bravo02 bravo02
237
BLOG

Drżyjcie wszyscy

bravo02 bravo02 Polityka Obserwuj notkę 5

Oprócz deMOkratów:

 Kluczowy artykuł 119 z kodeksu karnego będzie brzmiał: "Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". To rewolucja kodeksu karnego. 

I jeszcze jeden smaczek, groźba bezprawna;

Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190 [czyli groźba np. spowodowania krzywdy – przyp. B.L]”, ale również: „groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jak również rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej” (art. 115 § 12 KK). Czyli karane jest również grożenie zainicjowaniem postępowania względem „pokrzywdzonego”

Przeanalizujcie to sobie bo wg mnie wszelka komunikacja między ludźmi powinna umrzeć bo praktycznie za wszystko groziłaby odsiadka, 5 latek jak dla brata.

PS. https://niezalezna.pl/polityka/do-wiezienia-za-mowe-nienawisci-za-je-pis-tez/514940

bravo02
O mnie bravo02

Hmm...

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka