Duże wsparcie dla gospodarstw domowych. Kto dostanie dodatek osłonowy?

Zasady przyznawania dodatku osłonowego.
Zasady przyznawania dodatku osłonowego.
Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą o dodatku osłonowym dla gospodarstw domowych. Świadczenie ma ograniczyć wysokie koszty za energię i żywność.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, dodatek osłonowy jest nową świadczeniem, polegającym na wsparciu od państwa polskiego dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym cudzoziemcom.

Dodatek osłonowy będzie wykorzystany do pokrycia przynajmniej części kosztów energii oraz cen żywności. Ustawodawca przewidział wypłaty dwa razy do roku - do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. w drugiej transzy. 

Zobacz: 

Świadczenie będzie wynosić: 400 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 złotych dla 2-3 osobowego, 850 złotych dla 4-5 osobowego i 1150 złotych dla gospodarstwa, gdzie mieszka minimum 6 osób. Na wypłatę mogą liczyć domownicy, którym miesięczne, przeciętne dochody nie przekraczają 2100 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 złotych na osobę w wieloosobowym gospodarstwie. 

Co istotne, dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia, bo wprowadzono zasadę złotówka za złotówkę. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wyniesie 20 złotych. Poniżej tej kwoty kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

„Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a wnioski o jego przyznanie mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej” - oświadczyła Kancelaria Prezydenta. 

Kwoty zarówno dodatku osłonowego, jak i dodatku energetycznego nie będą podlegały egzekucji, nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapisano też, że pomoc od państwa nie stanowi dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany do dołączenia do faktury informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę, każdorazowo do dnia 31 października 2022 r. lub oddzielnie, w przypadku gdy ta faktura jest wysyłana później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy” - wytłumaczono.  


GW

Lubię to! Skomentuj30 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka