"ZUS liczy, że sprawa rozejdzie się po kościach". Fot. Wikimedia/Rakoon/CC0 / Pixabay / Canva
"ZUS liczy, że sprawa rozejdzie się po kościach". Fot. Wikimedia/Rakoon/CC0 / Pixabay / Canva

ZUS liczy, że sprawa rozejdzie się po kościach. Mogą ci się należeć wielkie pieniądze

Redakcja Redakcja ZUS Obserwuj temat Obserwuj notkę 34
Pieniądze zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) podlegają dziedziczeniu po śmierci osoby, która je zebrała. Nie wszyscy o tym wiedzą. Co więcej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który dysponuje tymi środkami finansowymi, nie ma obowiązku automatycznie ich wypłacić. Co zrobić, by odzyskać te pieniądze?

Środki z OFE na subkoncie ZUS

Środki finansowe osoby zmarłej zebrane w ramach OFE znajdują się na subkoncie. Subkonto to wydzielona część konta osoby ubezpieczonej. Subkontami dysponują członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE), a także osoby, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE.

Polecamy:

W przypadku śmierci osoby która dysponowała środkami finansowymi na subkoncie, ZUS nie informuje potencjalnych spadkobierców, że mogą otrzymać te pieniądze. Spadkobiercy sami muszą to ustalić i upomnieć się w ZUS o środki z OFE po bliskiej osobie. 

Nie ma limitu czasowego, w którym należy zgłosić się po pieniądze z subkonta członka OFE. Brak też obecnie prawnych regulacji, które gwarantowałyby te środki finansowe ZUS-owi lub Skarbowi Państwa.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS-u?

Tym bardziej warto wiedzieć co zrobić, by odzyskać środki OFE z subkonta ZUS.

Odzyskiwanie zgromadzonych przez zmarłego środków finansowych trzeba rozpocząć od kontaktu z macierzystą placówką ZUS zmarłego.

Następnie trzeba złożyć wniosek o wypłatę lub transfer tych środków. Służy do tego formularz ZUS USS, który można pobrać na portalu ZUS-u.

Osoba uprawniona musi do wniosku USS załączyć między innymi skrócony odpis aktu zgonu ubezpieczonego oraz oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia - informuje portal GS24.pl.

Dziedziczenie środków z ZUS - jaki podatek?

ZUS ma obowiązek wypłacenia środków w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku USS.

Nabycie tytułem dziedziczenia środków z OFE z subkonta ZUS-u nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Opodatkowaniu podlega natomiast wypłata na rzecz spadkobiercy środków z omawianego subkonta – ZUS jako płatnik jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

KW

Czytaj dalej:


Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj34 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka