Stało się, podwyżka obowiązkowej opłaty już pewna. Odczuje ją każdy Polak

Od 1 września ruszy ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki. fot. PAP/Marcin Bielecki
Od 1 września ruszy ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki. fot. PAP/Marcin Bielecki
Od 1 września ruszy ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki – poinformowały Wody Polskie oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Przyczyna to pogarszająca się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw tej branży.

Wkrótce nowe ceny

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zgodnie z zapowiedzią zwróciła się w imieniu większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka ws. uruchomienia nowego procesu weryfikacji i zatwierdzania taryf przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnych. Jako powód podano pogarszającą się sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw tej branży.

Polecamy:

Polacy i aktywność fizyczna. Dane nie wystawiają nam laurki

Szpiegowo miało służyć uchodźcom. Teraz pojawiło się mnóstwo wątpliwości

„Minister Marek Gróbarczyk przychylił się pozytywnie do prośby wystosowanej przez Izbę Gospodarczą »Wodociągi Polskie«, reprezentującą przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Wody Polskie od 1 września rozpoczną ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki. Odbędzie się on w trybie szczególnym - art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” - poinformowano.

Zgodnie z tym artykułem w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem.

Problemy przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

Odbyło się spotkanie szefa Wód Polskich Przemysława Dacy i wiceprezesa Pawła Rusieckiego z prezesem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Krzysztofem Dąbrowskim – podano w komunikacie. Obie strony zadeklarowały, że chcą, aby nowy proces taryfikacji przebiegł jak najszybciej. Prezes Wód Polskich zwrócił uwagę, by w związku z trudną sytuacją gospodarczą w miarę możliwości samorządy zmniejszały koszty nakładane na przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

„Podkreślam, że proces odbywa się w trybie szczególnym 24j, dlatego przedsiębiorstwa będą musiały przyłożyć wielką wagę do właściwego skonstruowania wniosków. Tak, by nie zawierały one błędów formalnych. To, że wznawiamy proces, nie oznacza też, że będziemy ślepo akceptować wszystkie propozycje. Będziemy dokładnie analizować wszystkie czynniki. Szczególnie fakt wypłacania przez przedsiębiorstwa wod.-kan. dywidend samorządom, co miało wcześniej miejsce” - powiedział cytowany w komunikacie Daca.

Czasowe obniżenie podatków i dzierżaw

Szef Wód Polskich zaproponował czasowe obniżenie podatków i opłat dzierżawnych przez władze samorządowe. Podał także przykład 200 gmin, które dopłacają mieszkańcom do rachunków za wodę i ścieki i zalecił, by pozostałe samorządy również wzięły takie rozwiązanie pod uwagę.

„Udało nam się wypracować wstępny katalog przyczyn, z powodu których wnioski mogą być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki oraz określiliśmy dokumenty źródłowe makrowskaźników (głównie na podstawie danych z Ministerstwa Finansów), które stanowić będą graniczne poziomy wzrostu taryf w ich poszczególnych elementach” - czytamy.

Przyczyny szybkiej korekty taryf

Do głównych przyczyn wpływających na konieczność szybkiej korekty taryf zaliczono:

 - wzrost energii elektrycznej i gazu;

- wzrost cen materiałów eksploatacyjnych, inflację (określając jej referencyjny poziom);

- konieczność wzrostu płac (w oparciu o ściśle określone zasady i wskaźniki).

„Uznaliśmy, iż te wnioski o zmiany taryf, które skupią się na tych elementach mają szansę na bardzo szybkie procedowanie, co nie znaczy, że pozostałe wnioski nie zostaną rozpatrzone. Tyle tylko, że podlegać będą bardziej wnikliwej, a tym samym dłuższej procedurze analiz” - wyjaśnił z kolei prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" Krzysztof Dąbrowski.

Dodano, że ponowna taryfikacja powinna zakończyć się do końca 2022 roku.

Zgodnie z przepisami dyrektorzy RZGW (Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej) są pierwszą instancją, do której składane są wnioski o zmianę taryf przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Prezes Wód Polskich to druga instancja, do której mogą odwołać się firmy od decyzji dyrektora RZGW. Od 2018, czyli od powstania Wód Polskich są one regulatorem, który zatwierdza ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w Polsce.

KW

Czytaj dalej:

Prawicowy ekstremista przeraził Niemców. Atak wymierzony w ważnego polityka

Nie żyje drugi kierowca polskiego autokaru. Ważna decyzja naszej prokuratury

Premier podjął decyzję. Poznaliśmy nowego szefa Agencji Wywiadu

Susza zagrozi plonom? Zaskakujące wieści z polskich pól

Katastrofa polskiego autokaru na Chorwacji. Ujawniono wiek kierowcy

Lubię to! Skomentuj84 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka