na zdjęciu: widok na salę plenarną Sejmu. fot. Salon24.pl
na zdjęciu: widok na salę plenarną Sejmu. fot. Salon24.pl

Sejm bierze się za emerytury stażowe. Tym razem się uda?

Redakcja Redakcja Emerytury Obserwuj temat Obserwuj notkę 3
Na najbliższym posiedzeniu, Sejm zajmie się obywatelskim projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych, który zakłada możliwość przejścia na emeryturę stażową, z chwilą, gdy kobieta ma 35 lat składkowych i nieskładkowych, a mężczyzna 40 lat.

Prace nad emeryturami stażowymi 

Sejm na najbliższym posiedzeniu zajmie się obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Projekt ten dotyczy wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia tj. emerytury stażowej, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Obywatelski projekt został wniesiony w IX kadencji Sejmu, ale będzie rozpatrywany przez Sejm X kadencji.


Realizacja zobowiązań rządu PiS 

W zeszłym tygodniu posłowie Lewicy wnieśli do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej.

W grudniu do Sejmu wpłynął rządowy projekt, który przewiduje, że emerytura stażowa przysługiwałaby, bez względu na wiek, osobom posiadającym okres składkowy wynoszący co najmniej 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn. Projekt – jak wskazano w uzasadnieniu - stanowi realizację zobowiązania rządu z 7 czerwca 2023 r., kiedy premier Mateusz Morawiecki podpisał porozumienie z NSZZ "Solidarność".

Obecny system emerytalny 

Obowiązujący system emerytalny uzależnia prawo do emerytury od spełnienia przez ubezpieczonego warunku dotyczącego osiągnięcia odpowiedniego wieku – wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zasadą jest, że każda osoba, która podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu, z chwilą osiągnięcia tego wieku nabywa prawo do emerytury. Długość okresu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne wpływa natomiast na wysokość emerytury. Minimalna emerytura przysługuje, co do zasady, osobom legitymującym się okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 20 lat – w przypadku kobiet oraz co najmniej 25 lat – w przypadku mężczyzn.

na zdjęciu: widok na salę plenarną Sejmu. fot. Salon24.pl

MP

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo