fot. Pixabay.com
fot. Pixabay.com

Preparaty na komary niebezpieczne dla zdrowia? Zbadali to naukowcy

Redakcja Redakcja Handel Obserwuj temat Obserwuj notkę 1
Zakończyła się ogólnopolska kontrola produktów biobójczych stosowanych do odstraszania i zwalczania komarów oraz kleszczy. Czy to, czym się „psikaliśmy” było bezpieczne?

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawdziła preparaty na insekty

Państwowa Inspekcja Sanitarna zakończyła kolejną ogólnopolską akcję kontroli rynku w zakresie produktów biobójczych stosowanych do odstraszania oraz zwalczania komarów i kleszczy (insektycydy i repelenty).

Przeprowadzona akcja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów. W sezonie letnim wzrasta zainteresowanie społeczeństwa produktami, które zabezpieczają przed ugryzieniami komarów i kleszczy. Działania inspekcji były skierowane zarówno wobec dystrybutorów, czyli osób, które udostępniają na rynku produkty biobójcze, jak i producentów i importerów, którzy wprowadzają te środki do obrotu. Kontrole obejmowały podmioty prowadzące sprzedaż stacjonarną i rynek e-commerce (platformy sprzedaży on line, sklepy internetowe).

W ramach akcji sanepid skontrolował 12 108 produktów biobójczych dostępnych w sprzedaży stacjonarnej i 794 w sprzedaży internetowej. Łącznie skontrolowano 53 podmioty wprowadzające środki do obrotu i 2550 podmiotów, które udostępniają je na rynku.


Odstraszacze komarów i kleszczy są szkodliwe? Niepokojące wyniki badań

Niezgodności z obowiązującym prawem wykazało około 2 proc. skontrolowanych produktów w sprzedaży stacjonarnej i aż 20 proc. w sprzedaży internetowej. W wielu przypadkach wykryte nieprawidłowości były eliminowane już podczas samych kontroli i nie zachodziła potrzeba prowadzenia dalszych działań. W pozostałych przypadkach wydawane były decyzje administracyjne, które nakazywały wstrzymanie obrotu i/lub wycofanie z rynku niezgodnych produktów. Decyzje dotyczyły około 170 produktów biobójczych różnego pochodzenia, przy czym w części przypadków prowadzone są dalsze postępowania wyjaśniające.
Najwięcej wykrytych nieprawidłowości dotyczyło braku ważnego pozwolenia na o obrót produktem biobójczym (30 proc.), a także niewłaściwego oznakowania (27 proc.). Wykryte nieprawidłowości obejmowały również: przekroczenie terminu ważności, błędy w karcie charakterystyki i niewłaściwą reklamę.

Jak podkreślono przeprowadzona akcja to jedno z wielu działań prowadzonych, które mają na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed szkodliwym wpływem produktów, które są obecne na rynku, ale nie spełniają określonych w przepisach wymagań. Eliminowanie produktów o niepotwierdzonej skuteczności, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, jest jednym z priorytetowych działań podejmowanych przez organy inspekcji.

Tomasz Wypych

Fot. Komar. Źródło: Pixabay.com

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka