Okiem ogrodnika
Rodzina i społeczeństwo, czyli - jak żyć?
73 obserwujących
1256 notek
458k odsłon
920 odsłon

Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit

Wykop Skomentuj40

Że nie mam w Polsce polskich elit – to oczywista oczywistość.

Jedynie powstaje pytanie, kto pełni, a na pewno próbuje, taką rolę pełnić?

Zmiana elit nastąpiła po wojnie, kiedy to dokonano eksterminacji resztek polskich elit pod pozorem zmiany ustroju, a faktycznie zmiany cywilizacyjnej. To, że zrobili to Żydzi przywiezieni ze wschodu – także obecnie nie stanowi tajemnicy. (Obecnie próbuje się to przedstawiać, że byli to komuniści, także polskiego pochodzenia. Zapewne jakiś procent takowych też był, ale nie stanowił o ideowych zasadach przemiany cywilizacyjnej).

Już wcześniej pisałem, że wojny cywilizacyjne są bezwzględne i nie ma w nich jakichkolwiek ograniczeń stosowanych metod; ludobójstwo jest jedną z podstawowych, a zasady etyczne na które powołują się obecne władze, są mistyfikacją mającą na celu omamienie społeczeństwa polskiego mającego wpojone zasady współistnienia.

Likwidacja pozostałości polskich elit odbywała się także z wykorzystaniem takich metod, gdy oprawcy (zwykle pochodzenia żydowskiego) wykorzystywali polskie poczucie honoru w tej walce (przykład rtm. Pileckiego).

W efekcie powstało społeczeństwo bez własnych elit, a rolę tę zawłaszczyła żydo-komuna obejmując we władanie wszystkie instytucje, których funkcjonowanie stanowi o społeczeństwie.

Piszę to w sposób otwarty, ale jednocześnie należy zdać sobie sprawę z procesów społecznych. Bo aby zarządzać Polakami, którzy mają własny kodeks postępowania, trzeba też niekiedy stosować zasady tego kodeksu. To powoduje, że następuje przenikanie etyki polskiej do świadomości „elit okupacyjnych”.

Drugie, że przecież następuje konieczność obsadzania, choćby stanowisk niższego szczebla, elementem polskim, co powoduje powolną odbudowę polskich środowisk.

Dochodzi kwestia mieszania etnicznego. Efektem jest to, że obecnie, po 3 pokoleniach, trudno już jednoznacznie odróżnić swoich od obcych. Jedynym kryterium staje się wyznawany światopogląd i stosowana zasady etyczne.

Dlatego odrzucenie i walka ze środowiskiem żydowskim traktowanym jako element obcy – jest jak zdejmowanie skóry i to bez znieczulenia. Odbudowa polskich elit nie może być prowadzona wg tych zasad zwłaszcza, że byłoby to sprzeczne z etyką Cywilizacji Polskiej.

Drugi z elementów, który koniecznie trzeba przedstawić – to wyjaśnienie kogo można zaliczyć do „elity”.

We wcześniejszych notkach wskazywałem, że z zasady ELITĄ jest ta część społeczeństwa, która świadomie wdraża zasady ideowe cywilizacji w dostosowaniu do lokalnych okoliczności.

To stwierdzenie należy uzupełnić. Aktywność ELITY nie może mieć ograniczenia pozaideowego. Dlatego nie można mówić o elitarności urzędników państwowych, gdyż nawet akceptując ideę muszą wykonywać zalecenia władzy zwierzchniej, które z racji pragmatycznych mogą nie być zgodne z zasadami ideowymi. Przypadek policji, która musi interweniować na dane jej polecenie – jest tu oczywisty.

Innym elementem uzupełniającym jest niezależność materialna. Tu istnieje identyczne ograniczenie przynależności do elity dla przedsiębiorców, gdyż są uzależnieni od władzy, która może zmienić warunki funkcjonowania firm.

Czy elitą są środowiska artystyczne, bądź intelektualiści? Chyba oczywistością jest, że nie. Na festiwalu filmowym min. Selin wskazał, że na chyba 18 filmów biorących udział w konkursie, 17 było sponsorowanych przez państwo. Sprzeciw środowiska wobec władzy to jak taniec na linie, gdzie władza w każdej chwili może potrząsnąć liną. Środowiska intelektualne, szczególnie uniwersytety (uczelnie techniczne są z natury pragmatyczne, bo wyliczeń matematyki nie da się odrzucić), utraciły rolę etycznych drogowskazów.

Kto zatem pozostaje jako pretendent do roli ELITY?

Sprawa jest jednoznaczna: EMERYCI.

W tym środowisku należy poszukiwać tych, którzy spełniają rolę ELITY.

Emeryci spełniają wszystkie kryteria elitarności, a wyznacznikiem ich roli jest wysokość emerytur. Właśnie tą drogą środowiska żydowskie zapewniły sobie kontrolę nad społeczeństwem. Mają środki pozwalające na wygodne życie ponadstandardowe i to środki nie podlegające żadnej kontroli, a jednym z najpilniej przestrzeganych zasad cywilizacji żydowskiej (poza „świętym prawem własności”) są „PRAWA NABYTE”.

Właśnie ta zasada – świadczeń na rzecz elity traktowana jako naturalna konieczność (w Cywilizacji Żydowskiej tę rolę spełnia podatek świątynny), stanowi o utrzymaniu dotychczas obowiązującego systemu.

Pierwszym krokiem zmiany cywilizacyjnej jest odsunięcie dotychczasowych elit. Drogą nie jest fizyczna eliminacja. W tym wypadku wystarczy „spłaszczenie” kominów emerytalnych, tak, aby emerytury zapewniły godne przejście czasu starości, ale takie, które nie stawia wyróżnionej grupy w uprzywilejowanej (na jakiej podstawie?) sytuacji.

Wykop Skomentuj40
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo