GPS GPS
1096
BLOG

Państwo to... - w końcu musicie się tego dowiedzieć!

GPS GPS Socjologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 160
Państwo to aparat przemocy mający monopol na stosowanie siły na danym terytorium. Państwo to organizacja ludzka, jej kierownictwo, sprzęt i budynki oraz ludność i terytorium, którym ta instytucja zawładnęła siłą i utrzymuje w poddaństwie, stosując terror i przemoc.

       Obywatele są elementem państwa przymusowo. My, ludzie mieszkający na danym terytorium, nie jesteśmy państwem, ono nie jest nasze, ale jesteśmy przez ten terytorialnie monopolistyczny aparat przemocy okupowani, jesteśmy jego poddanymi, jego niewolnikami. Ono jest zaborcze. To, że każdy z nas może zostać przyjęty do grona urzędników tworzących tego zaborcę, nic nie zmienia. Możliwość istnienia kolaborantów nie likwiduje okupacji.

---------------------------------

Tysiąc Liechtensteinów <- poprzednia część serii

następna część serii -> Opłacalność aparatu. Liczyliście to kiedykolwiek?

---------------------------------

        Państwo głównie inicjuje akty przemocy wobec mieszkańców, którzy nikogo nie atakują, nikomu nie szkodzą, nikogo nie oszukują. Działania obronne, czyli wspomaganie uczciwych obywateli w walce z podrzędnymi agresorami, to margines zainteresowań państwa - tym zajmuje się tylko prawo karne. 

       Państwo to legislatura, egzekutywa i judykatura. Legislatura narzuca swoje prawa, a egzekutywa wprowadza je przy użyciu przemocy i zmusza ludność do działania zgodnego z tym prawem, a sądownictwo ocenia zgodność czynów z przepisami i wyznacza kary za ich łamanie. Wszystkie te trzy elementy państwa są terytorialnym monopolem ściśle związanym ze stosowaniem siły fizycznej i jej inicjowaniem. Tego tak wyraźnie nie widać, bo państwo najczęściej wymusza posłuch, terroryzując mieszkańców - stosuje groźbę użycia przemocy i to w większości przypadków wystarczy, by ludzi zniewolić. 

       Prawo karne to bardzo mały kawałek całości prawa państwowego. Tylko ten kawałek służy obronie przed przemocą, służy ochronie ofiar przed agresorami. Cała reszta to inicjowanie przemocy wobec niewinnych, co czyni państwo najpotężniejszym i najbardziej destrukcyjnym agresorem. Państwa dokonały największych zbrodni w dziejach świata, wywołały najbardziej krwawe wojny, dokonały ludobójstwa na dużą skalę – nie jako obrońcy, ale jako atakujący.

       To inicjowanie przemocy wobec niewinnych to kwintesencja każdego państwa - jego podstawowa działalność. Państwo od każdego pobiera siłą haracz na własne utrzymanie - niezależnie od tego, czy ten ktoś jest uczciwy, czy nie, czy kogoś atakuje, czy się broni, czy nikomu nie wadzi, czy się narzuca innym. A potem tak zebrane środki państwo używa do tego, by ludzi siłą zniewalać, ograniczać nam swobody gospodarcze, wtryniać się w najdrobniejsze aspekty życia i je po swojemu regulować, wbrew naszej woli. Stwierdzenie: "jestem państwowcem", to synonim deklaracji: "popieram mafię terroryzującą ludność i zbierającą siłą haracze". 

       Państwo to organizacja niemoralna i zbrodnicza. Państwo to terrorysta. Państwo to zorganizowana grupa przestępcza. Państwo to najpotężniejszy bandyta. Najwięcej krzywd, jakie ludzi doznają, czynią im państwa. Państwa należy zniszczyć i zastąpić dobrowolnymi organizacjami. Wszystko, czym zajmuje się państwo, może śmiało zrobić instytucja dobrowolna, prywatna. Ludzie nie potrzebują żadnych monopoli, w niczym. Współpraca między ludźmi może wywołać efekt synergiczny tylko wtedy gdy jest dobrowolna – państwo zawsze ten efekt niszczy. Czasem niszczy mniej, czasem bardziej – w zależności od stopnia jego totalitaryzmu.

       To, że państwa opanowały każdy skrawek Ziemi, nie oznacza, że można je zlikwidować tylko wszystkie naraz. Nawet najmniejszy kawałek terenu wyzwolony spod władzy państwa, będzie na tyle silny, by się przed wszelkimi państwami obronić. Tę siłę da synergia dobrowolnej współpracy, bogactwo wolnych ludzi, ich dobre stosunki z wszystkimi mieszkańcami na Ziemii. Ludzie na takim terenie będą niezależni, będą handlować i współpracować z całym światem, a zatem będą bogaci i dobrze zorganizowani. By taki przyczółek przetrwał, potrzebny jest niestety czas. Niemniej, gdy się to już pojawi i utrwali, to stanie się zaraźliwe – wszyscy będą chcieli obalić swoje zaborcze państwa i żyć na wolności w dobrobycie.

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Jeśli zechcesz dać znak, że cenisz moje notki, to proszę o przelew choć złotówki. Konto: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248 lub BLIK na telefon: 603112486.

------------------------------

Zostaliście przekonani czy nawróceni? Odpowiedź was zaskoczy... <- poprzednia notka

następna notka -> Sygnały finansowe

------------------------------

Tagi: gps65, państwo, zaborca, okupant, aparat przemocy

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj160 Obserwuj notkę
GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta AI. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję, łapówki przyjmuję: suppi.pl/gps65

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo