Pod względem potencjału rynku pracy wśród krajów Trójmorza Polska plasuje się się na 6. miejscu. CC0
Pod względem potencjału rynku pracy wśród krajów Trójmorza Polska plasuje się się na 6. miejscu. CC0

Potencjał rynku pracy wśród krajów Trójmorza. Jak wypada Polska?

Redakcja Redakcja Trójmorze Obserwuj temat Obserwuj notkę 0
Pod względem potencjału rynku pracy wśród krajów Trójmorza Polska plasuje się się na 6. miejscu, czyli w połowie stawki. Ze wskaźnika opracowanego przez Warsaw Enterprise Institute (WEI) wynika, że nasze mocne strony to m.in. niewysokie koszty zatrudnienia pracownika przy solidnych kompetencjach.

Opracowany przez WEI Wskaźnik Mocy Rynku Pracy jest średnią arytmetyczną trzech wskaźników: Społeczeństwa, Kompetencji oraz Otoczenia Biznesowego. Uwzględnia państwa Trójmorza, ale wskaźniki odniesione są do wartości z obszaru całej Unii Europejskiej – poinformowano w poniedziałkowej informacji WEI.

Czechy z najwyższym wskaźnikiem 

Filar I – Społeczeństwo ocenia potencjał demograficzny kraju, biorąc pod uwagę strukturę wiekową społeczeństwa oraz ruchy migracyjne. Filar II – Kompetencje ocenia potencjał kapitału ludzkiego pod kątem wykształcenia i umiejętności cyfrowych. Filar III – Otoczenie biznesowe uwzględnia koszty zatrudnienia pracownika i czas trwania sporów cywilnych.

Zdaniem WEI, finalny, umieszczony na stupunktowej skali wskaźnik ma być probierzem tego, jak dane państwa radzą sobie i prognostykiem tego, jak będą sobie radzić gospodarczo. Jest także wskazówką dla rządzących, jak kształtować politykę publiczną w zakresie migracji, regulacji, edukacji czy podatków.

Krajem o największym potencjale rynku pracy są, według wskaźnika WEI, Czechy, które uzyskały najwyższy wskaźnik - 58,63 punktów.

Polska w środku zestawienia. Za nami m.in. Austria 

Polska z wynikiem 54,5 pkt uplasowała się w środku zestawienia, tj. na 6. miejscu. Wśród mocnych stron naszego rynku pracy wymieniono dużą liczbę studentów, wynikającą z dużej liczby mieszkańców, relatywnie (w porównaniu do innych państw Trójmorza) niewysokie koszty zatrudnienia pracownika przy solidnych kompetencjach oraz znaczny odsetek ludzi w wieku produkcyjnym. Słabości polskiego rynku pracy to, według WEI, niekorzystna demografia i starzejące się społeczeństwo oraz luka kompetencyjna w części społeczeństwa wyedukowanej na początku III RP.

Z opracowania wynika, że najbogatszy kraj nie jest najlepszy: Austria, najbogatszy kraj Trójmorza, nie jest najsilniejsza, jeśli chodzi o potencjał rynku pracy - zajmuje dopiero 8. miejsce. Ponadto zamożność nie jest mocno skorelowana z potencjałem rynku pracy. Co prawda kraje z najniższym PKB na mieszkańca, wyrażonym w standardzie siły nabywczej (PPS), zamykają zestawienie, ale niskie PKB nie determinuje automatycznie niskiego miejsca. Przykładem jest Słowacja, która ma drugie najniższe PKB PPS w grupie, a w Indeksie uzyskała 3. miejsce.

Jak wzmocnić potencjał polskiego rynku? 

Według WEI potencjał polskiego rynku pracy można wzmocnić poprzez lepsze wykształcenie i zaktywizowanie osób 40 plus. Ponadto, w ocenie Instytutu, pozycja Polski powinna ulec poprawie w wyniku przypływu uchodźców z Ukrainy i ich dobrego zintegrowania w społeczeństwie, a także zwiększenia wydajności wymiaru sprawiedliwości.

WEI podkreśliło też w opracowaniu, że Polska nie osiągnie poprawy na rynku pracy w wyniku prowadzenia socjalnych polityk pronatalistycznych, które „oparte o państwowe rozdawnictwo nie zmieniają w istotnym zakresie stopy dzietności w społeczeństwie”. "Ich koszt najczęściej przekracza potencjalne korzyści. Likwidacja przynajmniej części wprowadzonych w ostatnich latach rozwiązań socjalnych w Polsce wygenerowałaby oszczędności, które można przeznaczyć na inwestycje w innych dziedzinach albo po prostu pozostawić je w rękach podatników. To z pewnością zwiększy żywotność gospodarki, a co za tym idzie – moc rynku pracy" - stwierdziło WEI.

Jak zaznaczono, Wskaźnik Mocy Rynku Pracy jest pierwszym indeksem porównującym wyłącznie państwa Trójmorza w precyzyjnie zdefiniowanym obszarze. Wybrane do porównania we wskaźniku dane to liczbowe zmienne makroekonomiczne pozyskane z bazy Eurostatu.

Region Trójmorza to powstała w 2015 r. inicjatywa 12 państw Unii Europejskiej: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

MP

Czytaj dalej: 


Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka