Negowetti - Own work, CC BY-SA 4.0
Negowetti - Own work, CC BY-SA 4.0

Zmasowany atak mediów na LGBT. Sprawa może trafić do TSUE

Redakcja Redakcja LGBT Obserwuj temat Obserwuj notkę 113
Aktywista Bart Staszewski i jego fundacja Basta złożyli skargę na Polskę do Komisji Europejskiej w związku z "homofobiczną mową nienawiści" w mediach takich jak TVP, Radio Maryja, TVP Trwam. Chodzi o to, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ignoruje wnioski o ukaranie nadawców za wypowiedzi atakujące środowiska LGBT+.

Telewizyjne audycje pełne "homofobicznej mowy nienawiści"

Fundacja informuje, że regulator nie ukarał ani TVP, ani Radia Maryja, ani TV Trwam za audycje, w których osoby LGBT+ nazywane są perwersyjnymi dewiantami, czy zagrożeniem dla normalnych rodzin.

W materiałach, które prześledzili aktywiści, mowa była m.in. o “dewiantach”, “zagrożeniu dla polskich rodzin”, “zagrożeniu dla całej cywilizacji”, “zinstytucjonalizowanej dewiacji”. W jednym z wydań “Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja z 2022 r. padły stwierdzenia, że działania na rzecz praw osób LGBT+ to inwazja kulturowa, a marsze równości to promocja antywartości i szerzenie demoralizacji. W audycji TVP INFO “#Jedziemy” z września 2022 r. komentatorzy bronili mężczyzny ukaranego za zerwanie tęczowej flagi. W materiale wyemitowanym w TV Trwam przedstawiano osoby LGBT+ jako zagrożenie dla dzieci i całego społeczeństwa. - Tego typu określenia powinny spotkać się z natychmiastową reakcją KRRiT, jednak w państwie PiS pogarda wobec osób LGBT+ jest akceptowana przez narodowego regulatora. Naszym zdaniem Polska narusza wymogi wynikające z art. 6 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych poprzez brak adekwatnych działań w odniesieniu do audycji zawierających treści nawołujące do przemocy lub nienawiści wobec osób ze społeczności LGBT+, które to treści należy uznać za treści nawołujące do przemocy lub nienawiści ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, a więc ze względów, o których mowa w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej - mówi Bart Staszewski, którego cytuje Wyborcza.pl.


Staszewski złożył skargę do Komisji Europejskiej

Basta do tej pory złożyła 30 wniosków, ponad 25 tys. skarg (na programy telewizyjne i radiowe) oraz siedem skarg do sądu na bezczynność Krajowej Rady. Zapadło też sześć rozstrzygnięć Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który nakazał przewodniczącemu KRRiT Maciejowi Świrskiemu zajęcie się wnioskami fundacji.

Mimo tego KRRiT nadal pozostaje bezczynna, więc Staszewski doniósł na Polskę w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Skarga została przyjęta na początku sierpnia. Fundacja Basta zarzuca władzom Rzeczypospolitej Polskiej nierespektowanie art. 6 dyrektywy o usługach audiowizualnych, według którego państwa członkowskie powinny zapewnić, by usługi audiowizualne świadczone przez dostawców usług medialnych podlegających ich jurysdykcji nie zawierały nawoływania do przemocy lub nienawiści m.in. ze względu na orientację seksualną.

Sprawa może trafić do TSUE

- Skarga do Komisji Europejskiej za nierespektowanie prawa unijnego to bardzo ważny krok, aby zmusić polski rząd do tego, aby na poważnie zajęła się homofobią i transfobią w polskich mediach. Polska przyjęła na siebie obowiązek walki z nienawistnym przekazem w mediach i nic z tym nie robi - komentuje Bart Staszewski.

Aktywista podkreśla, że "medialne ataki potęgują polaryzację społeczeństwa i zwiększają prawdopodobieństwo ataków i dyskryminacji społeczności LGBT+". - Misją mediów publicznych jest propagowanie etycznych, artystycznych i intelektualnych wartości i udostępnianie rzetelnych informacji. Wypowiedzi, które mieliśmy możliwość usłyszeć w ubiegłym miesiącu w polskich mediach dalece od tej misji odbiegają – dodaje Staszewski.

Jeżeli Komisja po przeanalizowaniu sytuacji przyzna rację fundacji i uzna, że Polska nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z prawa unijnego, sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości UE, który oceni, czy Polska właściwie wdraża wymogi wynikające z dyrektywy o usługach audiowizualnych.

ja

na zdjęciu: Parada Równości w Warszawie. fot. Negowetti - praca własna, CC BY-SA 4.0

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo