na zdjęciu: Maksymalny podatek od psa w 2024 roku może wynieść 173,57 zł. fot. Salon24.pl ©
na zdjęciu: Maksymalny podatek od psa w 2024 roku może wynieść 173,57 zł. fot. Salon24.pl ©

Opłata 173,57 zł jest obowiązkowa. Polacy wciąż o niej zapominają

Redakcja Redakcja Podatki Obserwuj temat Obserwuj notkę 18
W 2024 roku wzrósł podatek od posiadania psa. Konieczność uregulowania takiej opłaty zależy od danej gminy, ale maksymalny podatek od psa w tym roku został ustalony w wysokości 173,57 zł rocznie. Warto pamiętać, że z opłaty można zostać zwolnionym, ale to wymaga spełnienia odpowiednich warunków.

Podatek od psa 2024. Czy każdy musi zapłacić?

Podatek od posiadania psa wszedł w życie w 1991 roku. Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy ma możliwość wprowadzenia opłaty od posiadania psów. Pobiera się ją od osób fizycznych posiadających psy. Nie jest więc tak, że w całej Polsce obowiązuje ten podatek. To od decyzji gminy zależy, czy nałoży opłatę na mieszkańców oraz kto może zostać z niej zwolniony.

Zazwyczaj z opłaty zwolnione są osoby z niepełnosprawnościami oraz wszyscy po 65. roku życia - jeśli samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe. Zwolniony od opłaty jest także personel przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych. W niektórych przypadkach gmina zwalnia od płacenia podatku także właścicieli psów wziętych ze schroniska czy psów, które przeszły zabieg kastracji lub sterylizacji.

Może być też tak, że opiekun psa nie płaci za pierwsze zwierzę, jednak za drugiego i kolejnego musi już zapłacić podatek. Warto zaznaczyć, że w przypadku drugiego czworonoga wyjątek stanowią osoby płacące podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż hektar. Ta grupa jest zobligowana do zapłaty dopiero za trzeciego i czwartego psa.

Podatek od psa w górę. Ile wyniesie opłata w 2024

Wysokość stawki podatku leży w gestii gminy. W 2024 r. maksymalna stawka opłaty została ustalona na poziomie 173,57 zł od jednego psa. Przypomnijmy, iż w 2023 r. maksymalna stawka tzw. podatku od psa wynosiła 150,93 zł. Opłata może się różnić od siebie w różnych gminach, więc najlepiej sprawdzić, jaka obowiązuje w miejscu naszego zamieszkania. W Warszawie na przykład taki podatek nie obowiązuje. 

I może to ma większy sens, bo z każdym rokiem dochody wykazywane przez samorządy z tytułu opłaty od posiadania psów są coraz mniejsze. Z danych przytaczanych przez Interię wynika, że jeszcze w 2018 r. właściciele czworonogów zapłacili w sumie 4,66 mln zł. Z roku na rok kwota ta spada lub oscyluje na podobnym poziomie. W kolejnych latach było to 4,14 mln zł, 4,03 mln zł i 4,13 mln zł. W ubiegłym roku to już 3,96 mln zł. Przez cztery lata (2018-2022) dochody z tytułu opłat za posiadanie psa spadły więc o blisko 700 tys. zł.

Warto też pamiętać, że za nieuiszczenie podatku od psa można otrzymać karę finansową. Gminy mają prawo do kontroli, czy mieszkańcy regulują opłaty. Jeżeli inspekcja stwierdzi nieprzestrzeganie obowiązku, to właściciel psa może zostać obciążony dodatkowymi kosztami.

na zdjęciu: Maksymalny podatek od psa w 2024 roku może wynieść 173,57 zł. fot. Salon24.pl ©

SW

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka