Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
15 obserwujących
210 notek
51k odsłon
  75   0

Modrzejowskie Zakłady Górniczo-Hutnicze SA

   Koncern Modrzejowskich Zakładów Górniczo-Hutniczych SA znajdował się w Warszawie przy ul. Srebrnej 9, gdzie wcześniej, od 1871 r. miały siedzibę zakłady Hantke B. Towarzystwo Akcyjne Zakładów Metalowych, zajmujące się produkcją wyrobów hutniczych i metalowych. Zakłady te przekształciły się w spółkę akcyjną w 1882 r. Na początku XX w. firma zatrudniała nawet 1000 osób. W czasie I wojny światowej zakład w Warszawie został poważnie zniszczony, co skutkowało mniejszą wielkością produkcji po jej zakończeniu.

   W 1920 r. Modrzejowskie Zakłady Górniczo-Hutnicze, założone przez Stanisława Bruna, Stanisława Skarbińskiego, Jerzego Meyera, Stanisława Najmana, Stanisława Karłowskiego i Leopolda Wellisza dysponowały kapitałem zakładowym w wysokości 15 000 000 mkp, podzielonym na 30 000 akcji po 500 mkp.

   Od 1925 r. fabryka warszawska była stopniowo likwidowana i przejmowana przez Modrzejowskie Zakłady Górniczo-Hutnicze. Ostatecznie w 1934 r. nastąpiło połączenie obu spółek pod nazwą: Modrzejów-Hantke, Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze SA z łącznym kapitałem 15 650 000 zł, podzielonym na 156 500 akcji po 100 zł, z czego 153 350 akcji na okaziciela i 3150 akcji imiennych uprzywilejowanych. Dotychczasowe 2 akcje Modrzejowskich były uznawane za 1 akcję nowej Spółki.

   Majątek Spółki obejmował wtedy huty: „Milowice”, „Staszic” w Sosnowcu i „Katarzyna” w Będzinie; fabrykę naczyń emaliowanych „Światowit” w Myszkowie; Towarzystwo Zakładów Metalowych B. Hantke w Warszawie; „Hutę Częstochowa” w Rakowie i „Hutę Blachownia” w Blachowni; fabrykę „Warszawska” w Warszawie, a także kopalnie rudy żelaznej w Blachowni i Poraju, kopalnię "Konopiska" oraz kamieniołomy wapienne. Spółka była notowana na giełdzie w Warszawie. Radę Nadzorczą tworzyli wtedy m.in. Lucjan Altberg, Antoni Krahelski, Luigi Bartesaghi, Stanisław Płużański, Leopold Sobański i inni. W Zarządzie zasiadali Ludwik Darowski (prezes) oraz Aleksander Landau i Jan Rodziewicz. Dyrektorami byli: Eugeniusz Michałowski, Kazimierz Stankiewicz oraz Leon Zakrzewski.

image

4 akcje na okaziciela Modrzejowskich Zakładów Górniczo-Hutniczych SA o nominale 50 zł każda, z 1927 r.


   Ze spraw bieżących warto zwrócić uwagę na nowy projekt wydawniczy podjęty przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych. Stowarzyszenie to planuje wydać, jak informuje na swojej stronie facebookowej, „Ilustrowany katalog papierów wartościowych dłużnych w Polsce” autorstwa Jacka Mazura. Znając wcześniejszą publikację tego Stowarzyszenia (Maciej Kurek: „Katalog obligacji komunalnych z ziem polskich”), można nową pozycję polecić zainteresowanym Czytaczom w ciemno. Na pewno będzie ona służyła poszerzaniu wiedzy i propagowaniu tematyki historycznych papierów wartościowych oraz kolekcjonerstwa tych dzieł sztuki.

  A propos polskich publikacji związanych z polskim rynkiem historycznych papierów wartościowych serdecznie polecam Czytaczom moją notkę na ten temat TU i TU.


Emitenci ...


Źródła:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 19.06.1920, nr 136.

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 4.08, 1921, nr 175.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.


Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka