu na przedawnienie karalności przestępstwa – to prokurator lub sąd kierują sprawę do komisji, co w istocie oznacza przekazanie zgromadzonych akt sprawy. Przekazaniu podlegają wyłącznie te sprawy, w których osoba wskazana jako sprawca żyje. Przekazanie sprawy powoduje automatycznie wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Komisja zobowiązana jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego obejmującego co najmniej: analizę akt prokuratorskich lub/i sądowych, wysłuchanie osoby poszkodowanej oraz wysłuchanie osoby wskazanej jako sprawca. Komisja nie jest związana zakresowo przedłożonym materiałem procesowym i może sięgać po inne dokumenty przedłożone w tej sprawie.

Ustawa odnosząca się do popełnionych przed laty przestępstw seksualnych, których ofiarami były dzieci, była potrzebna i oczekiwana przez opinię publiczną. Ustawa miała stanowić odpowiedź na problem braku należytego wyjaśnienia przestępstw pedofilskich popełnionych przed laty, będący skutkiem zaniechań oraz prób wyciszania przypadków nadużyć seksualnych na szkodę osób małoletnich.

Ustawa wymaga jednak zmian, ponieważ nie reguluje dostatecznie postępowania wyjaśniającego, nie odwołuje się do odpowiedniego stosowania innych ustaw, w tym Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego czy ustaw dotyczących postępowania administracyjnego. Ustawa nie określa sposobu prowadzenia  postępowania dowodowego, odroczenia posiedzenia, zawieszenia postępowania, narady, głosowania, zdania odrębnego. Ustawa nie określa również, w jakiej formie Komisja kończy postępowanie wyjaśniające bez wydania postanowienia o wpisie w Rejestrze, kiedy Komisja wydaje postanowienia, a kiedy uchwały i w jakim składzie.

Celem proponowanej przez Państwową Komisję nowelizacji Kodeksu karnego jest zwiększenie ochrony prawnokarnej małoletnich pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Zdaniem Komisji nadużycia seksualne to kategoria przestępstw o szczególnie okrutnym charakterze i dlatego też prawa małoletnich pokrzywdzonych powinny być zabezpieczone i chronione w sposób szczególny.

Najważniejsze zmiany proponowane w projekcie przewidują m.in. podniesienie wieku szczególnej ochrony małoletnich z 15. do 16. roku życia; wprowadzenie typów kwalifikowanych poprzez zastosowanie kryterium małoletności (poniżej 16 lat); wprowadzenie zakazu warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec sprawców przestępstw wskazanych w rozdziale XXV k.k. popełnionych na szkodę małoletniego; ograniczenie możliwości stosowania wobec takich sprawców warunkowego zawieszenia wykonania kary; wprowadzenie obligatoryjności oddania sprawcy w okresie próby pod dozór oraz wprowadzenie nowych czynów karanych. W projekcie proponuje się również zniesienie przedawnienia karalności przestępstw i wyłączenie zatarcia skazania  w odniesieniu do wszystkich rodzajów kar, w przypadku przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnionych na szkodę małoletniego.

Jednocześnie informujemy, że obecnie Kancelaria Prezydenta RP zasięga opinii oraz konsultuje treść proponowanych zmian przy aktywnym współudziale członków Państwowej Komisji do spraw przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

***

O potrzebie zmian w ustawie pisaliśmy na Salon24.pl. Środowisko prezydenta Dudy nadal jednak nie informuje, kiedy możemy spodziewać się projektów w polskim parlamencie.

Marcin Dobski


Lubię to! Skomentuj22 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo