Blog
Daj ugryźć temat
Czansi Ogrodnik
Czansi Ogrodnik Publicysta,analityk, człowiek.
1 obserwujący 69 notek 19011 odsłon
Czansi Ogrodnik, 13 lutego 2017 r.

Trendy i refleksje dla P.Premier Beaty Szydło

255 1 0 A A A
Wodzu, Pani Premier Szydło... przesyłam kawałek do poczytania i zastanowienia się.
1. Jeśli sklepy wielkopowierzchniowe będą zamknięte w weekendy, gdzie wg raportów sprzedaży, mają największe utargi, położymy tym zakazem handlu wpływy podatkowe. Spore.
2. Jeśli rzeczywiście pogrzebać trzeba w ustawie o samorządzie, to dwukadencyjność piastowania urzędu burmistrza, wójta i prezydenta jest mało medialna i wywoła wiele mikrosporów, zagrażających bezbolesnemu wprowadzeniu kolejnych reform. Najlepiej byłoby zrobić zapis o tym, że należący do partii, pełniący lub wybrani na w/w urzędy mogą pełnić urząd ponad dwie kadencje (trzy, cztery max) jeśli w czasie pierwszego lub kolejnego wyboru nie byli członkami żadnych z partii. Zapis może spowodować niezłe zamieszanie np. w szeregach PSL i PO, bo chcący według nowego porządku prawnego zostać na więcej niż 2 kadencje wybranym do piastowania danego stanowiska, będą występować z tychże partii, by zachować urząd na dłużej w wyborach 2018r. Ustawa z takim zapisem oskubie partie opozycyjne z członków. Skutecznie.
3. Co do polityki Unii Europejskiej: dwa lata temu, gdy Trump wpadł na pomysł, że realnie zacznie uczestniczyć w wyborach prezydenckich w USA (minionych), skupiał wokół siebie establishment konserwatywny przeciwny Unii Europejskiej jako nienaturalnemu tworowi zagrażającemu dochodom i gospodarce USA. Linia tej polityki została już zaznaczona poprzez podjęcie przez D.Trumpa decyzji o wypowiedzeniu długofalowej umowy o wymianie towarowej z Azjatami, m.in. z obniżonym cłem lub bez cła.
Trump, przynajmniej tak wynika z jego wypowiedzi oficjalnych i kontaktów telefonicznych z głowami poszczególnych państw, chce aby państwa członkowskie NATO płaciły większe „składki“ na dozbrojenie armii USA. Po cichu dąży do rozmontowania Unii. Można założyć, że przeciwwaga dla krajów Unii pierwszej prędkości w postaci krajów Unii drugiej prędkości rozpoczęła swoje funkcjonowanie od pierwszych rozmów ambasadorów USA w poszczególnych krajach członkowskich Unii, w momencie zmian rządów z liberalno-lewicowych na konserwatywne. Zmiany polityczne te wykorzystywały trendy silnie narodowościowe u młodzieży w wieku 12-18 i młodych wykształconych mężczyzn w grupie wyborczej 19-29 lat.
Brexit w UK tylko wzmocnił ruchy rozpierające Unię i cofające ją do podrzędnego tworu raczej finansującego niedostatki państw drugiej prędkości, niż kontrolujących jakikolwiek działania systemowo-prawne wewnątrz tych państw. Stanowisko Szkocji popierające Unię wywołuje fale starych konfliktów wewnętrznych na Wyspach, co nie pomaga w zespoleniu jednego kierunku polityki w Unii państw sprzyjających UK. Państwa pierwszej prędkości na pewno nie zgodzą się na finansowanie ze swoich nadwyżek PKB państw drugiej prędkości, ich infrastruktury i tworzenia w nich nowych miejsc pracy równocześnie z ekspansją emigracji zarobkowej rozdmuchującej roszczeniowość socjalną.
Nastąpi pewnie „wietrzenie“ traktatów integracyjnych Unii. Unia w kryzysie, który ją czeka, pozbędzie się członków mających największe zadłużenia wobec pozostałych członków. Jeśli, mimo dwóch negatywnych decyzji w sprawie poparcia Donalda Tuska na rekadencję (PSL, PIS -niedawne spotkania Merkel w Polsce), zostanie on ponownie wybrany będzie musiał pod presją „pierwszych członkowskich państw“ podejmować decyzje narażające Polskę na straty - w dofinansowaniach, polityce eksportowej i blokadzie zatrudniania Polaków w miejscach pracy najwyżej opłacanych w państwach Unii.
4. Jeśli Donald Trump jeszcze przynajmniej dwukrotnie podejmie decyzje prawne (dekrety) naruszające Konstytucję USA w zakresie praw obywatelskich związanych z wolnością wyznania, przekonań politycznych, seksualnych i prawa do swobodnej wypowiedzi, może spotkać się nie tylko z reakcją sądów w USA w postaci wstrzymywania wykonania dekretów, ale też Kongres może skorzystać z prawa do odwołania prezydenta USA w momencie stwierdzenia jego niezdolności psychicznej lub fizycznej do pełnienia urzędu Prezydenta USA. Autokrata na tym stanowisku w tradycji republikańsko-demokratycznej nie przeżyje „na urzędzie“ bez poparcia młodych tweetujących „obywateli USA z dziada pradziada“, którzy lubią swoich kolegów latynoamerykańskich, czy afroamerykańskich. Kurs polityki przeciwko Chinom zmieni też układ sił w ONZ. Współpraca Korei Pn i Chin niestety nie będzie w skutkach akceptowana przez Japonię i USA. Izolacjonizm USA stanie się wtedy faktem. Nie pomogą nawet dobre sondaże i przekonanie Rosjan, że nastąpiło odnowienie dobrych stosunków gospodarczo-politycznych na linii Rosja-USA. A Putin dąży do zbudowania od nowa silnej Rosji z wszystkimi byłymi republikami ZSRR w obszarze bezpośrednich wpływów.
Trump natomiast w polityce zagranicznej gubi coś istotnego - wzorce amerykańskie anektowane do kultury chińskiej oraz poważnego partnera będącego siłą napędową każdej gospodarki - mającego nadwyżki kapitału do inwestowania.
5. Zauważalny w prasie PO-PSL-SLD jest kierunek podważania kompetencji ministra M.Błaszczaka. Ogólnie panuje przekonanie, że Ów minister nie panuje nad resortem. Ale jest to raczej strach przed zmianami i dobraniem się skutecznie do tyłka np. policjantom popełniającym przestępstwa, strach przed wprowadzeniem kontroli poczynań operacyjnych w każdym stadium, zachowanie tajności dokumentów, reorganizacja kancelarii tajnych, czy zabranie kominowych emerytur osobom zaczynających pracę w służbach w PRL.
6. Zauważyłem przychylne, coraz bardziej przychylne, komentarze w prasie post-SLD na temat działań pro-społecznych PIS, a także zmianę przez E.Siedlecką miejsca wypowiedzi z„Wyborczej“ na „Politykę“. Na topie w „Wyborczej“ jest nieobiektywny Wroński. Co lotem koszącym w dół obniża sprzedaż nakładów papierowych „Gazety“ niestety bez wzrostu w abonamencie internetowym, czy poprzez aplikacje mobilne na telefon. „Wyborcza“ odchudziła się redakcyjnie, fotograficznie i w nakładzie. Traci też reklamodawców na rzecz innych dzienników i tygodników.
Nie należy wzmacniać wpływami grupy „Gremi Media“ wydającej „Rzeczpospolitą“. Jeśli G.Hajdarowicz straci płynność i nie uiści rat za wykupienie dziennika, należy zainwestować w odkupienie jej ze środków państwowych lub ze środków SKOK.
7. BOR powinien przejść restrukturyzację budżetową i kompetencyjną. Nie ulega wątpliwości fakt, że za wszystkie wypadki rządowych limuzyn odpowiedzialni są funkcjonariusze BOR przyjęci do służby za rządów PO lub w tym czasie nabywający uprawnienia, czy przechodzący gruntowne szkolenia.  Z tym, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na wszelkie zmiany, by nie powodowały zwolnień ze służby funkcjonariuszy, którzy mogą pełnić ochronę BOR innego typu. Selekcja do poszczególnych zadań ze względu na reakcje i podjęte czynności zaobserwowane w nowych testach przydatności do służby powinna opierać się np. na standardach szkoleniowych wypracowanych np. przez AT, czy „niebieskie berety“.

8. Poza tym z istotnych skrajności -> „Ucho Prezesa“ tylko podbija popularność Jarosława Kaczyńskiego i odczarowuje jego zły PR związany z tragedią smoleńską. Elastyczność w wypowiedziach na temat kabaretu i jego live motiv zbiera dobre żniwo w akceptacji przeprowadzania zmian przez PIS w portalach społecznościowych, które kształtują opinię większości młodych wyborców. Prezes jawi się jako człowiek zaangażowany w budowę uczciwego państwa, gdzie „biedny i jego szef w pracy“ mają się dobrze, a ich sytuacja się poprawia. Tylko musi się wypowiadać o skeczach dobrze...

9. Do skutecznego ścigania wyłudzeń podatkowych, szczególnie VAT-u w grupach spółek powiązanych ze sobą kapitałowo lub osobami zarządu, połączyłbym kompetencje Sądów Gospodarczych z Izbami Skarbowymi i Policją Skarbową. Od syndyków masy upadłości, czy sędziów decydujących o wdrożeniu postępowania układowego do przedsiębiortsw zagrożonych bankructwem, należy wymagać przygotowania zawodowego w postaci ukończenia drugiego kierunku studiów (oprócz prawniczych) np. ekonomii lub rachunkowości. żeby mieli większą świadomość jaki stan przedsiębiortwa leży przed nimi w dokumentacji księgowej i nie działali na szkodę majątkową tychże przedsiębiorstw.

10. Leży w Sejmie projekt PO ustawy o opodatkowaniu przedsiębiortsw działających w Polsce, a zarejestrowanych w rajach podatkowych w celu unikania odprowadzania podatku np.CIT. Należy go przed uchwaleniem wbogacić o artykuł zawierający zastrzeżenie, że płacą ten podatek w Polsce, jeśli nie budują infrastruktury trwałej w Polsce (budynki, instalacje, innowacje technologiczne) np. za 2 mln rocznie.

11. Wstrzymałbym się z zatrudnianiem i wystawianiem na widok publiczny osób bez wykształcenia wyższego, o określonych kompetencjach, ale niedoświadczonych w pracy np. w MON. Odetchnęliby żołnierze po przywróceniu Skrzypczaka na stanowisko wykładowe w Uczelni. Zgodnie z zasadą - nie pozbywamy się majątku polskiego i polskiej kadry z kompetencjami mającymi znaczenie strategiczne dla obronności kraju. Poza tym młodzi ludzie bez majątku, mający parcie na ekran, są podatni na manipulacje i oferty przekupstwa wpływami lub majątkowymi. Należy w Wojsku Polskim przywrócić wiarę w niezależność i rozwój możliwości bojowych , ze szczególną troską potraktować należy wszelkie wojskowe ośrodki naukowe, które tak mocno doceniane są za granicą.

W sondażach PIS kładzie wszystkich na łopatki. Okazało się, że KOD, czy POetruFrank Nowoczesny, nie jednoczą opozycji czy postsolidarności. Dbałbym o Kukiza i jego ugrupowanie, żeby mieć większość przy głosowaniach nad ustawami w Sejmie.
Jeśli „Partia Razem“ zmieni nazwę na „ Partia Praw Obywatelskich“ lub podobną, mającą w nazwie „prawa obywatelskie“, Zandberg jest w stanie skupić wokół siebie rozsądną opozycję, z którą zechciałby rozmawiać Prezes Jarosław Kaczyński i cały PIS. Możliwe, że przy tej nazwie Zandberg ze swoimi strukturami byłby trzecim ciałem politycznym, po PIS i Kukiz’15 w kolejnym Sejmie i Senacie. Niemniej jednak, uważam, że pojawienie się w tej partii jakichkolwiek starych baronów SLD jako członków, spowoduje wygaszanie dla niej poparcia i jej przepadek w wyborach. Postacią wiodącą i mającą b.dobry PR w grupach wyborców niezdecydowanych na PIS, PO, Kukiz, czy PSL, mających około 40 lat, wychowanych pracą w nowym ustroju polityczno-gospodarczym w Polsce, jest niewątpliwie A.Zandberg. Przyciągnie sobą zapewne wszystkich niezadowolonych z KOD i Nowoczesnej.Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Czytam, oglądam, wnioskuję. Lubię fakty, kieruję się zasadą słuszności.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Harry, Abw się do ciebie zbliża...
  • Harry, (Arix), to już portalu wasz.styl.pl (pisma Twój Styl) baby cię wyrzuciły? Teraz robisz...
  • Z feak'ami nie gadam. Omamy masz? Pracuj w swoim blogu, bo coś kiepsko merytorycznie wygląda.

Tematy w dziale Polityka