(Poprawiła się jakość benzyny, a pogorszyła jakość oleju napędowego i gazu LPG. Fot. Pxhere.com)
(Poprawiła się jakość benzyny, a pogorszyła jakość oleju napędowego i gazu LPG. Fot. Pxhere.com)

Uważaj przy tankowaniu. Paliwo w Polsce dalej "chrzczone"

Redakcja Redakcja Paliwa Obserwuj temat Obserwuj notkę 12
Poprawiła się jakość benzyny, a pogorszyła jakość oleju napędowego i gazu LPG, które tankujemy do swoich samochodów.

Inspekcja Handlowa zbadała jakość paliwa 

Przez cały 2022 rok Inspekcja Handlowa badała jakość paliw, które tankujemy na stacjach. I właśnie posumowała wyniki. Sprawdzano jakość benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, gazu skroplonego (LPG) oraz lekkiego oleju opałowego. Kontrolom podlegają producenci paliw, hurtownicy, magazynujący oraz prowadzący stacje przedsiębiorcy. Cały system dzieli się na dwie części: europejską i krajową. W tej pierwszej weryfikowane podmioty są wybierane w losowaniu, które przeprowadza Prezes Urzędu jako zarządzający systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. W części krajowej ich dobór zależy od sygnałów od kierowców, innych organów (np. Policji) i negatywnych wyników z poprzednich lat.

- Stały monitoring jakości paliw ciekłych przynosi efekty. W czasie pierwszej kontroli w 2003 r. aż 30 proc. badanych próbek nie spełniało wymogów. W kolejnych latach liczba nieprawidłowości spadała - informuje Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Kontrolujemy paliwa dostępne na stacjach przez cały rok. 


Benzyna się poprawiła. Gorzej jest z LPG 

Wyniki kontroli w 2022 r. wskazują na poprawę jakości benzyny i pogorszenie jakości LPG w porównaniu do ubiegłego roku. Podobnie jak w latach poprzednich wśród kwestionowanych próbek dominuje olej napędowy. Odsetek zakwestionowanych próbek paliw w poszczególnych województwach był zróżnicowany. Podczas losowych kontroli stacji paliw najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w województwach: świętokrzyskim (5,41 proc. zbadanych), mazowieckim (2,40 proc.) i podlaskim (2,38 proc.). Natomiast w przypadku kontroli przedsiębiorców wybranych na podstawie m.in. informacji od kierowców – w województwach: kujawsko-pomorskim (7,14 proc.), warmińsko-mazurskim (6,25 proc.) i zachodniopomorskim (4,88 proc.). W ostatnich latach (2016–2022) kontrole w hurtowniach paliw oraz u producentów i magazynujących paliwa ciekłe nie wykazały nieprawidłowości.

W wyniku kontroli gazu skroplonego LPG inspektorzy zakwestionowali 3,15 proc. próbek pobranych na stacjach paliw i w hurtowniach. Niewłaściwą jakość odnotowano w województwach: małopolskim, mazowieckim, pomorskim i śląskim. 

Aż 11 decyzji o wycofanie z oboru paliw 

Eksperci w laboratorium weryfikują zgodność badanych próbek z normami określonymi w Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Przepisy określają parametry wpływające na zanieczyszczenie środowiska oraz prawidłowe funkcjonowanie pojazdów, także w różnych porach roku. Nieprawidłowości wykryte w oleju napędowym dotyczyły tzw. stabilności oksydacyjnej, która określa odporność ON na starzenie. Niska stabilność objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania, co może prowadzić np. do zatykania filtrów paliwa czy zanieczyszczania zaworów wtryskowych. Badano też temperaturę zapłonu, bo zbyt niska może stwarzać ryzyko wybuchu oparów oleju podczas nalewania z dystrybutora oraz zawartość wody, kiedy znajduje się w paliwie może prowadzić do korozji układu paliwowego. W próbkach LPG nieprawidłowości dotyczyły zawartości siarki - wysoka zawartość siarki może powodować korozję elementów silnika. Sprawdzono też pozostałości po odparowaniu, która określa skłonność gazu do odkładania osadów w silniku. 

Inspektorzy wydali 11 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ze względu na znaczne przekroczenia wymagań jakościowych, informując o tych działaniach Inspekcję Ochrony Środowiska. W 18 przypadkach zawiadomili organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z wprowadzeniem do obrotu paliw niewłaściwej jakości, a także poinformowali o wynikach inne organy, w tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który wydaje koncesje na obrót paliwami, Krajową Administrację Skarbową oraz Policję.

Na specjalnej mapie możemy samodzielnie sprawdzić, czy stacja, na której tankujemy sprzedaje paliwo spełniające normy. Link: mapa paliw na stronie internetowej UOKiK

Tomasz Wypych

(Poprawiła się jakość benzyny, a pogorszyła jakość oleju napędowego i gazu LPG. Fot. Pxhere.com)

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj12 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka