Agora kupuje akcje Radia Zet wraz z czeskim funduszem. W tle George Soros

Radio Zet przejmują Czesi i Agora.
Radio Zet przejmują Czesi i Agora.

Fratria nie przejmie Radia Zet. Wbrew medialnym doniesieniom, akcje komercyjnego nadawcy wykupiły Agora SA i czeski fundusz SFS Ventures, który będzie miał większościowy pakiet. Spółka należy do grupy medialnej z udziałami George'a Sorosa.

20 lutego Agora S.A. zawarła umowę przedwstępną z Czech Radio Center i Czech Media Invest a.s. z siedzibą w Pradze oraz SFS Ventures ws. zakupu akcji Radia Zet. Czeski inwestor nabędzie 60 proc. udziałów, natomiast Agora - 40 proc.

"Na podstawie Umowy Przyrzeczonej Spółka nabędzie (z chwilą uznania całej kwoty wyjściowej ceny sprzedaży kupowanych przez Spółkę udziałów na odpowiednich rachunkach bankowych wskazanych w Umowie Przyrzeczonej) tytuł prawny do 400 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet o wartości nominalnej 50 złotych każdy, które reprezentują 40% kapitału zakładowego Eurozet i uprawniają do wykonywania 40% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet w zamian za cenę wyjściową (initial consideration) w kwocie 130.754.689 zł. Umowa Przedwstępna przewiduje mechanizm korekty powyższej ceny wyjściowej na podstawie zaudytowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Eurozet ("Grupa") za 2018 rok oraz ostatecznej wartości niektórych parametrów ekonomiczno-finansowych Grupy, opisanych w Umowie Przedwstępnej" - czytamy w komunikacie Agory S.A.

"Transakcja jest zgodna z długoterminową strategią Grupy Agora, w szczególności z planem wzmacniania pozycji grupy kapitałowej Agory w wybranych obszarach dotychczasowej działalności. Może ona wpłynąć na zrewidowanie planów inwestycyjnych grupy kapitałowej Agora w biznesach pozamediowych. Transakcja nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet została sfinansowana przez Spółkę w części ze środków własnych, a w kwocie 75.0 mln złotych z kredytu udzielonego Spółce przez DNB Bank Polska S.A. na podstawie Umowy o Limit Kredytowy z dnia 25 maja 2017 r., zmienionej następnie Aneksem nr 1 do Umowy z dnia 18 maja 2018 r." - poinformowała polska spółka.

Agora będzie miała prawo wezwać czeskiego wspólnika do zbycia na jej rzecz 60 proc. udziałów - to tzw. opcja call, zapisana w umowie przedwstępnej. Nastąpi to najwcześniej po okresie 12 miesięcy do czerwca 2020 roku.

Mniejszościowym udziałowcem SFS Ventures jest spółka Salvatorska Ventures LCC, która należy do konsorcjum medialnego Media Development Investment Fund (MDIF). Z kolei w tym ostatnim funduszu swoje udziały ma George Soros. Podobnie jak w Agorze od 2016 roku - wówczas zakupił pakiet akcji polskiej firmy za ponad 51 mln złotych. To 11 proc. pakietu Agory, co daje ogółem 8,26 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Eurozet budził wielkie zainteresowanie na rynku medialnym. Zakup od Czech Media Invest interesował m.in. Zbigniewa Jakubasa, Grupę ZPR Media, PMPG Polskie Media i Fratrię. 

- Kontrolowany przez państwo bank PKO SA udzielił 51 milionów euro kredytu związanej ze SKOK-ami spółce Fratria. To wielokrotnie więcej niż warta jest sama spółka. Prezesem banku jest Michał Krupiński, o którym mówią, że jest zaufanym Zbigniewa Ziobry. Spółka Fratria to natomiast bracia Karnowscy, »Sieci«, wPolityce. Cel kredytu jest znany - zakup niezależnego Radia Zet. To przejęcie będzie zbrukaniem dzieła Andrzeja Woyciechowskiego, założyciela i dziennikarskiej legendy Zetki - grzmiał Jarosław Kurski w grudniu 2018 roku.

Już wiadomo, że Fratria nie przejmie udziałów w Radiu Zet.

Radio Zet dla Fratrii czy Agory? W tle Soros. Beata Mazurek o „spekulantach giełdowych”

Źródło: agora.pl, businessinsider.com.pl

GW

© Artykuł jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystanie tylko pod warunkiem podania linkującego źródła.

Lubię to! Skomentuj136 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura