31 obserwujących
5206 notek
1865k odsłon
345 odsłon

Protesty wyborcze w oczach PKW...

Wykop Skomentuj16

Gdy w mediach pojawiły się informacje na temat wątpliwości w sprawie wyników głosowania, dość szybko Państwowa Komisja Wyborcza oceniła je jako nieuzasadnione...

Co pewien czas do różnych gremiów zarządzających wyłaniani są kandydaci zainteresowani uzyskaniem mandatu zaufania społecznego. Procedura jest prosta.

W stosownym czasie powołuje się Państwową Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia procedury wyborczej. PKW ustala harmonogram pracy i zgodnie z ustawą zajmuje się powołaniem komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania. Okręgi wyborcze ustala się w taki sposób, aby wyborcy nie mieli trudności z dotarciem do lokalu wyborczego. PKW rozdziela środki na przeprowadzenie wyborów, które muszą zapewnić wynajęcie lokalu na dzień wyborów, posprzątanie lokalu po zakończeniu wyborów, opłacenie pracy członków komisji a następnie pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem zliczania głosów. Po wyborach i ogłoszeniu wyników PKW kończy swoją pracę. 

Ze względów strategicznych wąski sztab PKW pozostaje w gotowości przez cały czas od wyborów do wyborów i tylko w czasie kampanii wyborczej pozyskuje się odpowiednio dużą liczbę osób niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia akcji wyborczej.

Po ogłoszeniu wyników wyborów oraz po rozpoznaniu zgłaszanych protestów wyborczych zadaniem PKW jest zachowanie protokołów końcowych oraz zlikwidowanie zbędnej dokumentacji.

Życie toczy się swym trybem dalej, osoby obdarzone mandatem zaufania przystępują do sprawowania powierzonego urzędu a politycy analizują wyniki wyborów. W uzasadnionych przypadkach, z zachowaniem obowiązujących terminów składania protestów w trybie wyborczym, możemy mieć do czynienia z sądowym rozpoznaniem zastrzeżeń związanych z procedurą wyborczą.

Zgodnie ze starym przysłowiem o uderzeniu w stół niektórzy członkowie PKW wyrażają swoje opinie na temat zasadności zgłoszonych do sądów protestów wyborczych...

Zastanawiam się, jaki sens mają opinie PKW w sprawie oceny, czy zarzuty na prawidłowość procedury liczenia głos jest  czy też nie jest uzasadniona ?

PKW poprzez swoją strukturę sieci lokali wyborczych wykonuje określoną pracę w granicach wskazanych przez obowiązujące ustawy. Wyborcom przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia w sprawie końcowego wyniku głosowania. Takie protesty rozpatrują właściwe w sprawie sądy. A obowiązkiem PKW jest dostarczenie Sądowi materiałów niezbędnych do przeprowadzenia analizy zasadności protestu i ocena, czy ewentualne błędy mogły przyczynić się do takiego czy innego wyniku głosowania.

Jeżeli błędy mogły mieć wpływ na wynik głosowania, to skutki wadliwego przeliczenia głosów można i należy naprawić. W przypadku uznania, że miały miejsce błędy w procedurze głosowania, protest wyborczy jest uzasadniony, ale błędy nie miały istotnego wpływu na wynik głosowania - sąd może uznać protest za zasadny, ale nie wymagający powtórnego głosowania.

Może też zdarzyć się, że protest wyborczy nie znajdzie potwierdzenia w ocenie sądu - wtedy sąd odrzuci taką skargę jako nieuzasadnioną... ale ocena zasadności protestu wyborczego należy do kompetencji właściwego w sprawie sądu a nie do innych organów.

A Państwowa Komisja Wyborcza jako organ uprawniony do przeprowadzenia wyborów nie posiada kompetencji do oceny zasadności protestów wyborczych. Jednak wielu dziennikarzy nie przestrzega tej zasady i osądy osób nieuprawnionych podnosi do rangi problemu z sugestią, że jest to stanowisko właściwe w sprawie...

Myślę, że jeszcze długo będzie trwało odchodzenie od nawyków nabytych w okresie "komuny PRL-owskiej"...

Wykop Skomentuj16
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka