Od 2016 roku funkcjonuje "Projekt 75 plus". Fot. Canva
Od 2016 roku funkcjonuje "Projekt 75 plus". Fot. Canva

W Polsce można dostać leki za darmo. Jak je zdobyć?

Redakcja Redakcja Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 4
Po ukończeniu 75 lat każdy ubezpieczony Polak ma prawo do bezpłatnych leków na choroby wieku podeszłego. To ważne, bo starszych osób jest coraz więcej i to ich najbardziej dotykają choroby.

"Projekt 75 plus" - leki za darmo

Główny Urząd Statystyczny podaje, że liczba seniorów w Polsce dynamicznie rośnie. Tych w wieku powyżej 75 roku życia jest ok. 3,5 mln, ale osób po 60. r.ż. już prawie 10 mln. I to właśnie oni są grupą, która jako pierwsza i najboleśniej odczuwa zmiany w domowych budżetach. Z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i Bazie Informacji Kredytowych (BIK) wynika, że zaległości osób po 65. roku życia w czerwcu 2022 wynosiły już prawie 10,4 mld zł. Badania pokazują, że w przypadku 60% emerytów domowy budżet najbardziej obciążają leki. Dla tej grupy renta i emerytura są głównym źródłem dochodów. Nie każdy może liczyć na wsparcie rodziny.

Ukradła serki topione, bo była głodna, a ostatnie pieniądze wydała na leki

Dlatego dobrze, że od 2016 roku funkcjonuje "Projekt 75 plus". Dzięki niemu każdy ubezpieczony senior od dnia 75 urodzin może otrzymać bezpłatne leki. Twarde dane pokazują, że program przynosi efekty. Wydatki pacjentów 75+ na leki refundowane w 2015 roku wyniosły 860 mln zł, rok później 765 mln zł (zmniejszyły się o 95 mln zł), w 2017 roku było to 485 mln (mniej o 375 mln zł), a w roku 2018 - 360 mln zł, czyli spadły o 500 mln zł. W 2021 roku z możliwości otrzymania bezpłatnych leków skorzystało 2,5 mln seniorów, co miesiąc było to ponad 1 mln osób. Z zaplanowanych 953,1 mln zł na realizację projektu wydano 783 mln zł. Pacjenci otrzymali 72,4 mln  opakowań bezpłatnych leków. Łącznie w projekcie zrealizowano 39,5 mln zrealizowanych recept.

Kto może wystawić receptę?

By otrzymać bezpłatnie leki objęte "Projektem 75 plus" potrzebna jest oczywiście recepta, którą może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarka POZ uprawniona do wystawiania recept. Może to również zrobić emerytowany lekarz dowolnej specjalności, który posiada ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania, pod warunkiem, że wystawia receptę dla siebie, dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa. Czyli wujek albo ciocia może wystawić receptę bratankowi albo siostrzenicy.

Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to przekazuje lekarzowi POZ pisemną informację na temat zdiagnozowanej choroby i zalecanego leczenia. Lekarz POZ może na podstawie przekazanej informacji przepisać leki bezpłatnie. Co ważne lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

Jakie leki są bezpłatne?

Warto wiedzieć, jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona recepta, by otrzymać bezpłatne medykamenty. Leki są przepisywane na receptach w postaci papierowej lub elektronicznej zgodnych ze wzorem recept zawartym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Osoba, która wystawia receptę dla seniora, w polu „kod uprawnień dodatkowych” umieszcza symbol „S”. Farmaceuta nie ma prawa wpisania ani poprawiania tego kodu na recepcie. Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był przepisany na zasadach ogólnych, czyli takich jak dla pacjentów poniżej 75 roku życia, np. 50%, 30%, ryczałt. W przypadku wpisania w tej rubryce wartości 100% pacjent otrzyma leki pełnopłatnie. Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a następnie wydaje te leki pacjentowi.

Jakie leki są bezpłatne? Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 50% lub 30%. Lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 2052 pozycje obejmujące 178 substancji czynnych w 83 grupach limitowych. Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Tomasz Wypych

Czytaj także:

Kraśko o swoich kłopotach z prawem. Powodem groźna psychiczna choroba?

Gwiazda TVN dramatycznie o pracy dla stacji. "Musiałam zamknąć tamte drzwi"

Papież zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Rosji. „Ryzyko nuklearnej eskalacji”

Fałszywie oskarżyła dwóch mężczyzn o gwałt. Teraz posiedzi w więzieniuKomentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości