5 obserwujących
241 notek
40k odsłon
  200   1

Wiarygodność głosowania

Od powietrza, wody, ognia i wojny ... 

Ponad czterdzieści lat przyglądam się z bliska skutkom cyfrowej modernizacji gospodarowania. Gospodarowania coraz szerzej zastępującego kapitał pracą, dzięki poszerzeniu zasobów, czasu i przestrzeni.

Wnikający z logiki tego procesu sens oparcia polityk rozwojowych naszej wspólnoty na solidarnym rozwoju wiedzy zestawiłem w kilku grudniowych Petycjach . Oczekując podjęcia prac badawczych stosownych dla ochrony konstytucyjnych wartości oraz wprowadzenia do rządowej strategii nowych paradygmatów i priorytetów rozwoju.

Splotem okoliczności Petycje te trafiły okres nadzwyczajnych ograniczeń we wszystkich wymiarach społecznej i gospodarczej aktywności. Okres ochrony przed morowym powietrzem mechanizmami ekonomii wojennej.

Ekonomii za nic mającej swobodę, efektywność czy stabilność gospodarowania. Ekonomii w której jeżeli własność, wolność lub solidarność utrudniają centralne zarządzanie, to tym gorzej dla własności, wolności lub solidarności.  


Wiarygodność dzięki cyfrowej technologii

Kończąc przegląd zagrożeń dla wolności (Wolność gore) wskazałem sens społecznych rekomendacji cyfrowej humanizacji demokracji. Odpowiednio do już zgłoszonych rekomendacji standardów, instytucji i instrumentów cyfrowej humanizacji gospodarowania.

Przedstawiony na rysunku 1. Model ideowy systemu wiarygodnego głosowania łączy możliwości scyfryzowania informacji i społecznej kontroli. Procedury samego głosowania przewidują dwie formy złożenia głosu w formie elektronicznej i papierowej. Z tym że głos składany przez osobę głosująca w formie papierowej zamieniany jest z zapisu analogowego na zapis cyfrowy i również wprowadzany jest do urny wyborczej (Elektroniczna urna) w formie elektronicznej.

image

Rys. 1. Model ideowy systemu wiarygodnego głosowania. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Tak zestawiane głosy w Elektronicznej urnie przygotowane są do przeprowadzenia procesu zliczania a potem procesu raportowania. Którego zasadniczym celem jest przedstawienie rezultatów glosowania do Fazy kontroli głosów i do późniejszego ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą.

Dlatego zasada wiarygodności tego modelu wprowadza trzecią Fazę kontroli głosów. Fazę w której otwarte publicznie będą raporty zestawiające konkretne głosy oddane dla danego kandydata (w głosowaniach wyborczych) albo zestawiających konkretne odpowiedzi na pytanie (w głosowaniach referendalnych), dla każdej z obwodowych komisji wyborczych.  

Cyfrowy mechanizm rejestrowania zaszyfrowanych głosów w bazie danych (w Elektronicznej urnie), przewiduje zatem na identyfikację przebiegu wszystkich etapach Fazy kwalifikowania głosów. Dzięki zachowaniu kopii zaszyfrowanego głosu, w Fazie kontroli głosów każdy z głosujących może samodzielnie przeprowadzić jego kontrolę.


Na pomoc ginącej wolności ...

Wprawdzie przedstawiona procedura glosowania (Strefa administracyjnej obsługi głosowania) pozwala każdemu wyborcy na samodzielną kontrolę poprawności zakwalifikowania jego głosu, tym niemniej warto przewidzieć również społeczne wsparcie dla prowadzenia tej kontroli (Strefa kuratoryjnej kontroli głosowania). Propozycja szerszego modelu wynika z obawy, że przynajmniej w pierwszych latach wprowadzania nowych procedur, błędy będą częste a wyjaśnianie ich przyczyn kłopotliwe.  

Wprowadzenie instytucji Obywatelskiego Kuratora Glosowania powinno ułatwić ich wyjaśnianie. I utrudnić wykorzystywanie takich sytuacji do demoralizującego naszą kulturę życia publicznego napinania spirali podejrzeń i oskarżeń. Na co zwracałem uwagę w trakcie pierwszej politycznej próby wprowadzenia w Polsce zdalnego głosowania (Kontrolujmy zdalne głosowanie).

Dodatkowo taka instytucja społecznej kontroli wiarygodności głosowania, może się stawać źródłem pracy dobroczynnej dla wsparcia politycznej aktywność osób nie korzystających na co dzień z cyfrowych technologii. Potrzebnej szczególnie w relacjach pierwszego i trzeciego pokolenia.

Potwierdzając humanistyczne pożytki cyfrowego otwierania się nowych potrzeb. I znaczenie narodowych instytucji dla wolności.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie