Sprawozdanie finansowe Grupy Orlen za 2023 rok. Fot. Grupa Orlen
Sprawozdanie finansowe Grupy Orlen za 2023 rok. Fot. Grupa Orlen

Sprawozdanie finansowe Grupy Orlen za 2023 rok. Ważne informacje

Redakcja Redakcja Biznes Obserwuj temat Obserwuj notkę 1
Orlen przewiduje ujęcie w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu Petrochemia w łącznej wysokości 10,2 mld zł - poinformował koncern w środowym komunikacie.

Orlen odpisze 10,2 mld zł. "Istotny ujemny wpływ na wynik operacyjny"

Spółka przekazała, że przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów Grupy Orlen w segmencie Petrochemia. „W efekcie tych działań Spółka przewiduje ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu Petrochemia w łącznej wysokości 10,2 mld PLN. Jednocześnie Spółka przewiduje ujęcie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu Petrochemia w łącznej wysokości 10,2 mld PLN” - wskazano w komunikacie.

Spółka wyjaśniła, że będzie to miało istotny ujemny wpływ na wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA Orlenu oraz Grupy Orlen za 2023 rok.

„Utrata wartości w/w aktywów wynika głównie z utrzymujących się trudnych warunków ekonomicznych na rynku produktów petrochemicznych, przede wszystkim presji na marże sprzedażowe. W ostatnim czasie obserwuje się pogłębiony negatywny wpływ czynników geopolitycznych na efektywność biznesu petrochemicznego” - wyjaśniono.


"Ma to wpływ na aktywa w budowie, w tym na kompleks Olefiny III"

Koncern przewiduje, iż obniżona marżowość segmentu petrochemicznego może utrzymać się również w długim okresie. „Ma to istotny negatywny wpływ zarówno na efektywność bieżących aktywów petrochemicznych, jak również na aktywa w budowie, w tym na kompleks Olefiny III” - dodano.

W komunikacie wskazano także, że istotne znaczenie dla oszacowanej utraty wartości mają wysokie koszty inwestycji w Olefiny III spowodowane przede wszystkim wojną w Ukrainie oraz związanymi z nią sankcjami i tym samym wysokimi kosztami materiałów, zerwanymi łańcuchami dostaw oraz ograniczoną dostępnością zasobów realizacyjnych.

„Wartość szacowanych nakładów inwestycyjnych alokowanych do projektu Olefiny III wynosi zgodnie z wcześniejszym komunikatem ok. 25 mld PLN. Jednocześnie wraz z projektem Olefiny III, ORLEN realizuje działania związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku pod przyszłe inwestycje, a także inne projekty rozwojowe powiązane z Olefinami III, których łączna wartość szacowana jest na ok. 10 mld PLN, z tego blisko 8 mld PLN dotyczy segmentu Petrochemia i zostało uwzględnione w teście na utratę wartości” - poinformowała spółka.

Podkreśliła, że budowa kompleksu Olefiny III stanowi jeden z kluczowych elementów realizacji transformacji istniejących aktywów rafineryjno-petrochemicznych spółki w Płocku i Gdańsku, pozwoli na zintegrowanie procesowe petrochemii w ramach Grupy Orlen oraz realizację synergii operacyjnych. Według firmy inwestycja umożliwi dalszy rozwój Grupy poprzez działania o charakterze organicznym i nieorganicznym.

"Powyższe odpisy mogą ulec zmianie"

„Koncern oczekuje również, że realizacja tych działań wzmocni jego rolę jako jednego z liderów transformacji aktywów rafineryjno-petrochemicznych w Europie. Ponadto po decyzjach korporacyjnych podjętych w 2023 roku, dotyczących projektu Olefiny III, ORLEN powołał Program Budowy Wartości Segmentu Petrochemii, którego głównym celem jest wypracowanie koncepcji trwałej poprawy konkurencyjności i marżowości segmentu” - zaznaczono.

Powyższe odpisy są obecnie przedmiotem badania biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie - zastrzegła spółka.

Firma poinformowała jednocześnie, że trwają analizy wartości pozostałych aktywów Grupy Orlen. Dodano, że w przypadku uprawdopodobnienia się odpisów aktualizujących lub odwróceń odpisów, wpływających istotnie na dane finansowe za 2023 rok, spółka przekaże taką informację raportem bieżącym.


Skonsolidowany raport za rok 2023 Grupa Orlen opublikuje w kwietniu

Jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2023 Orlen ma opublikować 25 kwietnia 2024 roku.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, w którym Skarb Państwa ma 49,9 proc. akcji. Posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR. 

KW

Źródło: Sprawozdanie finansowe Grupy Orlen za 2023 rok. Fot. Grupa Orlen

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka