19 obserwujących
839 notek
1193k odsłony
115 odsłon

Tarcza antykryzysowa 2.0. Propozycje rządu dla sektora energetycznego

Branża energetyczna ma dostać ułatwienia i przesunięcie terminów w składaniu sprawozdań.
Branża energetyczna ma dostać ułatwienia i przesunięcie terminów w składaniu sprawozdań.
Wykop Skomentuj5

Tarcza antykryzysowa 2.0, czyli nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawiera przepisy, które mogą ułatwić działanie przedsiębiorstw energetycznych.

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług dostarczania energii elektrycznej, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu może skorzystać z prawa wejścia na teren nieruchomości, gdzie znajdują się te urządzenia, bez zgody jej właściciela (ale w asyście Policji), jeżeli będzie musiał wykonać czynności niezbędne dla ciągłości świadczenia usług, w tym prac budowlanych. 

Przedsiębiorstwa zapewniające działanie systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, także podwykonawców i dostawców, którzy są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej, będą mogły zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu. Będą mogły też polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w wyznaczonym miejscu. Dotyczy to też pracowników zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego. Przepis obejmie też sprzedawców z urzędu - zgodnie z definicją z prawa energetycznego. 

W ustawie o odnawialnych źródłach energii planuje się zmiany dotyczące wydłużenia terminów przyłączeń instalacji OZE. To jest "niezbędne dla dalszej realizacji inwestycji, które wygrały aukcje w 2018 i 2019 r. oraz które realizowane są poza systemem aukcyjnym" - uzasadnia rząd. Zaproponowano też zmiany niektórych zasad w tegorocznych aukcjach wsparcia OZE. 

Przedsiębiorstwa energetyczne i paliwowe będą mogły składać do Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania w formie elektronicznej. Dotyczyć to ma miesięcznych raportów o świadczeniu usług magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw, raportów o o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych i ich przeznaczeniu oraz informacji o rodzajach i lokalizacji wykorzystywanej infrastruktury paliw ciekłych i biopaliw. Przełożono też terminy składania raportów o zakupach i magazynowaniu paliw. 

Przedłużona ma zostać do końca tego roku ważność decyzji URE dotyczących wyznaczenia operatora systemu dystrybucyjnego i operatora systemu skraplania gazu ziemnego. Warunkiem będzie złożenie wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania koncesji, nie później niż 30 dni przed upływem jej ważności. Będzie 60 a nie 30 dni na uzupełnienie wniosku o koncesję. Dotyczy to też postępowań wszczętych ale niezakończonych.

Przedłużona zostanie również ważność terminowych świadectw kwalifikacyjnych do końca roku. Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji może być przez komisje przeprowadzane zdalnie.

ja

Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka