PKN ORLEN inwestuje w biopaliwa. Dwa proekologiczne projekty na południu Polski

PKN ORLEN inwestuje w ekologiczne projekty.
PKN ORLEN inwestuje w ekologiczne projekty.

PKN ORLEN inwestuje w proekologiczne technologie, które pomogą zmniejszyć negatywny wpływ paliwa na środowisko oraz stworzą nowe miejsca pracy dla mieszkańców południowej Polski.

Spółka planuje budowę instalacji ekologicznego glikolu propylenowego, bioetanolu II generacji, biodiesla oraz instalacji do produkcji wodoru. Inwestycje będą umiejscowione w Trzebini i Jaśle i mogą sięgnąć w sumie nawet 1,2 mld zł. 

Zielone projekty PKN ORLEN

PKN ORLEN buduje w Trzebini instalację do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Glikol propylenowy to hydrofilowa substancja nawilżająca skórę. Posiada on zdolność przenikania przez warstwę rogową naskórka, przez co ułatwia transport składników aktywnych kosmetyku w głąb naskórka. Jest on bardzo szeroko stosowany w kosmetyce, ponieważ zapobiega wysychaniu masy kosmetycznej przy ujściu butelki oraz wspomaga działanie konserwujące. Glikol stosuje się m.in. do produkcji środków czystości, past do zębów, dezodorantów w sztyfcie czy olejków zapachowych.

Budowa instalacji zielonego glikolu ma zakończyć się w 2021 roku. Do produkcji wykorzystywana będzie wytwarzana w Trzebini gliceryna, którą otrzymuje się w produkcji biodiesla, głównie z oleju rzepakowego. Dostawcami będą mogli też zostać inni krajowi producenci biodiesla dostarczający glicerynę.

W planach jest też budowa instalacji do produkcji wodoru, działająca przy linii zielonego glikolu. Część tego wodoru miałaby być sprzedawana jako paliwo alternatywne dla autobusów. 

image
PKN ORLNEN stawia na biopaliwa, aby nie szkodzić środowisku.

PKN ORLEN i biopaliwa

PKN ORLEN przygotowuje się też do budowy instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w rafinerii Jedlicze, co ma wzmocnić pozycję firmy na rynku biokomponentów i ułatwić realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego zakładającego osiągnięcie 8,5-proc. udziału paliw odnawialnych i biokomponentów w paliwach ciekłych w 2020 roku.

Podpisano umowę na zakup licencji i projektu bazowego. Bioetanol miałby być produkowany z surowców niespożywczych pozyskiwanych od polskich rolników, przede wszystkim ze słomy. Spółka rozważa, by w skład kompleksu wchodziła nie tylko instalacja do produkcji bioetanolu drugiej generacji, ale też biogazownia i elektrociepłownia opalana biogazem oraz ligniną.

Koncern zamierza też zwiększyć produkcję biodiesla i rozważa budowę instalacji metanolu

Polecamy: W Płocku chcą produkować biopaliwa z glonów 

Co to są biopaliwa?

Biopaliwa to substancje uzyskiwane z przetworzenia odpadów wytworzonych na bazie surowców rolnych, tzw. biomasa. Dodaje się je do benzyny oraz oleju napędowego. Zaliczane są one do grupy tzw. ekopaliw, a więc paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych - ulegających całkowicie biodegradacji. Spaliny wydzielane przez biopaliwa pozbawione są większości toksycznych zanieczyszczeń, między innymi siarki.

Dodawany do benzyny bioetanol to z chemicznego punktu widzenia bezwonny alkohol etylowy, produkowany w procesie fermentacji alkoholowej - najczęściej z żyta, kukurydzy, buraków cukrowych i ziemniaków, a także słomy, i roślin trawiastych. Produkcja etanolu polega na przemianie cukru w alkohol i dwutlenek węgla, w wyniku działania enzymów zawartych w drożdżach. Etanol wchodzący w skład paliwa jest odwodniony do mniej niż 0, 02% zawartości wody. Bioetanol może stanowić samoistne paliwo.

Biodiesel zaś to przeestryfikowany olej. Rośliny oleiste zawierają duże ilości tłuszczów. Surowcem najbardziej przydatnym w produkcji energii odnawialnej jest rzepak ozimy i uprawiany w niewielkiej skali rzepik. Do produkcji biodiesla używany jest rzepak. Olej rzepakowy poddawany jest w tym celu chemicznej modyfikacji w procesie transestryfikacji, dokonywanym w agrorafineriach. 

Transestryfikacja (alkoholiza) polega na wymianie chemicznej związanej gliceryny na dodany alkohol małocząsteczkowy (etylowy lub metylowy), w obecności katalizatorów zasadowych. Efekt końcowy tego procesu, to dwa główne produkty: estry metylowe i glicerol, które następnie są rozdzielane. Tak wydzielone estry mogą być dodawane do olejów napędowych. Przeestryfikowany olej rzepakowy nazywany bywa ekodieslem, biodieslem, bionaftą, ekoestrem lub rzepakowym estrem metylowym (REM).

Zobacz też artykuł o ustawie o biopaliwach.


KJ
Lubię to! Skomentuj13 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka