33 obserwujących
5539 notek
1962k odsłony
78 odsłon

Rezerwa polskiego gazu

Wykop Skomentuj3

Gaz miejski stał się bardzo powszechny począwszy od II połowy XIX wieku. Powstał z uwagi na znaczące zapotrzebowanie energii. Był produktem wygodnym przy stosowaniu w gospodarstwie domowym - na potrzeby kuchenne i ogrzewanie pomieszczeń. Posiadał duże zastosowanie w przemyśle, gdzie potrzebne były wysokie temperatury i jednocześnie nadawał się do oświetlenia pomieszczeń czy ulic - przy spalaniu na jedwabnej siateczce świetlny płomień gazowy posiadał dość duże możliwości oświetlenia znacznej przestrzeni - stąd był stosowany i przy oświetleniu pomieszczeń, i nadawał się do oświetlenia ulic.

Podstawą produkcji gazu miejskiego był węgiel kamienny - surowiec znany od wielu wieków, którego własności spalania się pozwalały na uzyskanie większej ilości ciepła niż drewno. Warto też dodać, że w wielu krajach był zakaz spalania węgla dla celów grzewczych z uwagi na dym, który wyzwalał się w procesie spalania.

Dopiero wynalezienie maszyny parowej pozwoliło na energetyczne wykorzystanie pokładów węgla, dopiero wtedy rozwinęło się też górnictwo węglowe. Powszechność tego surowca i niewielki koszt transportu na znaczne odległości pozwolił na rozwój przemysłu gazowego - czyli kontrolowane spalanie węgla koksującego w celu pozyskania gazu świetlnego (miejskiego) łatwego do rozprowadzania w terenach o zwartej i gęstej zabudowie, czystości spalania w stosunku do innych źródeł ciepła oraz koksu - czyli częściowo spalonego węgla kamiennego, który w postaci koksu był i wydajniejszy jako surowiec energetyczny, i czystszy w procesie spalania.

image

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Gazownik_Pozna%C5%84_RB1.JPG/640px-Gazownik_Pozna%C5%84_RB1.JPG


Te szczególne walory wykorzystania węgla kamiennego stały się podstawą wykorzystania go już na poziomie rodziny w gospodarstwie domowym. Każda większa miejscowość posiadała własną gazownię i sieć rozprowadzającą. Węgiel do tych gazowni dostarczano koleją albo wprost ze Śląska, albo ze składów węglowych zaopatrywanych bezpośrednio przez kopalnie węgla, ale rozmieszczonych w niewielkiej odległości od odbiorcy na terenie całej Polski.

W latach 70. XX w. rozpoczęła się sukcesywna rozbudowa sieci tranzytowych gazu ziemnego wydobywanych daleko na Wschodzie Azji. I ten gaz ziemny zaazotowany wyparł z sieci lokalnych nasz krajowy gaz świetlny. Każdy miesiąc powodował przyłączenie do centralnej sieci gazowej w Polsce kolejną lokalną gazownię. 

Piece gazownicze z reguły były wtedy wypracowane i wymagały odnowienia. Surowiec - czyli węgiel koksujący był coraz droższy na składzie kopalni węgla a transport również był coraz droższy. W takiej sytuacji wprowadzenie gazu sieciowego w skali krajowej pozwalało na obniżenie kosztu transportu (gaz wędrował pod własnym ciśnieniem bez względu na odległość) węgla, zmiana surowca nie wymagała już dostaw kolejnych partii węgla - więc zlikwidowano i piece gazownicze, i składy na zapas węgla do zgazowania. ostatecznie też rozebrano zbędne już - i zużyte - zbiorniki gazu miejskiego - ekonomicznie miało to wymiar znaczący.


Dzisiaj mamy taką sytuację, że na terenie Polski nie ma już lokalnych gazowni. Ale mamy ogólnopolską sieć dystrybucji gazu - a zasilanie jest centralne. W przypadku zagrożenia można tę sieć wypełnić gazem nie tylko z Azji. Może to być gaz z Ameryki czy z innego kraju z zasobami takiego surowca. Oznacza to dokładnie tyle, że można tę sieć zasilić gazem powstałym z polskiego surowca energetycznego i tylko od chemików zależy, czy gaz ziemny i gaz świetlny będą ze sobą mieszalne czy też nie.


image

https://zaradnyfinansowo.pl/co-sklada-sie-na-twoj-rachunek-za-gaz-przeswietlam/


Zobacz też:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=gaz+miejski

 

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale