5 obserwujących
239 notek
40k odsłon
  186   0

Żeby Poczta była Polska

Samorządowcy nowoczesnych metropolii

Dziś największym zagrożeniem dla skutecznej ochrony naszej wolności przez wspólnotę narodową jest słabość mechanizmów demokracji. Zasady i instytucje z czasów Gutenberga nie nadążają za destrukcją więzi wspólnot politycznych przez globalnie zarządzane spirale emocji baniek informacyjnych.

Do tego chronione w Kraju nad Wisłą przez zagraniczne media i finansowane przez zagraniczne fundacje ugrupowania obecnej opozycji parlamentarnej, potrafiły wmówić Polakom, że to one są ostoją liberalnej demokracji. Marginalizując przy tym znaczenie wiarygodności w określania politycznej woli większości obywateli.

Piszę o tej mistyfikacji „demokratycznej opozycji” bo mam wrażanie, że władze PiS-u faktycznie obawiają się modernizacji ustroju demokracji odpowiednio do cyfrowego poszerzania infrastruktury życia publicznego. Pozostawiając tym swoim przeciwnikom obszar społecznych nadziei na polityczne wykorzystanie horyzontalnej komunikacji.

W tej nieufności władz PiS dla obywatelskiego uczestnictwa, widzę źródła ich porażki w wyborach prezydenckich w Rzeszowie. Widzę w tym również nadzieje liderów Koalicji Obywatelskiej na skuteczność ruchu społecznego: samorządowcy nowoczesnych metropolii łączcie się.


Obywatelskie śledztwo

Jako praktyk rozpoznawania bojem, w styczniu przesłałem do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej koncepcję przygotowania platformy wiarygodnego głosowania, odpowiednią zarówno dla demokratycznego określania woli wspólnot w formie bezpośredniej jak i formie przedstawicielskiej. Była ona rozwinięciem diagnozy i rekomendacji z tekstu Wiarygodność głosowania.


Fragment pisma z 26 stycznia 2021

(…)

W związku z ujawnionymi w trakcie wyborów Prezydenckich roku 2020 potrzebami wykorzystania potencjałów Poczty Polskiej SA do wsparcia Państwowej Komisji Wyborczej w przeprowadzeniu zdalnego głosowania, przedstawiam do ewentualnego wykorzystania swoje rekomendacje założeń organizacyjnych platformy operacyjnej głosowania, integrującej możliwości miejscowego i zdalnego oddawania głosów, z wykorzystaniem zarówno formy analogowej (głos papierowy) i jak i cyfrowej (głos elektroniczny).

Pierwszy zestaw tych założeń przedstawiłem publicznie (tekst Wiarygodność głosowania) jako Model ideowy Systemu Wiarygodnego Głosowania (rys.1).

image

Rys. 1 Model ideowy Systemu Wiarygodnego Głosowania (SWG). Opracowanie własne.

System zakłada zintegrowanie technologicznie (Platforma operacyjna obywatelskiego głosowania) i kompetencyjne (Zasady wiarygodności obywatelskiego głosowania) dwóch stref głosowania: Administracyjnej obsługi i Kuratoryjnej kontroli. Wymaga zatem zawiązania partnerstwa sieciowych podmiotów gospodarczych i społecznych dla podjęcia różnych zadań publicznych na rzecz Państwowej Komisji Wyborczej oraz na rzecz powiększania stopnia obywatelskiego uczestnictwa w demokratycznym stanowieniu.

Przy powiązaniu narzędzi i zadań w Strefie administracyjnej obsługi głosowania Modelu ideowego SWG kierowałem się funkcjami określonymi w systemie elektronicznych głosowań organizowanych od 15 lat w Estonii. Funkcje te zestawiłem w Modelu funkcjonalnym SWG dla najważniejszych faz: Składania głosów i Kwalifikowania głosów (rys. 2).

image

Rys. 2 Model funkcjonalny Systemu Wiarygodnego Głosowania, część 1. Opracowanie własne.

Zestawienie szeregu założeń przyjętych dla opracowania modeli SWG, wymagałaby przygotowania zwartego opracowania (Koncepcji usługi operacyjnego wsparcia obywatelskiego głosowania). Gospodarcza użyteczność takiej Koncepcji wymagałaby wykonania analiz możliwości prawnych, technologicznych i kompetencyjnych instytucji, które zamierzałby partnersko świadczyć nową usługę. W tym organizacji młodzieżowych (ZHR, ZHP), z których członkami podjąłem już wstępne rozmowy.

(…).


Gadał dziad do obrazu

Na wysłane pismo nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Wypada zatem zakończyć obywatelsko- blogerskie sprawdzanie czy władze Poczty Polskiej SA stać na inwestycje w innowacje infrastruktury demokracji.

I zachęcić władze innych instytucji horyzontalnej komunikacji do zaoferowania Polakom nowych form powiązania politycznej równości i wolności.

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka