CC0
CC0

Ty też będziesz mógł zbudować swój własny schron. Trwają prace nad nowym prawem

Redakcja Redakcja Prawo Obserwuj temat Obserwuj notkę 92
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że budowa przydomowych schronów i ukryć doraźnych ma być zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Takie założenie znajduje się w projekcie noweli Prawa budowlanego, który trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Wyłączeń będzie jednak więcej.

Zmiany w prawie budowlanym

Chodzi o projekt nowelizacji Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje resort rozwoju i technologii.

Jak wskazano we wpisie zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zmiany mają na celu m.in. "ułatwienie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a także usprawnienie ich działania".

Planuje się dalsze rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę a wymagających zgłoszenia, a także katalogu obiektów i robót budowlanych niewymagających zarówno decyzji o pozwoleniu na budowę jak i zgłoszenia.

"Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, proponuje się dodać m.in. niewielkie kolumbarium na terenie cmentarza (...) niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej (...)" - wyjaśniono.

"Proponuje się również umożliwić, na zgłoszenie, realizację robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz o łącznej wysokości większej niż 3 m i nie większej niż 12 m" - dodano.

W katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę i niewymagających zgłoszenia mają się znaleźć też m.in.: maszty flagowe oraz maszty do kamer monitoringu o wysokości do 7 m, budowa drobnych obiektów budowlanych przy boiskach, kortach i bieżniach, czy roboty budowlane polegające na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu ustawy o OZE oraz o łącznej wysokości nie większej niż 3 m.


Każdy będzie mógł zbudować schron. Kiedy przepisy mają szansę wejść w życie?

Ponadto zapowiedziano uregulowanie kwestii budowy przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m kw. służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Planowane jest m.in. zwolnienie budowy przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i umożliwienie ich budowy na podstawie zgłoszenia. Zmiana ma też umożliwić nabywania specjalistycznych urządzeń filtrowentylacyjnych niezbędnych przy budowie schronów.

Przewidziano także doprecyzowanie przepisy w zakresie zgłoszenia budowy oraz przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m kw.

We wpisie wskazano, że planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.


Wiceszef MSWiA: prace nad ustawą o ochronie ludności są bardzo zaawansowane

Ustawa o ochronie ludności to jeden z najpilniejszych projektów, nad którym pracuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Projekt, który bazuje na propozycji złożonej przez Koalicję Obywatelską w 2023 r., ma zawierać kompleksowe rozwiązanie na wypadek różnego rodzaju kryzysów. W zespole pracującym nad przygotowaniem ustawy, obok przedstawicieli MSWiA, znaleźli się także przedstawiciele MON.

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz powiedział, że prace nad projektem ustawy są bardzo zaawansowane i trwają praktycznie każdego dnia. Obecnie w zespole zajmującym się projektem opracowywany ma być jego ostateczny kształt. Rozmowy są prowadzone m.in. z organizacjami społecznymi.

"Proszę mi wierzyć, że przed momentem skończyliśmy, a jutro zaczynamy z częścią medyczną. Wsparcie dają nam eksperci z MON. Jedne rzeczy dopracowujemy, inne opracowujemy lepiej" - zapewnił Leśniakiewicz.

Wiceszef MSWiA poinformował, że w resorcie kończy się proces przygotowania rozporządzenia ws. warunków technicznych i użytkowych, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne. "Nasi poprzednicy zaczęli, ale ten proces nie został zakończony" - zaznaczył Leśniakiewicz. Dodał, że rozporządzenie jest ważne o tyle, że po jego publikacji Państwowa Straż Pożarna jeszcze raz mogłaby sprawdzić i zaklasyfikować do odpowiedniej kategorii obiekty, które mogłyby pełnić rolę ochronną.

SW

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka