Prywatnie czy na NFZ? Polacy ocenili jakość opieki zdrowotnej

Redakcja Redakcja Zdrowie Obserwuj temat Obserwuj notkę 14
Niewiele ponad dekadę temu zdecydowana większość z nas uważała, że do lekarza pierwszego kontaktu można dostać się bez trudności. A jak jest teraz?

W najnowszym sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało pinię na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. W ciągu ostatnich dwóch lat o 9 proc. do 53 proc. wzrosło przekonanie, że wszyscy pacjenci są równo traktowani, zależnie jedynie od ich stanu zdrowia. To najwyższy wynik od 2010 roku. 

Nie jesteśmy zadowoleni z ochrony zdrowia

Niestety 70 proc. pacjentów wyraża niezadowolenie z funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce, a zdecydowana mniejszość ocenia ją pozytywnie (27 proc.). Badanie wskazuje, że opinie w tej kwestii w znacznej mierze zależą od sposobu korzystania z opieki zdrowotnej. Po zarejestrowanym w czasie pandemii w czerwcu 2020 roku wzroście zadowolenia w tej kwestii, w kolejnych latach uległo ono pogorszeniu.

Jeszcze w 2007 roku ogromna większość badanych (85 proc.) uważała, że do lekarza pierwszego kontaktu można dostać się bez trudności, obecnie natomiast uważa tak 59 proc. ankietowanych. Ponadto w ciągu ostatniej dekady zdecydowanie zmalało przekonanie, że leczenie w Polsce jest bezpłatne. W roku 2012 pogląd taki podzielało 52 proc. badanych, a obecnie jest to mniej więcej co piąty (21 proc.). 


Seniorzy częściej chwalą opiekę zdrowotną

Zadowolenie z systemu opieki zdrowotnej częściej, niż inni, wyrażają starsi badani – w wieku 65 lat i więcej (40 proc.), mieszkańcy wsi (34 proc.), ankietowani z wykształceniem poniżej średniego (35 – 38 proc., w zależności od kategorii), o dochodach per capita do 2999 zł (30 proc.–31 proc., w zależności od kategorii), zadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (34 proc.), a w grupach społeczno-zawodowych – renciści (66 proc.).

Negatywnie częściej, niż pozostali, na ten temat wypowiadają się respondenci w wieku 25–34 lata (81 proc.), mieszkańcy miast liczących od 20 000 do 99 999 mieszkańców (78 proc.), absolwenci wyższych uczelni (80 proc.), osoby o dochodach per capita wynoszących co najmniej 3000 zł (71 - 73 proc., w zależności od kategorii), niezadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych (82 proc.), a w grupach społeczno-zawodowych – przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem (82 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi (82 proc.) oraz pracujący na własny rachunek (80 proc.). 


Chodzisz prywatnie, masz gorsze zdanie o NFZ 

Opinie w dotyczące opieki zdrowotnej zależą od sposobu w jaki z niej korzystamy. Relatywnie najlepsze oceny wystawiają badani, którzy w ciągu półrocza poprzedzającego sondaż leczyli się wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, choć i w tej grupie przeważają opinie negatywne. Natomiast stosunkowo najgorzej oceniają go ci, którzy leczyli się wyłącznie poza systemem powszechnym, a w drugiej kolejności – osoby, które w półroczu poprzedzającym badanie leczyły się zarówno w ramach NFZ, jak i poza nim.

Polacy najbardziej doceniają kompetencję lekarzy (70 proc.), ich zaangażowanie w pracę (63 proc.), a także wykorzystywanie w opiece medycznej nowoczesnych rozwiązań (69 proc.) oraz nowoczesnej aparatury medycznej (62 proc.). Zdaniem zdecydowanej większości (81 proc.), e-recepty, e-skierowania, czy Internetowe Konto Pacjenta ułatwiają leczenie. Częściej doceniają je młodsi badani, mieszkańcy większych miast, osoby lepiej wykształcone oraz z gospodarstw domowych o wyższych dochodach per capita.

Przeważnie pozytywnie oceniane są także dostępność lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (59 proc.) oraz ich umiejętności diagnostyczne – rozpoznawania, na czym polegają problemy pacjenta i podejmowania odpowiednich decyzji co do dalszego postępowania (59 proc.). Ponad połowa badanych uważa, że pacjenci leczeni w ramach NFZ są traktowani z troską i życzliwością (54 proc.), a nieco więcej, niż co drugi, pozytywnie ocenia jakość informacji na temat możliwości uzyskania porad medycznych (51 proc.).


Fot. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Tomasz Wypych

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj14 Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości