GugulskiM
Bądź tym bardziej niedoceniony, im bardziej masz słuszność... [R. de J.]
38 obserwujących
518 notek
665k odsłon
451 odsłon

Najstarsze obowiązujące nas polskie ustawy*

Wykop Skomentuj6

image

Dokładnie 100 lat temu, 20 kwietnia 1920 roku, weszła w życie najstarsza z do dziś obowiązujących** polskich ustaw – Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców (Dz.U. 1920 nr 31 poz. 178 z późn. zm.).
Po stu latach i 25 nowelizacjach jest ona wprawdzie o cztery strony grubsza (t.j. Dz. U 2017 poz. 2278) i ma zmieniony jeden wyraz w tytule (obcokrajowców  cudzoziemców), ale jej ostatnim artykułem nadal jest Art. 10, który wciąż brzmi tak samo jak 100 lat temu: „Ustawa niniejsza nabiera mocy obowiązującej w 8 dni po jej ogłoszeniu”.

image
image
A oto tuzin pozostałych, nadal obowiązujących, przedwojennych polskich ustaw***:
Ustawa z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz.U. 1932 nr 26 poz. 236)****
Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. 1933 nr 39 poz. 311)****
Ustawa z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych (Dz.U. 1935 nr 22 poz. 129)****
Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1936 nr 30 poz. 240)
Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1936 nr 30 poz. 241)
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282)****
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe (Dz.U. 1936 nr 37 poz. 283)****
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1937 r. o przejęciu przez Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej należności i zobowiązań b. krajowej komisji dla włości rentowych (Dz.U. 1937 nr 29 poz. 216)
Ustawa z dnia 8 kwietnia 1937 r. o zniesieniu miasta Podgórza w powiecie toruńskim, województwa pomorskiego i włączeniu go do miasta Torunia w tymże województwie (Dz.U. 1937 nr 29 poz. 217)
Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich (Dz.U. 1938 nr 27 poz. 242)
Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o pożyczkach premiowych (Dz.U. 1939 nr 33 poz. 210)
Ustawa z dnia 21 czerwca 1939 r. o zniesieniu służebności w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i cieszyńskiej części województwa śląskiego (Dz.U. 1939 nr 59 poz. 389)

Na tym mógłbym zakończyć, lecz czytelnik, który cierpliwie dobrnął aż dotąd, zapewne nie zdziwi się, że po przejrzeniu przedwojennych „Dzienników Ustaw”, zajrzałem też do wojennych i powojennych, a efektem tych lektur są m.in. dwa pytania do samodzielnego przemyślenia:

1. Komu zawdzięczamy, że nie obowiązują nas m.in.:
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 października 1939 roku o amnestii dla byłych więźniów brzeskich (Dz.U. 1939 nr 100 poz. 1000
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1939 roku o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych (Dz.U. 1939 nr 102 poz. 1006)

2. Komu zawdzięczamy, że nadal obowiązują nas m.in.:
[Ustawa Krajowej Rady Narodowej] z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej (Dz.U. 1946 nr 2 poz. 5)
[Ustawa Krajowej Rady Narodowej] z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. 1946 nr 3 poz. 17)

*) tj. polskie ustawy państwowe (nie uwzględniam praw stanowionych przez władze kościelne, statutów organizacji itd.)
**) źródło: prawo.sejm.gov.pl/ISAP
***) pomijam 112 nieuchylonych przedwojennych ustaw w przedmiocie ratyfikacji traktatów, umów, porozumień lub konwencji międzynarodowych (albo ich projektów) oraz protokołów o niezwłocznem wprowadzeniu w życie tychże albo w sprawie przystąpienia (lub zatwierdzenia przystąpienia) Polski do nich.
****) akt posiada tekst jednolity

image

image

Wykop Skomentuj6
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura