Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w piekarni "Żytnia" w Dąbrówce. (fot. Flickr)
Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w piekarni "Żytnia" w Dąbrówce. (fot. Flickr)

Nowe dane GUS. Istotne wskaźniki dotyczą wynagrodzeń i produkcji

Redakcja Redakcja Ekonomia Obserwuj temat Obserwuj notkę 6
Główny Urząd Statystyczny podzielił się nowymi danymi, z których wynika, że w styczniu 2023 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6883,96 zł. To wzrost o 13,5 proc. rok do roku. Urząd podał również dane na temat zatrudnienia w tym sektorze i cen produkcji przemysłowej.

Wzrost wynagrodzeń rok do roku

— Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 r. wyniosło 6883,96 zł, co oznacza wzrost o 13,5 proc. rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. — Zatrudnienie w tym sektorze rok dok roku wzrosło o 1,1 proc. — dodano.

Jak wskazuje GUS, w styczniu nastąpił jednak spadek wynagrodzeń w ujęciu miesięcznym. Urząd wyjaśnia, że stało się tak m. in. z powodu braku dodatkowych wypłat, jakie miały miejsce w grudniu. Wypłaty w ubiegłym miesiącu spadły o 6,1 proc.

— Spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w styczniu 2023 r. względem grudnia 2022 r. spowodowany był brakiem dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu, tj. premii świątecznych i nagród z okazji Dnia Górnika oraz mniejszą skalą występowania premii rocznych czy odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń) — przekazał Główny Urząd Statystyczny.

Wzrost cen produkcji przemysłowej

Główny Urząd Statystyczny poinformował również o cenach produkcji przemysłowej. W styczniu 2023 roku wzrosły one o 18,5 proc rok do roku i o 0,8 w ujęciu miesięcznym.

Z kolei produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 2,6 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 2,5 proc. — podaje GUS.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2022 r. i o 1,3 proc. niższym w porównaniu z grudniem 2022 r.

Więcej produkcji w styczniu 2023 roku

Jak wskazuje GUS, w styczniu produkcja rosła w 21 spośród 34 działów przemysłu. Według wstępnych danych wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (o 31,5 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 14,7 proc.), maszyn i urządzeń (o 11,7 proc.), artykułów spożywczych (o 5,6 proc.), wyrobów z metali (o 5,2 proc.) i wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 3,7 proc.).

W jakich działach produkcji nastąpił spadek?

Z kolei w 13 działach nastąpił spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem 2022 roku. Odnotowano go m. in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 20,4 proc.), metali (o 18,8 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 7,6 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 7,2 proc.), papieru i wyrobów z papieru (o 5,5 proc.).

RB

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj6 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka