Dziobaty Dziobaty
1374
BLOG

Problem dla naszego „społeczeństwa obywatelskiego" - na Madagaskar?

Dziobaty Dziobaty Izrael Obserwuj temat Obserwuj notkę 102

Warto zacząć od tego, że „antysemityzm” w formie „nie lubienie Żydów”, jest przedchrześcijański... już w starożytności (B.C.) Żydòw " nie lubiono"... najważniejsze powody były i nadal są całkiem... prozaiczne.

Ludzie pochodzenia żydowskiego od wieków znajdowali się w elicie finansowej, naukowej, politycznej i kulturalnej krajów i narodów... wszędzie dla wszystkich „tubylców” byli konkurentami... Fenicjanie (kim byli Fenicjanie?) ‘wynaleźli pieniądz i lichwę... W średniowieczu Źydom nie wolno było posiadać ziemi (a posiadanie ziemi było znamionem bogactwa)...Źydzi zajmowali się czymś innym - dużym i małym handlem, nauką, biznesem. Zajęli się też drobnym handlem... gromadzili kapitał . Posyłali dzieci na uniwersytety... dla dzieci otwierały się „wolne zawody” – zostawały prawnikami, naukowcami, lekarzami, artystami...... zdobywali przewagę...To są fakty, z którymi inne grupy etniczne nie mogą się pogodzić i zbyt wiele sympatii dla Żydów nie przejawiają... Dzieje Żydów w Polsce i ich wpływ na polską historię to prawdziwa epopeja.

Faktem jest również to, że od samego początku, w świecie arabskim Izrael był „ciałem obcym” ... od 1948 roku Izrael toczy wojny z arabskimi sąsiadami i palestyńską partyzantką. Wciąż zabiega o powszechne uznanie dla swojego istnienia oraz o bezpieczeństwo Żydów w Izraelu, a także w różnych miejscach świata... Jednocześnie agresywna polityka bezpieczeństwa Izraela, której celem jest zapewnienie przetrwania w obliczu zewnętrznego zagrożenia; w tym również zapewnienie żydowskiej większości w państwie Izrael, budzi wiele sprzeciwów a nawet nienawiść.

Innym faktem jest również to, że po rozpaleniu wojny izraelsko – arabskiej ten brak „sympatii” dla Żydów, w dodatku worldwide, bardzo się nasilił... dotyczy to również Polski... W dorocznym raporcie ADL Anti - Defamation Ligue - (Liga Przeciw Zniesławianiu) , napisanym wspólnie z Uniwersytetem w Tel Awiwie, zamieszcono ostrzeżenie, że "przyszłość żydowskiego życia na Zachodzie" jest zagrożona; wyszczególniając gwałtowny wzrost antysemityzmu od początku wojny między Hamasem a Izraelem... „antysemickie incydenty nasilały się przed wybuchem wojny w październiku, ale konflikt podsycił pożar, który już wymknął się spod kontroli". W raporcie, stwierdzono, że incydenty antysemickie w 2023 r. były znacznie wyższe niż w 2022 r. , w większości krajów z dużymi mniejszościami żydowskimi, w tym w Stanach Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Włoszech, Brazylii i Meksyku.

W związku z pozycją i wpływami jakie posiadają Żydzi (prawie) na całym świecie, sposób postrzegania ich w mediach w znacznym stopniu zależy od ich właścicieli, reprezentujących taki lub inny polityczny profil i prowienencję.... Tak zwane newsy dostarczane przez agencje informacyjne, relacjonują wydarzenia w świetle decyzji politycznych elit i rządów... Jednak coraz częściej ich polityka pozostaje w kolizji z opiniami medialnych odbiorców/klientów, którzy tworzą tzw. "społeczeństwa obywatelskie"... są one w stanie uformować polityczną opozycję, skutecznie blokującą poczynania i decyzje rządów.. wpływając na globalny bieg wydarzeń... Protesty polityczne społeczeństwa amerykańskiego miały znaczny wpływ na zakończenie wojny wietnamskiej w latach 70. Obecnie, w związku z dużym zakresem oddziaływania mediów społecznościowych, "ukierunkowanie obywatelskie" jest o wiele łatwiejsze.

Jest wiele danych które wskazują że ostatnie objawy” nieposłuszeństwa obywatelskiego” związanie z eskalacją wyniszczania ludności palestyńskiej w Gazie i będących ich wynikiem, antyżydowskich lub pro-palestyńskich wystąpień i demonstracji, doprowadziły do ogólnoświatowego potępienia (rządu) Izraela i ludności żydowskiej, nie tylko w Izraelu...Z wielu krajów płyną głosy podkreślające prawo Izraela do obrony, ale też przestrzegające przed nieproporcjonalną reakcją na ataki Hamasu. Z kolei sojusznicy Palestyńczyków, tacy jak Egipt i Turcja, potępiają Izrael, nazywając jego działania agresją... Jak twierdzą niektórzy obserwatorzy, porozumienie Arabii Saudyjskiej z Izraelem i USA (porozumienia Abrahama) ma charakter koniunkturalny i jest skierowane przeciwko Iranowi.

Licencje na zabijanie na Bliskim Wschodzie ma każdy kto czuje się silny... w każdej wojnie liczy się siła… Po napadzie Hamasu, w ramach akcji odwetowej, Izrael dokonał szerokiej inwazji na Gazę z zamiarem całkowitego zniszczenia ulokowanych tam sił Hamasu… Od początku było wiadome, że wiąże się to z ogromnymi stratami wśród palestyńskiej ludności cywilnej... Od początku stawiane było pytanie - Czy na to Izrael może sobie pozwolić?... Dobrze jest pamiętać kto zaczął zabijać pierwszy; oraz to. że tytułowe zabijanie dotyczy nie tylko Palestyńczyków w Gazie, gdyż pierwszymi ofiarami była cywilna ludność w Izraelu…Niemniej, to ofiary palestyńskie budzą ogólne, międzynarodowe współczucie… o ofiarach izraelskich mówi się i pisze niewiele… jednak ponad wszystko – to przesuwa w cień terroryzm Hamasu podsycany przez kraje Ligii Arabskiej, której celem jest likwidacja państwa Izrael…

Profesor Uriya Shavit z Uniwersytetu w Tel Awiwie napisał w raporcie dla ADL (Anti- Defamation League), że "jeśli obecne trendy się utrzymają i na możliwość prowadzenia żydowskiego życia na Zachodzie opadnie kurtyna – noszenia gwiazdy Dawida, uczęszczania do synagog i domów kultury, wysyłania dzieci do żydowskich szkół, odwiedzania żydowskich klubów na kampusie lub mówienia po hebrajsku...Ocena w znacznej mierze wynika ze zrównanie antysyjonizmu z antysemityzmem”.

Bardzo ważnym dla poprawy morale Żydów stało się ożywienie pamięć Zagłady... Przypominanie o milionach Żydów którzy zginęli i zostali pomordowani w obozach koncentracyjnych w całej Europie jest bardzo silnym argumentem wzbudzającym powszechne współczucie dla Żydów, niezależnie od kraju pobytu lub zamieszkiwania...

A jak wygląda ocena skutków tej wojny w Polsce i współczucie okazywane Żydom?... Jeszcze niedawno, niemiecki FAZ pisał -“Proizraelskość polskich elit politycznych i kulturalnych nie idzie w parze z odczuciami społeczeństwa, które coraz częściej widzi w Palestyńczykach ofiary izraelskiej polityki. Z badań wynika, że o ile rządy Polski i Niemiec są najsilniej proizraelskie w Europie, to społeczeństwa Polski i Niemiec są bardzo silnie propalestyńskie...”

Artykul z dn.10 maja na Salonie24- „Polska na forum ONZ stanęła po stronie Palestyny. Ambasasor Izraela grzmi na nasz kraj” ...W tekście czytamy-   .”„Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło w piątek rezolucję popierającą przyznanie statusu stałego członka Palestynie. Wśród 143 państw głosujących za rezolucją była Polska. „Polska popierająca członkostwo Palestyny w ONZ (...) to niebezpieczny precedens nagradzania agresora” - zagrzmiał ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne.”

Polska dyplomacja popiera Palestynę i jej przyszły rząd w ramach tzw rozwiązania dwupaństwowego... można chyba powiedzieć, że jest to deklaracja polskich władz ... wyżej podkreślono, że polskie spoeczeńswo obywatelskie jest pro-palestyńskie. Czy to oznacza że społeczeństwo polskie jest jednocześnie propalestyńskie i anty-żydowskie?.. Wcale nie... a nawet tak?

Warto spojrzeć na kilka komentarze do artykułu - wyważone... nawet ekspresyjne... najśmieszniejszy jest komentarz pewnego blogera, członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich –

Bloger # 1 „Niech swoją skargę ambasador napisze na kartce, przyklei do zadka osła, i niech go wysle na pustynię.”

W większości komentarzy widać wielką troskę o Palestyńczyków...antyżydowski jad jest maskowany z trudem... Jeden z niewielu komentatorów na Salonie, zawsze starający się przedstawiać sprawy i wydarzenia obiektywnie, napisał-

Bloger #2. – „Dziwne, dlaczego te wszystkie dobre serduszka aktywizują się tylko jak trzeba dowalić Żydom? Tak bardzo ich wzrusza los biednych palestyńskich Arabów, którzy de facto mają więcej praw i wolności w Izraelu niż Arabowie w jakimkolwiek kraju arabskim? Odpowiedź jest prosta. Bo moga bez skrępowania ujawnić że nienawidzą Żydów, pod płaszczykiem fałszywej troski o jakiś „Palestyńczyków”.

Wiele zjadliwych komentarzy zostało usuniętych przez salonową Redakcję... bardzo żałuję że nie zachował się jeden, szczególnie wartościowy, nawiązujący do już zapomnienego hasła, które miało zbawić Polskę przez pozbycie się Zydów...„Żydzi – na Madagaskar”... Plan Madagaskar z  rozrzewnieniem wspomina wielu Polaków - antysemitów starszego pokolenia.

Z Wikipedia - "Władze polskie popierały osiedlanie Żydów z terenów Polski w Palestynie. W porozumieniu z rządem Wielkiej Brytanii rząd Rzeczypospolitej Polskiej dotował linię okrętową Konstanca – Hajfa, doprowadził także do otwarcia linii lotniczej do Tel Awiwu. Jednak ograniczenia w osiedlaniu dla ludności żydowskiej w Palestynie wprowadzone przez Wielką Brytanię, połączone z wprowadzeniem limitów imigracyjnych przez Stany Zjednoczone, zmusiły rząd do szukania innego terenu mandatowego dla osadników żydowskich z terenu Polski...W 1936 roku ukazał się w „Deutsche Allgemeine Zeitung” artykuł Heinricha Tegtmeyera, domagający się przyznania Madagaskaru Polsce, aby mogła tam ona osiedlić miliony swoich Żydów. (Przekazanie Madagaskaru Polsce zaproponowała Francja pod warunkiem, że Polska będzie tam wysyłać Żydów europejskich)"

Wypisz wymaluj... czy ten pomysł nie nadaje się do reinkarnacji?... można by przeprowadzić ogolno-narodową ankietę i wyznaczyć Wysokiego Komisarza Urzędu do sporządzania list...Która partyjna strona wyłoniaby lepszego kandydata - ta na prawo, czy ta na lewo? Aliści - co na to powiedziałaby Ameryka!?.   

Czy polskie społeczeństwo obywatelskie na Nowy Plan Madagaskar odpowiedziałoby "od siebie" - Veto!


Dziobaty
O mnie Dziobaty

Żwawy w średnim wieku, sędziwy też. Katolicki ateista, Cutting-edge manipulator należyty. Przyjmuję w środy i czwartki, bez kolejki.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka