Senat chce zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Sędziowie mogą stracić uposażenie

Senatorowie rozpoczęli posiedzenie, podczas którego zajmują się uchwaloną przed tygodniem nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, m.in. likwidującą Izbę Dyscyplinarną SN.Źródło: PAP/Piotr Nowak
Senatorowie rozpoczęli posiedzenie, podczas którego zajmują się uchwaloną przed tygodniem nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, m.in. likwidującą Izbę Dyscyplinarną SN.Źródło: PAP/Piotr Nowak
Senatorowie zajmują się uchwaloną przed tygodniem nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, m.in. likwidującą Izbę Dyscyplinarną SN. Wprowadzenie licznych poprawek do noweli proponują komisje senackie. Wieczorem głosowanie.

Senatorowie uzupełnili porządek obrad o przeprowadzenie drugiego czytania senackiego projektu noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przeciw takiemu rozwiązaniu byli senatorowie PiS. W głosowaniu za rozszerzeniem porządku obrad opowiedziało się 50 senatorów, przeciw było 40, zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu.

"Bezpośrednio po rozpatrzeniu nowelizacji ustawy o SN odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Następnie przystąpimy do rozpatrywania punktu drugiego, czyli drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy o KRS" - poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jak dodał, "istnieje duże prawdopodobieństwo, że punkt drugi nie zostanie dokończony i wtedy zarządzę przerwę do poranka 8 czerwca". Zaznaczył, że środowe posiedzenie potrwa "zapewne najpóźniej do godz. 23".

Jakie poprawki wprowadzić chce Senat?

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, nad którą pracuje Senat, została uchwalona przez Sejm w ubiegłym tygodniu. Zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowela zakłada przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

W środę od rana nad przepisami pracowały połączone senackie komisje: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji. Komisje te pozytywnie zaopiniowały wprowadzenie do uchwalonych przepisów kilkudziesięciu poprawek opracowanych w większości przez Biuro Legislacyjne Senatu.

Zarekomendowane poprawki zakładają m.in., że 33 kandydatów na sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej byłoby losowanych spośród sędziów mających co najmniej 7-letni staż orzekania w Sądzie Najwyższym.

Kolejna grupa zarekomendowanych poprawek rozszerza kryterium możliwości składania wniosku o tzw. test bezstronności i niezawisłości sędziego. Jak wyjaśniała przedstawicielka BLS, chodzi o "usunięcie z ustawy przepisów przesądzających, że okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podważania orzeczenia wydanego z udziałem tego sędziego lub kwestionowania jego niezawisłość i bezstronności".

Kontrowersyjna poprawka ws. sędziów

Komisje opowiedziały się też za poprawkami, zgodnie z którymi sędziowie Izby Dyscyplinarnej przestaną orzekać w SN w dniu wejścia w życie noweli bez możliwości przejścia w stan spoczynku. Tym samym straciliby dożywotnie uposażenie. To około 30 tys. złotych miesięcznie. PiS było temu przeciwne. Politycy tej partii chcieli, aby sędziowie ci mogli zachować dotychczasową pensję w pełnej wysokości

Poprawki przewidują też uznanie za nieważne i pozbawione skutków prawnych wszystkich orzeczeń zapadłych w Izbie Dyscyplinarnej. Zawieszeni przez te Izbę sędziowie mieliby powrócić na swoje stanowiska i przez kolejne trzy lata nie mogliby być przeniesieni do innego wydziału bez ich zgody. Jak mówiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego Senatu, w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie noweli Izba Odpowiedzialność Zawodowej miałaby zająć się wszystkimi sprawami rozstrzygniętymi przez Izbę Dyscyplinarną.

MP

Czytaj dalej:


Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka