Józef Brynkus
Wasze sprawy są moimi!
5 obserwujących
252 notki
202k odsłony
96 odsłon

Kukiz’15 zaprasza POLSKIE Kobiety do Sejmu

Fot. Paweł Kula/sejm.gov.pl
Fot. Paweł Kula/sejm.gov.pl
Wykop Skomentuj2

Wystosowaliśmy zaproszenie do kobiet w Polsce i poprosiliśmy włodarzy miast i gmin o przekazanie tej informacji. Jednak pragniemy także za posrednictwem internetu zachęcić wszystkie Panie do udziału w konferencji organizowanej w Sejmie. Celem konferencji jest pokazanie nowych perspektyw, które umożliwią aktywizacje zawodową kobiet szczególnie na terenach wiejskich.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

„Konstytucja dla biznesu” – czy jest w niej miejsce dla kobiety? Potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce.

16 marca 2018 roku godz. 10:00 Sala Kolumnowa w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

Zaangażowanie zawodowe kobiet to nie tylko istotna kwestia z perspektywy ich rozwoju, zachowania, poczucia własnej wartości oraz zapewnienia ciągłości szans na rynku pracy, ale także realny i pozytywny impuls dla polskiej gospodarki. W świetle obecnych wyzwań, związanych ze starzeniem się społeczeństwa, włączenie kobiet w rynek pracy staje się koniecznością, która przyniesie korzyści nie tylko samym kobietom, ale także poszczególnym gospodarkom lokalnym i ostatecznie całej gospodarce krajowej.

Celem konferencji jest pokazanie nowych perspektyw, które umożliwią aktywizacje zawodową kobiet szczególnie na terenach wiejskich. W szczególny sposób zostaną omówione następujące tematy:

  1. „Konstytucja dla Biznesu” – rozwiązania prawne dotyczące ułatwień w zakresie działalności gospodarczej.
  2. Projekt ustawy Kukiz’15 dotyczący oddzielenia Kół Gospodyń Wiejskich od Kółek Rolniczych. Koła te będą mogły działać jako niezależne i samodzielne społeczno – zawodowe organizacje rolników indywidualnych, równorzędne Kółkom Rolniczym. W końcu KGW zakładane przez aktywne i ambitne kobiety, będą posiadały takie sama prawa jak Kółka Rolnicze, od których były dotychczas zależne.
  3. Przedsiębiorstwa Społeczne w świetle projektowanej ustawy o przedsiębiorczości społecznej.

Zachęcam do udziału w konferencji organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Gmin, Rady Sołeckie oraz pracowników samorządowych. Zgłoszenia na konferencje można dokonywać drogą e-mailową na adres: poselbrynkus@gmail.com do dnia 7.03.2018 lub droga pocztową: na adres: ul. Mickiewicza 14, 34-100 Wadowice.

dr hab. Józef Brynkus
Poseł Na Sejm RP

Pismo skierowane do władz samorządowych miast i gmin.

Szanowna Pani/Szanowny Pan
Wójt/Burmistrz/Prezydent

W związku z pojawiającymi się  nowymi propozycjami  rozwiązań prawnych i perspektywami ułatwiającymi aktywność zawodową kobiet pragniemy zaprosić Panią/Pana   oraz wszelkie aktywne organizacje działające na terenach Pani/Pana Gminy Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, radnych, członków rad sołeckich oraz innych pracowników i działaczy samorządowych na organizowaną – 16 marca 2018 roku, o godz. 10:00 w Sali Kolumnowej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej – Konferencje pt.:

„Konstytucja dla biznesu” – czy jest w niej miejsce dla kobiety? Potencjał gospodarczy i przedsiębiorczość kobiet w Polsce.

Pod honorowym patronatem
Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz

Zaangażowanie zawodowe kobiet, to nie tylko istotna kwestia z perspektywy ich rozwoju, zachowania, poczucia własnej wartości oraz zapewnienia ciągłości szans na rynku pracy, ale także realny i pozytywny impuls dla polskiej gospodarki. W świetle obecnych wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, włączenie kobiet w rynek pracy staje się koniecznością, która przyniesie korzyści nie tylko samym kobietom, ale także poszczególnym gospodarkom lokalnym i ostatecznie całej gospodarce krajowej. Cztery na dziesięć Polek nie jest aktywnych zawodowo. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce jest niższy od tego w innych krajach europejskich – dla kobiet w wieku 20 -64 lat wynosi on nieco ponad 62 procent, 3 procent mniej niż średnia europejska. Według zawartej w raporcie symulacji przygotowanej przez ekspertów Deloitte, gdyby stopa aktywności zawodowej Polek w wieku 24 – 60 lat, w najbliższych latach osiągnęła średni poziom krajów Unii Europejskiej – 15, Polska gospodarka mogłaby zyskać nawet 180,7 mld zł do 2025 roku, a polskie PKB mogłoby być wyższe średnio o 0,5 – 1 procent, od obecnych prognoz.

Podczas konferencji, pragniemy zaprezentować projekt złożony przez Klub Parlamentarny Kukiz’15 umożliwiający  kobietom, które chcą aktywnie działać na rzecz środowisk wiejskich oddzielenie Kół Gospodyń Wiejskich od Kółek Rolniczych. Koła te będą mogły działać jako niezależne i samodzielne społeczno-zawodowe organizacje rolników indywidualnych, równorzędne Kółkom Rolniczym. W końcu KGW zakładane przez aktywne i ambitne kobiety będą posiadały takie sama prawa jak Kółka Rolnicze, od których były dotychczas zależne.

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka