(Od 2024 r. do jednorazowego kubka z plastiku doliczone zostanie 20 gr. Fot. Pixabay)
(Od 2024 r. do jednorazowego kubka z plastiku doliczone zostanie 20 gr. Fot. Pixabay)

Nowa dopłata w Polsce. Zostanie wprowadzona od nowego roku

Redakcja Redakcja Podatki Obserwuj temat Obserwuj notkę 12
Z projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort klimatu i środowiska wynika, że do każdego jednorazowego kubka z tworzywa sztucznego doliczone zostanie 20 gr, a do pudełka na żywność - 25 gr. Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Resort chce ograniczyć plastik 

W środę na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. To konsekwencja noweli ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, która wdraża do polskich przepisów unijne ograniczenia dotyczące stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży (dyrektywa single use plastic - SUP).

Ustawa określiła bowiem bodźce ekonomiczne, które mają wpłynąć na ograniczenie stosowania produktów z tworzyw sztucznych oferowanych klientom, takich jak kubki na napoje z pokrywkami i wieczkami oraz pojemniki na żywność (w tym pojemniki typu fast food). Ustawa określiła opłatę w wysokości maksymalnie 1 zł za niektóre produkty jednorazowe, które będą wydawane klientom.

Stawki dla klientów będą niższe 

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, stawki za wydawane klientom jednorazowe plastikowe kubki czy pojemniki na żywość będą wyższe. 


W przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, będzie to 20 groszy. Każde 25 groszy doliczane będzie z kolei w przypadku pojemników na żywność, takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest: przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos; zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie. Dotyczyć to będzie również pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, nowe opłaty (20 i 25 gr) będą pobierane przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne, którzy wydają klientom-użytkownikom końcowym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jakie zostały wymienione w załączniku 6. do ustawy wdrażającej SUP. Opłata będzie pobierana również przez przedsiębiorców, którzy sprzedają napoje lub żywność za pośrednictwem urządzeń vendingowych.

Przedsiębiorcy zapłacą za jednorazowe śmieci z plastiku 

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano również drugi projekt rozporządzenia, dotyczący stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów.

Stawka corocznej opłaty na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania, a także uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów wyniesie 20 groszy za 1 kilogram pojemników na żywność, paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki, pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów, kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek, lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

Projekt przewiduje, że opłata w wysokości 0,01 zł odnosić się będzie do sztuki wyrobów tytoniowych z filtrami, zawierającymi tworzywa sztuczne i filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi.

Taka sama stawka opłaty, czyli 0,01 gr dotyczyć będzie również chusteczek nawilżanych, balonów, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań. 

MP

(Od 2024 r. do jednorazowego kubka z plastiku doliczone zostanie 20 gr. Fot. Pixabay)

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj12 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka