Sejm przyjął budżet na 2022 r.

Budżet na 2022 rok uchwalony.
Budżet na 2022 rok uchwalony.
Dochody wyniosą 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł. Wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść w ujęciu realnym 4,6 proc., a inflacja średnioroczna jest prognozowana na 3,3 proc.

Ministerstwo Finansów zadowolone

– Budżet zaplanowaliśmy tak, aby był kolejnym impulsem do rozwoju polskiej gospodarki. Chcemy kontynuować naszą politykę, włączając w nią nowe rozwiązania, jak te zaproponowane w Polskim Ładzie. To m.in. historyczna obniżka podatków czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który jeszcze bardziej wzmocni polskie rodziny. Przewidywany deficyt na poziomie 29,9 mld zł pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju polskiej gospodarki. Mamy środki zarówno na realizację zadań inwestycyjnych, jaki i na kluczowe programy społeczne – zaznacza minister finansów Tadeusz Kościński.

– Według naszych prognoz PKB w 2022 r. wyniesie 4,6 proc. Prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych według metodologii UE wyniesie ok. 2,9% PKB, czyli poniżej granicy 3% PKB. Budżet na 2022 r. zakłada wzrost dochodów, dzięki którym będziemy mogli podejmować działania proinwestycyjne i kontynuować dotychczasowe programy rządowe – wskazuje wiceminister finansów Sebastian Skuza.

W ustawie budżetowej na 2022 r. przyjęto prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 491,9 mld zł, limit wydatków budżetu państwa na poziomie 521,8 mld zł. Deficyt budżetu państwa wyniesie 29,9 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) będzie na poziomie ok. 2,9% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 56,6 % PKB.

Polecamy:

Wysokie PKB, niska inflacja

Prognozuje się także wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6%, wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3%, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5%, czyli prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 %.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2022 rok zakłada dochody budżetu środków europejskich: 85,9 mld zł, wydatki budżetu środków europejskich: 96,2 mld zł, deficyt budżetu środków europejskich: 10,2 mld zł.

Składka do budżetu Unii Europejskiej wyniesie 30,4 mld zł. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa mają wynieść 26 mld zł, a współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 14 mld zł.

Na 500 plus tyle samo co na wojsko

Wśród głównych kategorii wydatków, zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 r., są dotacje uzupełniające do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Emerytalno-Rentowego oraz świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy i uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, które łącznie wyniosą 78,9 mld zł. Kolejną kategorią wydatków pod względem wielkości jest subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego, która ma wynieść 77,7 mld zł.

W ustawie budżetowej na 2022 r. zapewniono m.in.: zwiększenie środków na służbę zdrowia do poziomu 5,75% PKB (22,9 mld zł), środki na kluczowe programy społeczne takie jak Rodzina 500+ (59,5 mld zł), „Dobry Start” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, , 2,2% PKB na obronę narodową (59,5 mld zł), zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, środki na realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki (23,7 mld zł), zwiększenie wydatków na rolnictwo.

Zgłoszono ponad 400 poprawek

Jednocześnie w budżecie państwa na rok 2022 zostały zabezpieczone środki w wysokości 6,4 mld zł w rezerwie celowej pn. „Wydatki związane z realizacją działań łagodzących skutki inflacji, w tym na dodatki osłonowe oraz ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej jako jedno z działań w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Do projektu budżetu zgłoszono ponad 400 poprawek w formie wniosków mniejszości, a po drugim czytaniu kolejnych 45, z których 14 – zgłoszonych przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości – uzyskało poparcie Komisji Finansów Publicznych.

Sejm opowiedział się w piątek za blokowym głosowaniem nad poprawkami. W rezultacie w jednym głosowaniu zostały odrzucone wszystkie wnioski mniejszości, w kolejnym odrzucono wszystkie poprawki zgłoszone w II czytaniu, które nie uzyskały poparcia Komisji Finansów Publicznych. W kolejnym głosowaniu przyjęto wszystkie poprawki, które zostały zgłoszone w II czytaniu, ale uzyskały poparcie Komisji Finansów Publicznych. Najważniejsza z nich doprowadziła do zwiększenia dochodów budżetu o 10,5 mld zł, wydatków o ok. 9,5 mld zł, zaś deficyt został dzięki niej zmniejszony o 1 mld zł.

Jak głosowali posłowie

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 230 posłów; przeciw było 222 posłów; nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału 8 posłów.

Lubię to! Skomentuj21 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka