Pilne pismo Andrzeja Dudy do Donalda Tuska. "Prokuratorem Krajowym jest Barski"

Redakcja Redakcja Prezydent Obserwuj temat Obserwuj notkę 165
Andrzej Duda reaguje na zmianę na stanowisku Prokuratora Krajowego, która dokonała się w trybie nieprzewidzianym ustawą o prokuraturze. W przekonaniu prezydenta, Dariusz Barski wciąż piastuje funkcję Prokuratora Krajowego. Donald Tusk powołał niedawno Dariusza Korneluka. Teraz głowa państwa wysłała do premiera pismo w tej sprawie.

W liście do premiera Donalda Tuska, Andrzej Duda wytyka rządowi obsadzenie stanowiska Prokuratora Krajowego z wadami prawnymi. - Stanowisko Prokuratora Krajowego zajmuje Pan Dariusz Barski, gdyż nie został odwołany przez Pana Premiera w trybie art. 14 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2024 r. poz. 390). Nie wystąpił Pan Premier także o moją zgodę na odwołanie Prokuratora Krajowego, czego bezwzględnie wymaga ww. przepis ustawy. Ponadto, z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że Pan Prokurator Dariusz Barski nie zrzekł się stanowiska, ani nie przeszedł w stan spoczynku - napisał prezydent do szefa rządu. 


Andrzej Duda: Dariusz Korneluk nie jest prokuratorem krajowym

Głowa państwa uznaje decyzje w zakresie prokuratury za bezprawne. A przypomnijmy, że Dariusz Korneluk wymienia kadry w prokuraturach i zapowiada postępowania dyscyplinarne, a nawet karne dla tych, którzy jego zdaniem działali na polityczne zapotrzebowanie. - Z uwagi na podejmowane w ostatnich tygodniach przez Pana Premiera i Prokuratora Generalnego (Ministra Sprawiedliwości) działania, w dniu 15 stycznia 2024 r. wniosłem do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Prezesem Rady Ministrów oraz Prokuratorem Generalnym (sygn. akt Kpt 1/24), czego konsekwencją, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), jest zawieszenie – z mocy prawa – postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. Zatem wszelkie działania związane z omawianą materią podejmowane po tej dacie są bezprawne - oświadczył Andrzej Duda. 

- Pan Dariusz Korneluk nie został skutecznie powołany na stanowisko Prokuratora Krajowego, z uwagi na okoliczności wskazane powyżej oraz brak wyrażenia przeze mnie – z uwagi na zawisły spór kompetencyjny – obligatoryjnej opinii, o której mowa w art. 14 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze - precyzuje prezydent.  


"Bezprawne i sprzeczne z konstytucją" działania

Andrzej Duda ponadto ocenił, że Donald Tusk i Adam Bodnar działają bezprawnie. - Działania zarówno Pana Premiera, jak i Prokuratora Generalnego (Ministra Sprawiedliwości) stoją w jaskrawej sprzeczności z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem, a tym samym stanowią sprzeniewierzenie się złożonej w trybie art. 151 Konstytucji przysiędze - podkreślił w piśmie. 

Jak tłumaczy Andrzej Duda, chaos w organach ścigania godzi "w interesy Rzeczypospolitej Polskiej i polskich obywateli – ofiar przestępstw". Natomiast konsekwencją zmian personalnych wbrew ustaiwe "będzie paraliż wymiaru sprawiedliwości poprzez obecne i przyszłe podważanie zarówno decyzji Pana Prokuratora Dariusza Barskiego, co nie miało miejsca przed 2024 r., ale przede wszystkim prokuratorów wskazywanych w sposób niezgodny z prawem jako jego następców, tj. Pana prokuratora Jacka Bilewicza oraz Pana prokuratora Dariusza Korneluka. W szczególności podważane są i będą wnoszone akty oskarżenia i środki odwoławcze, wnioski o zastosowanie aresztu tymczasowego, czy wykonywanie uprawnień wynikających z art. 13 ust. 3a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, związanych z zarządzaniem kontroli operacyjnych, prowadzonych przez wskazane w tym przepisie służby" - czytamy w oświadczeniu Andrzeja Dudy. 

- W świetle powyższych argumentów, należy sformułować jednoznaczne żądanie odstąpienia przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości od prób nielegalnych zmian w prokuraturze, w szczególności na stanowisku Prokuratora Krajowego - dodał. 

 


Fot. Prezydent Andrzej Duda w Słowenii/PAP

GWKomentarze

Inne tematy w dziale Polityka