Muzeum Narodowe w Warszawie w ramach oszczędności musi zrezygnować z iluminacji. Fot. warszawa.pl
Muzeum Narodowe w Warszawie w ramach oszczędności musi zrezygnować z iluminacji. Fot. warszawa.pl

Ciemne muzea, domy kultury i zabytki. Nowe zalecenia ministerstwa

Redakcja Redakcja Muzea Obserwuj temat Obserwuj notkę 7
„Dążenie do zapewnienia rozsądnej, bezpiecznej temperatury pomieszczeń przy ogrzewaniu i przy chłodzeniu budynku” rekomenduje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucjom kulturalnym po to, by mogły korzystać z zamrożenie cen energii elektrycznej.

Instytucje kultury też muszą oszczędzać energię elektryczną

W Polsce obowiązuje ustawa o zamrożeniu cen energii elektrycznej, która zobowiązuje sprzedawcę prądu do stosowania w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami maksymalnej, niższej od rynkowej, ceny w okresie od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie odbiorcy, którzy mogą płacić mniej mają obowiązek zmniejszenia zużycia energii. Do takich uprzywilejowanych klientów zaliczają się m.in. instytucje kulturalne.

Zgłaszały one jednak obawy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że wprowadzenie wszystkich zalecanych oszczędności może być bardzo trudne, lub nawet niemożliwe. Dlatego minister napisał do Minister Klimatu i Środowiska prośbę o uwzględnienie specyfiki instytucji kultury. Odpowiedź MKiŚ wprawdzie potwierdzała, że ustawa zapewnia niższe ceny, ale do oszczędności zobowiązuje wszystkich.

- Rzeczywiście na skutek działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucje prowadzące działalność kulturalną, a także jednostki samorządu terytorialnego i podmioty świadczące na ich rzecz usługi z zakresu m.in. kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zostały uwzględnione w ustawie jako odbiorcy uprawnieni do zakupu energii po niższych stawkach - przyznaje Salon24 Anna Turowska, zastępca Dyrektora, Rzecznik Prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Jednocześnie są oni zobowiązani do podejmowania wszelkich możliwych działań służących zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej. W związku z tym Minister wydał i zalecenia w tym zakresie.

Zalecenia ministra kultury - wyłączyć światła

Minister kultury rekomenduje wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków oraz dążenie do zapewnienia rozsądnej bezpiecznej temperatury pomieszczeń przy ogrzewaniu i przy chłodzeniu budynku. Proponuje także racjonalne korzystania ze sztucznego oświetlenia w budynkach, wykorzystywanie światła dziennego, wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniach, w których się nie przebywa, stopniową wymianę oświetlenia na energooszczędne, ograniczenie oświetlenia zewnętrznego, wyłączenie dobowej lub świątecznej iluminacji budynków, a w miejscach, gdzie oświetlenie nocne musi działać od zmierzchu do świtu – stosowania układów zmniejszających natężenie światła.

Ponadto przeprowadzenie audytu wewnętrznego służącego racjonalizacji działań oszczędnościowych, weryfikację zamówionej mocy i, o ile to możliwe, rezygnacja z części niewykorzystywanej mocy zamówionej oraz instalacji urządzeń typu „strażnik mocy zamówionej”. Zalecane jest także dokonywanie zakupów nowych urządzeń z uwzględnieniem ich energochłonności, stosowanie systemów pomiarowych monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów zarządzania energią. Całość wytycznych uzupełnia racjonalne korzystanie z urządzeń biurowych oraz urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach socjalnych, a nawet podjęcie działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez pracowników instytucji.

Muzeum Narodowe nie oświetla gmachu w godzinach nocnych

- Muzeum Narodowe w Warszawie systematycznie wdraża rozwiązania służące oszczędzaniu energii. Stopniowo wymieniamy oświetlenie na wystawach i w pomieszczeniach biurowo-magazynowych. Starszy sprzęt biurowy jest zastępowany przez nowy, bardziej energooszczędny. Zrezygnowano z oświetlenia gmachu w godzinach nocnych. Wprowadzono też nowe wytyczne dotyczące warunków przechowywania zbiorów, które zapewniają bezpieczeństwo muzealiom, a jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia energochłonności wykorzystywanych urządzeń – informuje Salon24 Monika Bala z Działu Komunikacji i Marketingu Muzeum Narodowego w Warszawie.

– Razem z oddziałami podejmujemy wiele działań będących wynikiem ekologicznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności. To m.in. rewitalizacja Dziedzińca Lorentza, dzięki czemu sposób w centrum miasta powstała zielona enklawa służy ludziom i zwierzętom, dalej  hodowla pszczół w Królikarni, recykling gablot wystawowych, udział w akcjach promujących rowery jako środek transportu, czy stopniowa wymiana samochodowej floty muzeum na niskoemisyjną - dodaje Monika Bala.

Tomasz Wypych


Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura