CBOS: Polacy czują się bezpiecznie mimo wojny. Spada poczucie zagrożenia

Redakcja Redakcja Przestępczość Obserwuj temat Obserwuj notkę 9
Aż 96 proc. badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną, a 88 proc. tak myśli o Polsce. Takie dane ujmuje najnowsze badanie CBOS.

Zdecydowana większość z nas (88 proc.) uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym, to o 5 proc. więcej niż przed rokiem. Mniej niż, co dziesiąty ma przeciwne zdanie (o 4 proc. mniej niż rok wcześniej), a 3 proc. nie ma opinii na ten temat. Oceny stanu bezpieczeństwa w naszym kraju od 2016 roku utrzymują się na wysokim poziomie, co najmniej 80 proc. odpowiedzi pozytywnych.

Poczucie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy badanych jest niemal powszechne. W tym roku 96 proc. pytanych odpowiedziało, że miejsce, w którym mieszkają (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym, a tylko trzy osoby na sto były przeciwnego zdania, to 1 proc. mniej w porównaniu do ubiegłego roku. Ponadto 36 proc.(spadek o 4 proc. w stosunku do 2022 roku) obawia się, że może stać się ofiarą przestępstwa, w tym 3% boi się tego bardzo. Większość (61 proc.) nie wyraża takich obaw. Ich liczba przez rok wzrosła o 3 proc. 


Rzecznik KGP: To sukces policji

- Niezwykle cieszy nas fakt, że to już kolejne badania, które wskazują na wysokie poczucie bezpieczeństwa Polaków. Niewątpliwie to zasługa również m. in. coraz skuteczniejszych działań podejmowanych przez Policję. Są to w mojej ocenie najlepsze podziękowania, jakie Polacy mogli złożyć służbom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa. Polscy policjanci każdego dnia wychodząc do służby kierują się dobrem całego społeczeństwa. Codziennie podejmowanych jest około 16-17 tys. interwencji, często trudnych i z narażeniem życia policjantów, podczas których niejako „u podstaw" jest budowane poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli - wyjaśnia Salon24 Inspektor Mariusz Ciarka, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji.

- To co najbardziej interesuje obywateli to bezpieczeństwo ich najbliższej okolicy, tej małej ojczyzny. To niewątpliwie zasługa działań policjantów, że aż 96% obywateli uważa swoją okolicę za bezpieczną, a ponad 80% w ciągu ostatnich pięciu lat nie padło ofiarą przestępstwa. Biorąc pod uwagą właśnie szczególne zainteresuje swoim dobytkiem to warto wskazać, że w ubiegłym roku zmalała m.in. liczba kradzieży z włamaniem i kradzieży samochodów. Policja jako formacja powołana do chronienia obywateli oraz dbania o porządek i bezpieczeństwo publiczne doskonale wywiązuje się ze swoich zadań, czego właśnie te badania są dowodem. Podkreślmy jednak, że ostatni czas to także czas, podczas którego wszyscy mierzymy się z zagrożeniami niespotykanymi od dekad. Przypomnijmy działania polskich policjantów chroniących granicę Rzeczypospolitej Polskiej, którzy odpierali fizyczne ataki nielegalnych migrantów wspieranych przez służby reżimu białoruskiego. Z tymi zagrożeniami nadal mamy do czynienia i determinują one dalsze zaangażowania Policji na granicy polsko-białoruskiej - komentuje Ciarka. 


Spada poczucie zagrożenia przestępczością 

Warto także podkreślić, że w stosunku do ubiegłego roku wzrosło przekonanie, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Zmalało poczucie zagrożenia przestępczością wśród badanych i obawy, że ktoś z ich najbliższej rodziny może paść ofiarą przestępstwa. W drugim roku wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą poczucie bezpieczeństwa Polaków jest bardzo wysokie, przynajmniej jeśli chodzi o zagrożenia wewnętrzne, a w odniesieniu do najbliższej okolicy - niemal powszechne.

Spadło też poczucie zagrożenia przestępczością, po tym jak w latach 2021–2022 utrzymywało się na zbliżonym poziomie. W ciągu ostatnich pięciu 83 proc. Polaków nie padło ofiarą żadnego przestępstwa. Wśród pozostałych najwięcej doświadczyło kradzieży (12 proc. ,tyle samo co w 2022 roku) oraz włamania do domów, mieszkań lub jakiegokolwiek innego pomieszczenia, co spotkało to 5 proc. z nas, tyle samo, co w poprzednich 3 latach. Umyślnego zranienia lub pobicia doświadczyło w ciągu ostatnich pięciu lat 2 proc. respondentów, bez zmian od 2020 roku. 


W porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększył się tylko z 1 proc. do 2 proc. odsetek ankietowanych, którzy zostali napadnięci i obrabowani, a o 1 proc. zmalał udział osób, które padły ofiarą innych niż wymienione w pytaniu przestępstw, np. mobbingu, oszustwa, wycieku danych czy wyłudzenia (4 proc.).

Wzrosło przekonanie, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie i zmalało poczucie zagrożenia przestępczością i obawy, że ktoś z ich najbliższej rodziny może paść ofiarą przestępstwa. O ile w dwóch poprzednich latach nad brakiem obaw przeważało umiarkowane poczucie zagrożenia przestępczością, to w tym roku proporcje odwróciły się i odsetek ankietowanych, którzy nie martwią się o bezpieczeństwo własne i swoich najbliższych, jest większy niż obawiających się. 

Fot. zdjęcie ilustracyjne/policja

Tomasz Wypych

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo