Jak prezentuje się tegoroczny ranking "Perspektyw"? (fot. Wikipedia)
Jak prezentuje się tegoroczny ranking "Perspektyw"? (fot. Wikipedia)

Oto najlepsze licea i technika w Polsce. Najnowszy ranking

Redakcja Redakcja Edukacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 28
Ranking "Perspektyw" 2023 roku otwierają dwie szkoły z Warszawy. Są to XIV LO im. Stanisława Staszica, które zajęło pierwsze miejsce wśród liceów oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 przy ul. Wiśniowej, które jest najlepsze wśród techników.

W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników "Perspektywy" przeanalizowano wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (z 2200) oraz 1185 techników (z 1745), spełniających kryteria wzięcia udziału w zestawieniu. Pełna wersja publikacji, dostępna na stronie Perspektywy.pl, zawiera listę 1000 najlepszych liceów oraz 500 najlepszych techników.

Ranking "Perspektyw"

Ranking "Perspektyw" przeznaczony jest głównie dla uczniów oraz ich rodziców, którzy stoją przed wyborem dotyczącym dalszej edukacji. Zestawienie ma pomóc w doborze odpowiedniej szkoły, która pozwoli uczniom na rozpoczęcie studiów, a także ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Informacje dostępne są w pięciu rankingach, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 oraz Rankingu Techników 2023, a także trzech ogólnopolskich rankingach dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2023, Rankingu Maturalnego Techników 2023 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2023.

Twórca rankingów edukacyjnych komentuje

— Od 25 lat z satysfakcją pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć — powiedział twórca polskich rankingów edukacyjnych, Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press. — I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów oraz dziesiątkę najlepszych techników, które honorujemy podczas gali rankingu. Z tabel, jakie publikujemy, można odczytać znacznie więcej - która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej. Mamy w tegorocznym zestawieniu tradycyjnych prymusów i liczne grono zupełnie nowych liderów. Szczerze podziwiamy szkoły od lat utrzymujące wysoką formę, ale szczególnie się cieszymy, gdy w czołówce rankingu pojawiają się "nowi", bo to dowód, że wytrwała praca nauczycieli i uczniów przynosi wspaniałe efekty, że wciąż są w polskich szkołach ambitni pedagodzy, którym chce się pracować — dodaje.

Warunki wejścia

W tegorocznym Rankingu "Perspektyw" brano pod uwagę dane szkół, które spełniły tzw. kryteria wejścia, składające się z dwóch czynników. Pierwszy z nich zakłada posiadanie minimum 12 maturzystów, którzy zdawali maturę w maju 2022 r. Drugim warunkiem są średnie wyniki z obowiązkowych matur z języka polskiego i matematyki, które nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Zasady Rankingu "Perspektyw" zostały określone przez Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz przedstawiciele komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczyła prof. Barbarę Marcinkowską, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria oceny

Kryteria, według których oceniane są szkoły w Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (stanowią 30% całkowitej oceny szkoły), wyniki matur z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Podobnie jak w poprzednich edycjach, w tej kategorii uwzględnione zostały także osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Z kolei kryteria oceny szkół w Rankingu Techników 2023 to: osiągnięcia szkoły w olimpiadach (20% oceny), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matur z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminów zawodowych (30%).

Najlepsze szkoły w Polsce

Ogólnopolski ranking liceów ogólnokształcących w 2023 roku prezentuje się następująco:

 1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 2. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 3. XIII LO w Szczecinie
 4. Uniwersyteckie LO w Toruniu
 5. III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 6. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 7. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 8. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 9. Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
 10. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie
 11. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
 12. Społeczne LO nr 5 STO w Milanówku
 13. II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
 14. Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi
 15. I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Z kolei zestawienie najlepszych techników w 2023 roku:

 1. Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
 2. Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (Kraków)
 3. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie
 4. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
 5. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu
 6. Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 7. Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju
 8. Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze
 9. Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 10. Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie

RB

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj28 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo