Zasady przyznawania dodatku osłonowego.
Zasady przyznawania dodatku osłonowego.

Duże wsparcie dla gospodarstw domowych. Kto dostanie dodatek osłonowy?

Redakcja Redakcja Inflacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 30
Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą o dodatku osłonowym dla gospodarstw domowych. Świadczenie ma ograniczyć wysokie koszty za energię i żywność.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, dodatek osłonowy jest nową świadczeniem, polegającym na wsparciu od państwa polskiego dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym cudzoziemcom.

Dodatek osłonowy będzie wykorzystany do pokrycia przynajmniej części kosztów energii oraz cen żywności. Ustawodawca przewidział wypłaty dwa razy do roku - do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. w drugiej transzy. 

Zobacz: 

Świadczenie będzie wynosić: 400 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 złotych dla 2-3 osobowego, 850 złotych dla 4-5 osobowego i 1150 złotych dla gospodarstwa, gdzie mieszka minimum 6 osób. Na wypłatę mogą liczyć domownicy, którym miesięczne, przeciętne dochody nie przekraczają 2100 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 złotych na osobę w wieloosobowym gospodarstwie. 

Co istotne, dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia, bo wprowadzono zasadę złotówka za złotówkę. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wyniesie 20 złotych. Poniżej tej kwoty kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

„Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie wymagało wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia). Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a wnioski o jego przyznanie mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej” - oświadczyła Kancelaria Prezydenta. 

Kwoty zarówno dodatku osłonowego, jak i dodatku energetycznego nie będą podlegały egzekucji, nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zapisano też, że pomoc od państwa nie stanowi dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Sprzedawca energii elektrycznej lub sprzedawca paliw gazowych jest obowiązany do dołączenia do faktury informacji o dodatku osłonowym oraz o prawie do złożenia wniosku o jego wypłatę, każdorazowo do dnia 31 października 2022 r. lub oddzielnie, w przypadku gdy ta faktura jest wysyłana później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy” - wytłumaczono.  


GW

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka