11 obserwujących
500 notek
2033k odsłony
449 odsłon

Przywileje i ochrona kobiet w ciąży. Co przysługuje przyszłej matce?

Kobiety w ciąży mogą liczyć na dodatkowe świadczenia i urlopy.
Kobiety w ciąży mogą liczyć na dodatkowe świadczenia i urlopy.
Wykop Skomentuj5

Kobiety w ciąży mogą liczyć na dodatkowe świadczenia i urlopy. Jakie jeszcze przywileje mają kobiety, które spodziewają się dziecka?

Zobacz, jakie są zasady przydzielania urlopów i jakie świadczenia wiążą się z opieką nad dziećmi.

Świadczenia związane z macierzyństwem i rodzicielstwem

Becikowe

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, którą wypłaca państwo. Może je otrzymać każdy rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. 

Prawo do becikowego przysługuje zamieszkującym w Polsce obywatelom polskim oraz w określonych ustawowo przypadkach zamieszkującym w Polsce cudzoziemcom, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto,
 • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. W innych przypadkach wniosek należy złożyć w czasie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia jego przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Nie dotyczy to osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.


Becikowe wynosi 1000 zł i jest wypłacane jednorazowo. 


Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza miesięcznie 674 zł netto na osobę (764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością) – dodatkowo można otrzymać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Ponadto urzędy gmin i miast często same przyznają dodatkową, jednorazową pomoc finansową, tzw. becikowe gminne, które też najczęściej wynosi 1000 zł, więc warto dowiedzieć się, czy tam, gdzie mieszkasz, jest wypłacane takie świadczenie. 

"Kosiniakowe"

Kosiniakowe to potoczna nazwa świadczenia rodzicielskiego, którego projekt powstał w 2015 r., gdy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej był Władysław Kosiniak-Kamysz. 

To świadczenie przeznaczone jest dla osób, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego albo uposażenia macierzyńskiego. Są to zatem m.in. studenci, bezrobotni, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jeżeli zatem rodzic nie odprowadzał składek na ubezpieczenie chorobowe, pracował na podstawie umowy o dzieło, jest studentem lub jest osobą bezrobotną, może otrzymywać 1000 zł miesięcznie przez pierwszy rok życia dziecka.

Przysługuje ono:

 • matce albo ojcu dziecka (ojcu po spełnieniu określonych warunków);
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia (chyba że dziecko ma odroczony obowiązek szkolny - to do 10. roku życia)
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, na warunkach jak powyżej. 
 • osobie, która przysposobiła dziecko, na warunkach jak powyżej.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 

Okresy te liczy się od dnia porodu, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką.

Wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka przysposobionego - od miesiąca objęcia dziecka opieką.

trzewiki niemowlęce

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński to świadczenie wypłacane z systemu ubezpieczeń społecznych pracownikowi, który jest na urlopie: macierzyńskim, na warunkach macierzyńskiego, rodzicielskim i ojcowskim. Zasiłek przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, zleceniobiorcom lub osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Zasiłek macierzyński może otrzymać osoba, która urodzi dziecko lub przyjmie na wychowanie (dziecko do lat 7., w wyjątkowych sytuacjach do lat 10.) lub jest rodziną zastępczą, ale nie zawodową. Podstawą do otrzymania zasiłku jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu - przy umowie o pracę jest to obowiązkowe, przy umowie zlecenia i samozatrudnieniu jest dobrowolne.

Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo